De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Collectemunten verkoop Aanstaande zaterdag 3 Mei zal er GEEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Collectemunten verkoop Aanstaande zaterdag 3 Mei zal er GEEN."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Collectemunten verkoop Aanstaande zaterdag 3 Mei zal er GEEN collecte munten verkoop zijn.

2 Crea middag: Vrouwen voor vrouwen! Zaterdag 10 mei is er weer een creamiddag van 13:30 tot ±17:00. Wees welkom en neem gerust een vriendin, buurvrouw of zus mee. Voor verdere info en opgave: zie de poster in de hal op het prikbord. Groeten, Jannie en Riemkje.

3 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Agenda aanstaande week 1/2 zondag, 27. april Ophalen zusters: Reinders 09:15 Oppas (Wietse & Elise) 09:30 Kerkdienst: br. F. Folkerts (Assen) 14:00 Kerkdienst: ds. D. Mak (Emmeloord) 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag, 28. april 19:45 Diaconie

4 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Agenda aanstaande week 2/2 vrijdag, 2. mei 21:00 Soos zondag, 4. mei Ophalen zusters: Spriensma 09:15 Oppas (Irene & Renske) 09:30 Leesdienst: br. A. Smit 14:00 Leesdienst: br. I. van Apeldoorn

5 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Jarigen aanstaande week 30 April is jarig: MirjamGorter 2Mei is jarig: zr. G. Riedstra-Feyen Gefeliciteerd! De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

6 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Gebedskring LET OP! In plaats van 1 mei Gebedskring, is dit verplaats naar 8 mei.

7 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Voorganger:ds. D. Mak Organist:br. M. v\d Bos br. M. van Breden Beamist:br. T. K. Moes Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

8 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

9 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

11 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 1Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt. Psalm 100: 1 - 4

12 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 3Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! 4Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht. Psalm 100: 1 - 4

13 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

14 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Lezen Kolossenzen 2: 6 - 15 Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood 6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,

15 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, Lezen Kolossenzen 2: 6 - 15

16 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Lezen Kolossenzen 2: 6 - 15

17 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

18 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 4Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. Psalm 86: 4, 5

19 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 5Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot. Psalm 86: 4, 5

20 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

21 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Tekst Kolossenzen 2: 11, 12 11 In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

22 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

23 Verbonden met Christus: je oude leven is voorbij, het nieuwe begint Kolossenzen 2:11-12

24 Wie is de belangrijkste? Jezus

25 God zorgt voor iedereen

26 Met Jezus gestorven en opgestaan Vergeving Weg met de verkeerde dingen in je leven Kracht om een nieuw, mooi leven te beginnen

27 Besneden? -Je hoort bij Gods volk -Je bent rechtvaardig omdat je in God gelooft -Een nieuw hart: God liefhebben, zijn geboden houden Voor een niet-Joodse christen geldt: ‘Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten’ (Gal.5:2).

28 De besnijdenis van Christus ‘Door het afleggen van het aardse lichaam’: -God heeft zich met jullie verzoend door de dood van Jezus’ aardse lichaam (Kol.1:22) -Je zondige natuur achterlaten ‘In hem’, ‘met hem’: je bent aan Christus verbonden. Wat er met Christus is gebeurd, is met jou gebeurd.

29 Einde aan mijn zondige bestaan ‘We weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn’ (Rom.6:6). ‘Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af (Kol.2:20-21).

30 Met Christus begraven in de doop

31 Verandering Verandering begint aan de binnenkant. En moet vertaald worden naar de buitenkant, je manier van leven (Kol.3:5-9). God heeft al je zonden kwijtgescholden. ‘Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen’ (Kol.2:13-14).

32 Met Christus levend gemaakt ‘En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt’ (vs 12). Innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragen en vergeven. Liefde. De vrede van Christus in je hart. Dankbaarheid. Christus’ woorden die in al hun rijkdom in je wonen (Kol.3:12-17).

33 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

34 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 1God gaat zijn ongekende gang vol donk're majesteit, die in de zee zijn voetstap plant en op de wolken rijdt. 2Uit grondeloze diepten put Hij licht, en vreugde uit pijn. Hij voert volmaakt zijn plannen uit, zijn wil is souverein. Liedboek 447: 1 - 6

35 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 3Geliefden Gods, schept nieuwe moed, de wolken die gij vreest, zijn zwaar van regen overvloed van zegen die geneest. 4Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? Vertrouw Hem waar Hij gaat. Zijn duistere voorzienigheid verhult zijn mild gelaat. Liedboek 447: 1 - 6

36 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 5Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, wordt klaar van uur tot uur. De knop is bitter, is begin, de bloem wordt licht en puur. 6Hoe blind vanuit zichzelve is het menselijk gezicht. Godzelf vertaalt de duisternis in eind'lijk eeuwig licht. Liedboek 447: 1 - 6

37 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

38 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 1Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij. Gezang 161: 1 - 4

39 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 2'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. Gezang 161: 1 - 4

40 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 3Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu. Gezang 161: 1 - 4

41 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 4Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk. Gezang 161: 1 - 4

42 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

43 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Collecte Zending & Beheer en Administratie

44 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

45 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 1Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 2Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort. Liedboek 78: 1, 2

46 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

47 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Amen A-men, a-men, a-men.

48 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2

49 Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 We hopen u de volgende dienst weer te zien. Tot ziens


Download ppt "Liturgie Ps.100 Lz.Kolos. 2: 6 – 15 Ps.86: 4, 5 T.Kolos. 2: 11, 12 Ld.477 Gz.161 Ld.78: 1, 2 Collectemunten verkoop Aanstaande zaterdag 3 Mei zal er GEEN."

Verwante presentaties


Ads door Google