De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieudienst Zuid-Holland Zuid Casus propyleenleiding Oud- Beijerland Bestemmingsplan Woongebieden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieudienst Zuid-Holland Zuid Casus propyleenleiding Oud- Beijerland Bestemmingsplan Woongebieden."— Transcript van de presentatie:

1 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Casus propyleenleiding Oud- Beijerland Bestemmingsplan Woongebieden

2 2 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Aanleiding - Bestemmingsplan Woongebieden - Conserverend en samenvoegend BP - Aanwezigheid propyleenleiding - Nabijheid kwetsbare (woon)bestemmingen

3 3 Milieudienst Zuid-Holland Zuid

4 4 Kenmerken propyleenleiding - Eigenaar/gebruiker: DOW Benelux Holding - Diameter: 6 inch - Werkdruk: 100 bar - Gevaar: brandbaar/explosief gas zwaarder dan lucht - Afstand tussen afsluiters: 10 km - Sluittijd afsluiters: 120 sec

5 5 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Kenmerken omgeving leiding - Vigerend BP-Zoomwijk 1973 (globaal plan) - Propyleenleiding verlegd t.b.v. BP-Zoomwijk - Laatste planuitwerking 1984 - Nabije woonbestemmingen/-bebouwing Zoomwijk (vanaf 40 m) - Geen omgevingsontwikkelingen voorzien - Vastgesteld voorontwerp BP-woongebieden mei 2010

6 6 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Onderzoeken EV-risico’s Risicokaart/-register: - PR 10 -6 op 75m van leiding - PR 10 -5 op 25m van leiding - PR 10 -8 op 100m van leiding - Effectafstand dodelijk op 10m!!!!

7 7 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Onderzoeken EV-risico’s DOW-rapport QRA-Zoomwijk: - Volgens paarse boek (PGS03) - Methodiek: Vrom-inspectie/ Tebodin 2009 - Rekenpakket: Safeti versie 6.54 long pipeline model - Populatiegegevens: RIVM met akkoord VROM-inspectie - PR 10 -6 op 52m van leiding - PR 10 -8 op 90m van leiding (grens beschouwde populatie) - Geen PR 10 -5 - GR < 0,1 maal oriënterende waarde

8 8 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Beschouwde toetsingskaders Circulaire RNVGS 2004 - PR 10 -5 als grenswaarde voor bestaande kwetsbare bebouwing - GR-verantwoording niet specifiek beschreven Ontwerp-Bkevb 2009 - PR 10 -6 als grenswaarde voor bestaande kwetsbare bebouwing - GR-verantwoording wel specifiek beschreven RIVM-toets QRA-Zoomwijk - RIVM weigert QRA te toetsen - Motief: nog geen rekenmethodiek beschikbaar

9 9 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Voorontwerp Bestemmingsplan Woongebieden - Hanteert risico’s volgens DOW-rapport - Toetst aan grens-/richtwaarde Circulaire RNVGS - Derhalve: - geen PR-knelpunt (geen woningen in PR 10 -5 contour) - beperkte verantwoording GR

10 10 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vooroverleg VROM- inspectie (art 3.1.1. Bro) - RRGS heeft slechts indicatieve waarde - Risicocontouren QRA-Zoomwijk aanhouden - QRA-Zoomwijk dient volgens PGS03 uitgevoerd - Populatie binnen 1% letaliteitgrens beschouwen - Toetsen aan normen Circulaire RNVGS - Advies te anticiperen op ontwerp Bkevb - Leidingbeheerder dient dan PR-knelpunt op te lossen - Saneringstermijn 3 jaar na inwerkingtreding Bkevb - Aanpak hiervan in plan toelichten plus GR-verantwoording

11 11 Milieudienst Zuid-Holland Zuid Wat nu te doen voor ontwerpplan - Welke rekenmethodiek voldoet - Wel/niet anticiperen op ontwerp Bkevb - Geen saneringsregeling ontwerp Bkevb voorhanden - Welke consequenties hebben keuzes voor het plan - Wat is juridisch afdwingbaar - Wat is pragmatisch voor een conserverend plan Graag tips/suggesties om mee te nemen naar het deze week te voeren overleg met VROM-inspectie


Download ppt "Milieudienst Zuid-Holland Zuid Casus propyleenleiding Oud- Beijerland Bestemmingsplan Woongebieden."

Verwante presentaties


Ads door Google