De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven. De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp.

3 Mededelingen kerkenraad
Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om uur.

4 Agenda 22 januari Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 2 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher 26 januari LEF

5 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

6 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

7 175 C

8 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
● Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

9 Psalm 25: 2, 4, 6, 7 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

10 Psalm 25: 2, 4, 6, 7 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij, die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

11 Psalm 25: 2, 4, 6, 7 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zin leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

12 Psalm 25: 2, 4, 6, 7 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

13 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

14 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 ● Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

15 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: ● LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

16 LvdK 47: 1 - 3 1 Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

17 LvdK 47: 1 - 3 2 Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam: k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen, Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.

18 LvdK 47: 1 - 3 3 Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.

19 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: ● Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem
Als ik je zo zou vragen: Hoe gaat de missie van Jezus van start? Wat is dan je antwoord? Wat doet Jezus als hij door de Vader en de Geest is aangewezen bij zijn doop in de rivier de Jordaan? En hij de beproeving in de woestijn achter de rug heeft? Zou je dan ook onmiddellijk antwoorden: Het eerste wat Jezus doet is verhuizen. Op zichzelf gaan wonen? Mij was het eerlijk gezegd tot de voorbereiding van de preek nooit opgevallen of bijgebleven. Maar het eerste wat Matteüs vertelt is dat Jezus Nazareth, de stad waar hij met zijn ouders woonde, achter zich laat en in Kafarnaum gaat wonen. Een stadje, vlakbij, ook in het noorden van Palestina. Een campagne strateeg zou zeggen: geen slimme zet. Als je een vervolg wilt zijn van wat Johannes de Doper is begonnen, en de wereld wilt veroveren voor Gods koninkrijk, dan kun je beter in het zuiden van het land blijven. In Judea. Daar zijn de mensen, daar is het momentum. Daar gebeurt het ook. Kafarnaum is nog noordelijker dan Nazareth en nog meer een uithoek. Dat lijkt niet de meest voor de hand liggende plek om de draad van Johannes weer op te pakken. Het is zo aan de rand van land. Zo in een donkere uithoek. Matteüs lijkt dan ook een andere reden te hebben om de vestiging van Jezus in Galilea te vermelden. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem

21 Jezus leeft de bijbel Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: Matteüs 4,12v Voor de evangelist is het belangrijk om in zijn verslag steeds de verbinding aan te wijzen met de toen bekende bijbel. Als Jezus aan zijn missie begint is dat om de dingen die de profeten voorzegd hebben te gaan doen. Jezus, zegt hij daarmee, Jezus leeft de bijbel. Hij staat niet dwars op het verleden en de geschiedenis die God is gegaan. Hij volgt die weg. En zeker de mensen die een heel andere Redder verwachten daagt Matteüs daarmee steeds weer uit. Als Jezus niet aan je verwachtingen voldoet, komt dat door Jezus, of komt dat door jouw verwachtingen? En jouw verwachtingen, waar zijn die dan op gebaseerd? De profeet Jesaja heeft al gezegd dat het schitterend licht, de Redder voor de wereld, zal aangaan op een plek die je niet eens verwacht. Net als bij de geboorte is Jezus ook bij de start van zijn missie niet op de plek die je zou verwachten. Hij begint niet in Jeruzalem bij de hogepriesters en schriftgeleerden, niet in het religieuze centrum van het volk. Maar ergens achteraf in de provincie.

22 De boodschap van Jezus Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Matteüs 4,17 Daar begint het allemaal. Daar pakt Jezus de draad van Johannes op. Met exact de woorden die Johannes de Doper ook gebruikt heeft: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Jezus geeft de mensen geen advies of nieuwe inzichten voor een goed of beter leven. Een advies dat ze ter harte kunnen nemen of naast zich neer leggen. Nee, Jezus brengt nieuws dat mensenlevens gaat veranderen. Er staat iets te gebeuren. Nog even, en de nieuwe wereld van God gaat voor mensen open. Laat los wat je altijd dacht en stel je open voor wat er gebeuren gaat. En daarmee zegt Jezus pak ik op wat Johannes begon.

23 Het eerste wat Jezus doet: leerlingen maken
Hij zei tegen Simon en Andreas: ‘Kom, volg mij, (…) Hij riep Johannes en Jakobus Matteüs 4, 19&21 En het eerste wat Jezus doet als hij begint aan zijn verkondiging is leerlingen maken. We hebben nog niets van Jezus zelf gehoord. Hij heeft nog geen naam opgebouwd, geen staat van dienst als Rabbi, als leermeester, of hij nodigt mensen uit om zijn leerling te worden. Nog voordat hij zijn eerste grote preek heeft gehouden. En eigenlijk is dat een bijzondere beweging. Denk maar aan hoe wij leerlingen worden. Wij zorgen dat we weten hoe de opleiding er uit ziet. Wat het programma is. Wat de kansen en resultaten zijn. Of het op een of andere manier werk of een toekomst oplevert. En als we daar over uitgedacht zijn nemen we een beslissing. We gaan in ermee in zee of niet. Jezus lijkt zo anders te denken. Hij nodigt eerst leerlingen uit om met hem mee te gaan. Om erbij te zijn als hij gaat preken, wonderen gaat doen, gaat genezen. Hij neemt jonge mannen mee vanaf het begin. Op één of andere manier zijn leerlingen heel belangrijk voor Jezus. Zo belangrijk dat je die roep om leerlingen weer terug komt aan het einde van Jezus periode op aarde.

24 Het laatste wat Jezus zegt: leerlingen maken
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, Matteüs 28,19 Bij zijn afscheid zegt Jezus tegen zijn leerlingen: en nu moeten jullie leerlingen gaan maken. Blijkbaar is dat de route, de weg. Jezus heeft leerlingen gemaakt, en die leerlingen moeten leerlingen maken. En die leerlingen maken dan ook weer leerlingen. Enzovoort. Jezus weg om de hemel op aarde te laten losbarsten, om de nieuwe wereld van God te openen is leerlingen maken. En de reden daarvoor is denk ik dat Jezus niet op zoek is naar belangstellenden, naar fans, naar publiek. Jezus sticht geen kerk om die vervolgens vol te krijgen. Jezus schrijft geen boek voor geïnteresseerden in zijn opvattingen. Hij zoekt naar mensen die willen worden als Jezus. Die zijn woorden niet alleen kennen, begrijpen, bejubelen zelfs, maar ze ook doen, die ook leven.

25 Het laatste wat Jezus zegt: leerlingen maken
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, Matteüs 28,19

26 leerlingen Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader Matteüs 7,21 Jezus wil niet alleen dat mensen weten dat Hij de Redder is, hij wil mensen die leven met Jezus als hun redder. Jezus wil niet dat mensen alleen maar begrijpen wat genade is, hij zoekt mensen die van genade leven. Hij legt niet alleen uit wat vergeving is, hij leert mensen vergeven. Hij vertelt mensen niet alleen dat het niet goed is om te oordelen, hij leert mensen ook om dat niet te doen. Hij vraagt niet alleen vertrouwen van mensen, hij wil zijn vertrouwen ook aan mensen geven. Zodat zij gaan groeien. En steeds vaardiger worden in het leven. Jezus wil niet alleen zijn kennis doorgeven om jouw kennis daarmee te verrijken. Hij wil niet maar informeren, maar veranderen, transformeren. Hij wil dat je vrucht gaat dragen omdat je verbonden leeft met hem. En de manier waarop Jezus zijn wereldwijde beweging begint kan ons vandaag misschien ook wel iets leren. Of ons een spiegel voorhouden. Vooral als we letten op hoe Jezus leerlingen maakt. Hoe hij zijn volgelinge leert volgeling te zijn. In onze moderne westerse wereld hebben we aardig in kaart weten te brengen hoe leren werkt. En op welke manier je dat doet als mens. Grofweg zijn er drie manieren:

27 leren Theorie Praktijk Cultuur

28 leren Theorie - onderwijs van Jezus Bergrede & gelijkenissen
Praktijk – zelf doen Uitzending van de twaalf Cultuur – Jezus zien doen Leven delen met Jezus

29 Meteen lieten ze (…) achter en volgden Hem
Jezus nodigt uit: Kom, volg mij … Jezus daagt uit: Ik zal van jullie vissers van mensen maken

30 Een leven lang leren Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Filippenzen 3,10v

31 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 ● Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

32 Opwekking 687: 1 - 4 1 Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan

33 Opwekking 687: 1 - 4 2 Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

34 Opwekking 687: 1 - 4 3 Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan; spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

35 Opwekking 687: 1 - 4 4 Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft,

36 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: ● Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

37 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

38 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

39 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

40 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

41 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

42 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

43 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: ● LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

44 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

45 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

46 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 3 Leer ons het god-delijk beleid der liefde te bea-men, opdat wij nie-t door onze strijd uw goede trouw bescha-men. Leg ons de woorden i-n de mond die weer herstel-len uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

47 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 4 Wij danken U-, o liefde groot, dat Christus is geko-men. Wij hebben i-n zijn stervensnood uw diepste woord verno-men. Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht en het wordt o-veral volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

48 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: ● Gezang 182E: Amen Collecte: MERF

49 182 E 4-stemmig

50 Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven
Psalm 25: 2, 4, 6, 7 Matteüs 4: LvdK 47: Matteüs 4: 12 Opwekking 687: Gezang 161: LvdK 481: Gezang 182E: Amen Collecte: MERF


Download ppt "Liturgie ds. A. van Vugt Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google