De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren."— Transcript van de presentatie:

1 Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren

2 De ‘overbelaste’ jongeren: Kenmerken: Opeenstapelingen problemen Groot risico op (maatschappelijke) uitval Capaciteiten om (op termijn) startkwalificatie te halen Niet passend in speciaal onderwijs, te ‘zwaar’ voor reguliere onderwijs Maar, specifieke criteria voor deze regio  afspraken tussen scholen en gemeenten Overbelaste jongeren voornamelijk in grote steden 1% van totale groep leerlingen (v)mbo, maar met grootste problemen

3 3 Kabinet: 1.Bied alle jongeren meer structuur en verbondenheid op school en 2.Overbelaste jongeren tijdelijk een plusvoorziening Plusvoorziening is combinatieprogramma van Zorg en hulpverlening Onderwijs en Waar nodig arbeidstoeleiding Structuur voor en verbondenheid met de jongere

4 Planning September 2009Publicatie tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren Voor 15 oktoberIndienen subsidieaanvraag Aanvraagformulier via www.cfi.nlwww.cfi.nl Voor 1 maart 2010Indienen plan van aanpak en samenwerkingsovereenkomst, goedkeuring van contactgemeente op plan van aanpak Voor 1 juli 2012Eindrapportage

5 Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren Doel regeling is aanjagen of bevorderen totstandkoming van plusvoorzieningen Verdeling van middelen daar waar de problematiek het zwaarst is Voorziening voor alle overbelaste jongeren in regio Nevendoel is borgen: Bevorderen van structurele borging van deze voorzieningen (o.a. gemeentelijke budgetten, decentralisatie-uitkering Jeugd, reguliere onderwijsbekostiging)

6 Hoofdlijnen van de regeling (I) Voor overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar 2 × € 30 miljoen (deels uit Jeugdwerkeloosheid) Uitgekeerd aan contactschool, maar voor hele RMC-regio Inzet voor opzetten of uitbouwen van één of meerdere plusvoorzieningen 6

7 Hoofdlijnen van de regeling (II) Inzet middelen in overeenstemming met contact- gemeente Voor schooljaar 2009-2010 en schooljaar 2010- 2011 Einddoel is (toeleiden naar) een startkwalificatie 7

8 Rol van de contactschool Actief informeren van samenwerkingspartners over de regeling Het namens de scholen in de RMC-regio ontvangen en verantwoorden van het subsidiebedrag (via reguliere jaarverslaggeving) Voortrekkersrol om in overeenstemming met de RMC- contactgemeente

9 Rol van contactgemeente Toestemming op plan van aanpak geven RMC-functie: jongeren in de regio moeten optimaal kunnen profiteren van voorziening Regie op samenwerking m.b.t. Plusvoor- ziening 9

10 10 Meer info: www.aanvalopschooluitval.nl


Download ppt "Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google