De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus propyleenleiding Oud-Beijerland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus propyleenleiding Oud-Beijerland"— Transcript van de presentatie:

1 Casus propyleenleiding Oud-Beijerland
Bestemmingsplan Woongebieden Milieudienst Zuid-Holland Zuid

2 Aanleiding Bestemmingsplan Woongebieden
Conserverend en samenvoegend BP Aanwezigheid propyleenleiding Nabijheid kwetsbare (woon)bestemmingen Milieudienst Zuid-Holland Zuid

3 Milieudienst Zuid-Holland Zuid

4 Kenmerken propyleenleiding
Eigenaar/gebruiker: DOW Benelux Holding Diameter: 6 inch Werkdruk: 100 bar Gevaar: brandbaar/explosief gas zwaarder dan lucht Afstand tussen afsluiters: 10 km Sluittijd afsluiters: 120 sec Milieudienst Zuid-Holland Zuid

5 Kenmerken omgeving leiding
Vigerend BP-Zoomwijk 1973 (globaal plan) Propyleenleiding verlegd t.b.v. BP-Zoomwijk Laatste planuitwerking 1984 Nabije woonbestemmingen/-bebouwing Zoomwijk (vanaf 40 m) Geen omgevingsontwikkelingen voorzien Vastgesteld voorontwerp BP-woongebieden mei 2010 Milieudienst Zuid-Holland Zuid

6 Onderzoeken EV-risico’s
Risicokaart/-register: PR 10-6 op 75m van leiding PR 10-5 op 25m van leiding PR 10-8 op 100m van leiding Effectafstand dodelijk op 10m!!!! Milieudienst Zuid-Holland Zuid

7 Onderzoeken EV-risico’s
DOW-rapport QRA-Zoomwijk: Volgens paarse boek (PGS03) Methodiek: Vrom-inspectie/ Tebodin 2009 Rekenpakket: Safeti versie 6.54 long pipeline model Populatiegegevens: RIVM met akkoord VROM-inspectie PR 10-6 op 52m van leiding PR 10-8 op 90m van leiding (grens beschouwde populatie) Geen PR 10-5 GR < 0,1 maal oriënterende waarde Milieudienst Zuid-Holland Zuid

8 Beschouwde toetsingskaders
Circulaire RNVGS 2004 PR 10-5 als grenswaarde voor bestaande kwetsbare bebouwing GR-verantwoording niet specifiek beschreven Ontwerp-Bkevb 2009 PR 10-6 als grenswaarde voor bestaande kwetsbare bebouwing GR-verantwoording wel specifiek beschreven RIVM-toets QRA-Zoomwijk RIVM weigert QRA te toetsen Motief: nog geen rekenmethodiek beschikbaar Milieudienst Zuid-Holland Zuid

9 Voorontwerp Bestemmingsplan Woongebieden
Hanteert risico’s volgens DOW-rapport Toetst aan grens-/richtwaarde Circulaire RNVGS Derhalve: geen PR-knelpunt (geen woningen in PR 10-5 contour) beperkte verantwoording GR Milieudienst Zuid-Holland Zuid

10 Vooroverleg VROM- inspectie (art 3.1.1. Bro)
RRGS heeft slechts indicatieve waarde Risicocontouren QRA-Zoomwijk aanhouden QRA-Zoomwijk dient volgens PGS03 uitgevoerd Populatie binnen 1% letaliteitgrens beschouwen Toetsen aan normen Circulaire RNVGS Advies te anticiperen op ontwerp Bkevb Leidingbeheerder dient dan PR-knelpunt op te lossen Saneringstermijn 3 jaar na inwerkingtreding Bkevb Aanpak hiervan in plan toelichten plus GR-verantwoording Milieudienst Zuid-Holland Zuid

11 Wat nu te doen voor ontwerpplan
Welke rekenmethodiek voldoet Wel/niet anticiperen op ontwerp Bkevb Geen saneringsregeling ontwerp Bkevb voorhanden Welke consequenties hebben keuzes voor het plan Wat is juridisch afdwingbaar Wat is pragmatisch voor een conserverend plan Graag tips/suggesties om mee te nemen naar het deze week te voeren overleg met VROM-inspectie Milieudienst Zuid-Holland Zuid


Download ppt "Casus propyleenleiding Oud-Beijerland"

Verwante presentaties


Ads door Google