De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen geluidbeleid Infomil Schakeldag 13 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen geluidbeleid Infomil Schakeldag 13 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen geluidbeleid Infomil Schakeldag 13 november 2008

2 Ontwikkelingen geluidbeleid swung 1: wetsvoorstel swung 2: ambtelijk plan handreiking IL: concept ‘07

3 Ontwikkelingen geluidbeleid swung 1: wetsvoorstel swung 2: ambtelijk plan handreiking IL: concept ’07

4 swung 1 waarom swung 1 waarom MIG neergestort (1996 - 2002) “daar zaten toch wel goede dingen in” 1. Wet geluidhinder 2007 (laaghangend fruit) 2. Swung:  Simpeler  Naleving moet beter (EK-debat)  IT’n “op slot”

5 swung 1 overzicht swung 1 overzicht 1. Alleen rijksinfra 2. Functiescheiding infrabeheerder – gemeente 3. Compact normstelsel 4. Introductie GPP 5. Eerste vaststelling GPP’s 6. Latere wijzigingen GPP’s 7. Register 8. Bronbeleid 9. Doelmatigheid

6 swung 1 alleen rijksinfra Wetsontwerp voor emissiekant rijkswegen en hoofdspoorwegen aangegeven op kaart NB provinciale wegen, gemeentelijke wegen, industrieterreinen en woningbouw in swung 2

7 swung 1 scheiding verantwoordelijkheid  Infrabeheerder zorgt er voor dat geluidproductie binnen afgesproken grens blijft (GPP)  Gemeente zorgt dat nieuwe woningen aan immissie-eisen voldoen  Uitgaande van afgesproken geluidproductie!

8 swung 1 compact normstelsel Rijksweg: buiten: 50 – 65 Spoorweg: buiten: 55 - 70 Beide:binnen: 33 (38) trigger + 3 Waarden in dB Lden

9 swung 1 compact normstelsel Bandbreedtenormstelling: Onder bandbreedte: “in elk geval toelaatbaar” Voorkeurswaarde In bandbreedte: zijn de maatregelen om voorkeurswaarde te halen in dit geval wel redelijk of proportioneel? Maximale waarde Boven de bandbreedte: mag niet / stad en milieu

10 swung 1 introductie GPP  Geluidproductie wordt gedefinieerd als:  De geluidsbelasting op 50 m van de wegkant, 5 m boven lokaal maaiveld  Om de 100 m aan beide zijden van de weg Evt. geluidafscherming wordt meegenomen! Nadere regels voor bepaling GPP

11 swung 1 eerste vaststelling GPP’s  Van rechtswege  Waarde op 1-1-2010  Plus “werkruimte” van 1,5 dB  Geen beroepsmogelijkheden

12 swung 1 latere wijzigingen GPP’s  VROM – V&W samen bevoegd  Besluit vatbaar voor beroep  Gemeente kan verzoeken  Zowel hoger als lager  Toetsen aan immissiegrenswaarden

13 swung 1 register  ProRail en RWS houden een register bij  Alle gegevens om GPP te berekenen zitten in het register  Gemeente moet registergegevens gebruiken bij akoestisch onderzoek

14 swung 1 bronbeleid EU-actieplan “vehikel” voor verantwoording bronbeleid. EU-actieplan “vehikel” voor verantwoording bronbeleid. Vijfjaarlijkse evaluatie “state-of-the-art” weg- of baanconstructie.

15 swung 1 doelmatigheid  Objectief financieel afwegingskader  Formule met aantal woningen en hoogte geluidsbelasting  Uitkomst: in dit geval x euro voor maatregelen “doelmatig”

16 swung 1 Raad van State Advies van 18 juli jl Nader Rapport in Kabinet rond jaarwisseling Wetsvoorstel begin 2009 naar TK

17 Geluidbeleid in verandering  swung 1: wetsvoorstel  swung 2: ambtelijk plan  handreiking IL: omstreden concept omstreden concept

18 swung 2 overzicht 1. Provincies 2. Gemeentelijke wegen 3. Industrieterreinen

19 swung 2 provincies Provincies sluiten zich aan bij GPP- systematiek Mogelijk met kleine aanpassingen

20 swung 2 gemeenten Gemeentelijke vertegenwoordigers: GPP-systeem niet geschikt voor gemeentelijke wegen ERGO:

21 SYSTEEMONTWERP SWUNG II

22 swung 2 gemeenten  Geluidtoets bij RO-plan (ruimer)  Geluidtoets ook bij verkeersbesluit  Verkeersgroei beheersen via EU-kaarten (5- jaarlijkse verschilkaart)  B&W bepaalt of verkeersgroei gecompenseerd moet worden  Compensatie voor vervallen hogere waarden

23 swung 2 gemeenten Normen woningbouw en bronaanleg: Weg: 55-65 + beleidsmarge van 5 + stad & milieu “light”

24 swung 2 gemeenten Uitzonderingen afgeschaft  Geen aftrek art 110 (vroeger: 103)  Geen dove gevel  Geen vervangende nieuwbouw  Etc

25 swung 2 industrieterreinen  Minder “A-inrichtingen”  Minder inrichtingen meetellen  GPP op eerste lijnsbebouwing  Toets op zonegrens vervalt  Gedeeltelijke introductie Lden  Flexibiliteit van 2 dB  Hogere waarde in bestemmingsplan

26 swung 2 industrieterreinen Normering: 50-55 dB Uitzonderingen tot 60 dB (zeehavens en vervangende nieuwbouw) Vervallen: Dove gevel en redelijke sommatie

27 swung 2 planning Hoofdlijnen bij wetsvoorstel swung I Daarna opstellen wetsvoorstel.

28 Geluidbeleid in verandering  swung 1: wetsvoorstel  swung 2: ambtelijk plan  handreiking IL: concept ‘07

29 HIL concept uit mei 2007  Aanbevelingen normstelling  Leq  Pieken  Trillingen (SBR)  Toelichting  Jurisprudentie  Good practice guide

30 HIL concept uit mei 2007  Patstelling over Leq-normering  Tijd nodig voor brede discussie  Handreiking verouderd instrument  Normen horen in regelgeving

31 HIL aanbevolen norm VROM-plan:  Normstelling piek: emplacementen en algemeen in AMvB (korte termijn)  Normstelling Leq: tijd nemen (meenemen in swung II)  Handreiking ’98 over twee jaar exit

32 Geluidbeleid in verandering Infomil Schakeldag 13 november 2008


Download ppt "Ontwikkelingen geluidbeleid Infomil Schakeldag 13 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google