De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAT Carotis stenose bij atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAT Carotis stenose bij atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg."— Transcript van de presentatie:

1 CAT Carotis stenose bij atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg

2 Klinisch Scenario 67-jarige man Vg: appendectomie (’88) Bij opname nov ‘05: –Groot corticaal infarct re hemisfeer –Atriumfibrilleren Beleid/therapie: –Geen trombolyse –Ascal –Icc Cardioloog

3 Klinisch Relevante Vraag Bij cerebraal infarct en AF cardiale emboliebron –Geen duplex verricht Zegt een duplex iets over de outcome van de patient ?

4 PICO P - Patiënt met cerebraal infarct en AF I- Stenose AC > 50 % bij duplex C- Stenose AC < 50 % bij duplex O- Klinische uitkomst

5 Artikel Zoektermen Pubmed: –cerebral ischemia, atrial fibrillation, carotid stenosis, duplex Limits: –Geen review Hits: –6 Carotid artery stenosis in ischemic stroke patients with nonvalvular atrial fibrillation. Cerebrovasc Dis. 2002;13(1):16-20.

6 Onderzoeksvraag Doel van de studie To study the prevalence, severity and clinical relevance of carotid atherosclerosis in ischemic stroke patients with nonvalvular atrial fibrillation (NVAF)

7 Materiaal en methoden Inclusie Patiënten (103) –Uit 1 centrum in Taiwan gedurende 5 jaar Opname binnen 3 dagen –Met cerebrale infarcering en AF CT-cerebrum ECG Echocardiografie

8 Materiaal en methoden Exclusie –Vertebrobasilaire ischemie –Rheumatische hartziekten –Cerebrale bloedingen –Syncope

9 Materiaal en methoden Randomisatie n.v.t. Blindering? Indeling in 2 groepen: –< 50% stenose (n=78) –> 50% stenose (n=25)

10 Materiaal en methoden Variabelen: –Kliniek TIA, Minor stroke, Major stroke –Uitkomst Worse, Better –CT-cerebrum (sub) Corticaal / Vertebrobasilair infarct, normaal

11 Resultaten Lesion Side< 10%10-49%50-99%100%Total Ipsilateral 067821 Contralateral 0135321 Bilateral 17422061 Left 088723 Right 0114419 Total 17611411103

12 Resultaten Risk Factors< 50 % stenosis (n = 78) > 50 % stenosis (n = 25) Total (n = 103) Smoking281644 Symtomatic PVD 033

13 Resultaten < 50% stenosis > 50% stenosis Total Clinical Features TIA415 Major stroke 441963 Minor stroke 31536

14 Resultaten < 50% stenosis > 50% stenosis Total Brain CT Cortical infarct432164 Subcortical infarct 24327 Vertebrobasilar infarct 314 Normal808 84 %55 % * * p<0,05

15 Resultaten < 50% stenosis > 50% stenosis Total Outcome Worse181230 Better601373 50 % 25 % * * p<0,05

16 Conclusie (auteurs) Stenose > 50 % worse outcome Duplex zinvol bij AF + vasculaire risicofactor Carotis vernauwing niet ongewoon bij pt met cerebrale ischemie en AF

17 Commentaar Kwaliteit en validiteit onvoldoende –Taiwan –Outcome variabelen niet helder Definitie worse/better ? Hoe gemeten ? Duur follow up ?

18 Commentaar Andere studie: andere outcome 1 50% stenose –CT en kliniek niet verschillend 1 Carotid stenosis associated with atrial fibrillation REV NEUROL (Barc) 1996;24(125):55-58

19 Reflectie Zou behandeling zinvol zijn bij stenose > 50% bij patiënt met AF + cerebrale ischemie ? – Minder recidieven ? Geen studies beschikbaar !

20 Bottom line Duplex bij pt met Infarct en AF kan zinvol zijn. t.b.v. outcome schatting Maar pas echt zinvol indien therapeutische consequenties Maar geen studie bekend die nut ok bij AC stenose aantoont in deze subpopulatie

21 Referenties Carotid Artery Stenosis in Ischemic Stroke Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation. Cerebrovasc Dis 2002;13:16-20 Carotid stenosis assosiated with atrial fibillation. Rev Neurol (Barc) 1996;24(125):55-58

22 Vragen ?


Download ppt "CAT Carotis stenose bij atriumfibrilleren en cerebraal infarct J. Verhagen & G. Kloppenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google