De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

carrière maken in het onderwijs Domstad Academie Utrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "carrière maken in het onderwijs Domstad Academie Utrecht"— Transcript van de presentatie:

1 carrière maken in het onderwijs Domstad Academie Utrecht
17 november 2011 Domstad Academie Utrecht

2 heb jij (al) carrière gemaakt in het onderwijs?

3 drie groepen werknemers in het onderwijs
management/ directie onderwijzend personeel (leraren) onderwijs ondersteunend personeel weinig doorstroming tussen de groepen weinig doorstroming binnen de groepen

4 oorzaken geringe doorstroming
weinig mobiliteit in-, en uit het onderwijs scholen zijn ‘platte’ organisaties (betrekkelijk) weinig managers/ directeuren vergrijsde sector veel deeltijders veel vrouwen (nog) weinig functiedifferentiatie

5 functiedifferentiatie
vroeger werkte op een basisschool één directeur en een aantal onderwijzers in een school voor speciaal basisonderwijs had je wat meer functies tegenwoordig heb je meer functies op school: Intern begeleider, Leraar LA, Leraar LB, Onderwijsassistent, Leraarondersteuner, etc.

6 functiedifferentiatie is een keuze, is beleid
functiedifferentiatie vloeit voort uit de doelstellingen van de school functiedifferentiatie is beleid, dus is er een rol voor de (g)mr functiedifferentiatie is belangrijk voor (mogelijkheden voor) doorstroming

7 rol (g)mr initiatiefrecht
instemmingsrecht over verandering onderwijskundige doelstellingen instemmingsrecht p(g)mr over de samenstelling van de formatie instemmingsrecht p(g)mr over functiedifferentiatie instemmingsrecht p(g)mr over bevorderingsbeleid en aanstelling- en ontslagbeleid

8 functiedifferentiatie = beleid functiewaarderen = instrument
functiewaarderen is het systematisch wegen van een functie met behulp van een wegings- of meetinstrument (wegen) maar ook: functiewaarderen is een instrument om de onderlinge verhouding naar zwaarte tussen de functies in kaart te brengen (ordenen)

9 wat is functiewaarderen niet?
functiewaarderen is geen oordeel over de functionaris en gaat dus niet over de manier waarop de functie wordt uitgevoerd functiewaarderen is niet: druk, druk, druk … functiewaarderen is niet afhankelijk van marktwerking

10 waarom functiewaarderen?
functies worden gewaardeerd om een evenwicht te bereiken tussen bezoldigingsverhoudingen volgens het principe ‘gelijkwaardig werk, gelijkwaardig salaris’. of functies worden gewaardeerd om structuur aan te brengen in de organisatie om te komen tot rechtvaardig sociaal beleid.

11 wat heb je nodig om functies te kunnen waarderen?
het organisatie-onderdeel waartoe de functie behoort een organogram waarin de plaats van de functie binnen de organisatie is aangegeven de niveau-bepalende hoofdtaken doel en taakstelling van de organisatie en de functie-vereisten

12 functiewaarderingssystemen
er bestaan verschillende functiewaarderingssystemen: gebaseerd op maatschappelijke normen en waarden gebaseerd op beredeneerd vergelijken gebaseerd op het toekennen van punten

13 Fuwasys en zijn varianten
er zijn 14 kenmerken per kenmerk 5 score - niveaus conversietabel: somscore  salarisschaal

14 de 14 kenmerken van FUWASYS
effect van de werkzaamheden complexiteit van de aanpak dynamiek van de aanpak keuzevrijheid aard van de werkzaamheden complexiteit van de beslissingen doel van de werkzaamheden

15 de 14 kenmerken van FUWASYS
kader wijze van controle kennis vaardigheden aard van de contacten doel van de contacten effect van de beslissingen

16 Conversietabel 14 – 70 punten
Schaal 4: somscore 25 t/m 27 punten Schaal 5: somscore 28 t/m 30 punten Schaal 6: somscore 31 t/m 34 punten Schaal 7: somscore 35 t/m 37 punten Schaal 8: somscore 38 t/m 41 punten Schaal 9: somscore 42 t/m 44 punten

17 functiedifferentiatie en functiewaarderen
vanuit de doelstellingen van de organisatie via functiedifferentiatie naar “eigen” functies die met behulp van FUWASYS worden gewaardeerd en “voorzien” van een bijpassend (maximum) salarisniveau

18 nieuwe functies in FUWASYS is voor het primair onderwijs een set voorbeeldfuncties opgenomen. de werkgever kan functies ontwikkelen die afwijken van die voorbeeldfuncties. voor het waarderen van functies die afwijken van de voorbeeldfuncties moet de werkgever gebruik maken van een gecertificeerd adviseur.

19 twee terugkerende geluiden
ik doe allerlei dingen waarvoor ik niet word betaald! ik zou graag een andere/ hogere functie willen!

20 ik doe dingen waar ik niet voor word betaald
in fuwa-termen: ik doe dingen die niet in mijn functiebeschrijving staan functiebeschrijving moet kloppen met de werkelijkheid CAO Primair Onderwijs heeft bezwarenregeling Let op: er zijn meer manieren om een functiebeschrijving in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid

21 ik zou graag een andere functie willen
drie voorwaarden: er moeten andere/ hogere functies zijn je moet voldoen aan de functie-vereisten je moet die functie ook aangeboden krijgen

22 er moeten wél andere functies zijn
functiedifferentiatie = beleid = (g)mr hoe krijg ik functiedifferentiatie op de agenda van de (g)mr?

23 je moet voldoen aan de functie-vereisten
spreek je wensen en ambities uit! maak afspraken om die te realiseren. denk aan: personeelsbeleid, loopbaanbeleid, scholingsbeleid, functionerings- en beoordelingsgesprekken, POP-gesprekken

24 rol CNV Onderwijs bel ons als je een bezwarenprocedure overweegt!
Onderwijs Academie verzorgt scholing voor (g)mr Onderwijs Academie verzorgt scholing op maat. CNV Onderwijs overweegt iets nieuws (experiment) de loopbaanconsulent voor pedagogisch/ didactisch medewerker (S4 – S9) in het primair onderwijs.

25 geinteresseerd? (informatie over) de bezwarenprocedure?
(informatie over) scholing van de (g)mr? (informatie over) scholing op maat? (informatie over) de loopbaanconsulent?

26


Download ppt "carrière maken in het onderwijs Domstad Academie Utrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google