De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg"— Transcript van de presentatie:

1 atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg
CAT Carotis stenose bij atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg

2 Klinisch Scenario 67-jarige man Vg: appendectomie (’88)
Bij opname nov ‘05: Groot corticaal infarct re hemisfeer Atriumfibrilleren Beleid/therapie: Geen trombolyse Ascal Icc Cardioloog

3 Klinisch Relevante Vraag
Bij cerebraal infarct en AF cardiale emboliebron Geen duplex verricht Zegt een duplex iets over de outcome van de patient ?

4 PICO P - Patiënt met cerebraal infarct en AF
I - Stenose AC > 50 % bij duplex C - Stenose AC < 50 % bij duplex O - Klinische uitkomst

5 Artikel Zoektermen Pubmed: Limits: Hits:
cerebral ischemia, atrial fibrillation, carotid stenosis, duplex Limits: Geen review Hits: 6 Carotid artery stenosis in ischemic stroke patients with nonvalvular atrial fibrillation. Cerebrovasc Dis. 2002;13(1):16-20.

6 Onderzoeksvraag Doel van de studie
To study the prevalence, severity and clinical relevance of carotid atherosclerosis in ischemic stroke patients with nonvalvular atrial fibrillation (NVAF)

7 Materiaal en methoden Inclusie Patiënten (103)
Uit 1 centrum in Taiwan gedurende 5 jaar Opname binnen 3 dagen Met cerebrale infarcering en AF CT-cerebrum ECG Echocardiografie

8 Materiaal en methoden Exclusie Vertebrobasilaire ischemie
Rheumatische hartziekten Cerebrale bloedingen Syncope

9 Materiaal en methoden Randomisatie n.v.t. Blindering?
Indeling in 2 groepen: < 50% stenose (n=78) > 50% stenose (n=25)

10 Materiaal en methoden Variabelen: Kliniek Uitkomst CT-cerebrum
TIA, Minor stroke, Major stroke Uitkomst Worse, Better CT-cerebrum (sub) Corticaal / Vertebrobasilair infarct, normaal

11 Resultaten 6 7 8 21 13 5 3 17 42 2 61 23 11 4 19 14 103 Lesion Side
< 10% 10-49% 50-99% 100% Total Ipsilateral 6 7 8 21 Contralateral 13 5 3 Bilateral 17 42 2 61 Left 23 Right 11 4 19 14 103

12 Resultaten Risk Factors < 50 % stenosis (n = 78) > 50 % stenosis
Total (n = 103) Smoking 28 16 44 Symtomatic PVD 3

13 Resultaten < 50% stenosis > 50% stenosis Total Clinical Features
TIA 4 1 5 Major stroke 44 19 63 Minor stroke 31 36

14 Resultaten < 50% stenosis > 50% stenosis Total Brain CT
Cortical infarct 43 21 64 Subcortical infarct 24 3 27 Vertebrobasilar infarct 1 4 Normal 8 * 55 % 84 % * p<0,05

15 Resultaten 50 % < 50% stenosis > 50% stenosis Total Outcome
Worse 18 12 30 Better 60 13 73 * 25 % 50 % * p<0,05

16 Conclusie (auteurs) Stenose > 50 % worse outcome Duplex zinvol
bij AF + vasculaire risicofactor Carotis vernauwing niet ongewoon bij pt met cerebrale ischemie en AF

17 Commentaar Kwaliteit en validiteit onvoldoende Taiwan
Outcome variabelen niet helder Definitie worse/better ? Hoe gemeten ? Duur follow up ?

18 Commentaar Andere studie: andere outcome 1
< 50% stenose VS > 50% stenose CT en kliniek niet verschillend 1 Carotid stenosis associated with atrial fibrillation REV NEUROL (Barc) 1996;24(125):55-58

19 Reflectie Zou behandeling zinvol zijn bij stenose > 50% bij patiënt met AF + cerebrale ischemie ? Minder recidieven ? Geen studies beschikbaar !

20 Bottom line Duplex bij pt met Infarct en AF kan zinvol zijn. t.b.v. outcome schatting Maar pas echt zinvol indien therapeutische consequenties Maar geen studie bekend die nut ok bij AC stenose aantoont in deze subpopulatie

21 Referenties Carotid Artery Stenosis in Ischemic Stroke Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation. Cerebrovasc Dis 2002;13:16-20 Carotid stenosis assosiated with atrial fibillation. Rev Neurol (Barc) 1996;24(125):55-58

22 Vragen ?


Download ppt "atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg"

Verwante presentaties


Ads door Google