De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module."— Transcript van de presentatie:

1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator Veilig Sporten : Preventief

2 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik2 Inleiding en situering Invloed van sporten op gezondheid Blessurepreventie Taak van de sportbegeleider Veilig sporten: Preventief luik Overzicht van de presentatie

3 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik3 Inleiding en situering Doelstelling van de cursus Opbouw van de cursus

4 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik4 Brug slaan tussen preventie en blessurebehandeling, met nadruk op het bevorderen van gezond en veilig sporten en voorkomen van blessures De cursist kan: De positieve en negatieve effecten van fysieke inspanning op de gezondheid onderscheiden. Mensen stimuleren tot fysieke activiteit in gezonde omstandigheden Vanuit cijfergegevens van de specifieke sporttak de risicofactoren eigen aan de sport weergeven Concrete stappen ondernemen om blessurepreventie op het niveau van de club te bevorderen Vanuit de opmaak van zijn persoonlijk sportprofiel de risicofactoren bij het sporten aangeven Risicofactoren bij de sporters herkennen en aangepaste preventieve maatregelen nemen Het evenwicht in de belasting-belastbaarheid voor zijn sporters bewaken Veilig sporten: Preventief luik Doelstelling van de cursus

5 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik5 3 delen: Invloed van sporten op de gezondheid Blessurepreventie Taak van de sportbegeleider in de blessurepreventie Werkwijze: Opdrachtvormen vanuit de sport en eigen ervaring Reflectie en bespreking Interactief Veilig sporten: Preventief luik Opbouw van de cursus

6 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik6 Invloed van sporten op gezondheid Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

7 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik7 Gezondheid Fysieke activiteitFysieke fitheid Opdracht Veilig sporten: Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen

8 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik8 Genetische factoren Persoonlijke leefstijlfactoren (voeding, hygiëne, beweging, ontspanning) Aanwezigheid en de kwaliteit van gezondheidszorg (preventief en curatief) Omgevingsfactoren (milieu, soc.econ.factoren) Gezondheid Veilig sporten: Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen

9 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik9 Breed begrip: leveren van fysieke inspanning Duur Frequentie Intensiteit Soort activiteit Fysieke activiteit Veilig sporten: Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen

10 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik10 Uithoudingsvermogen Kracht Snelheid Lenigheid Coördinatie Fysieke fitheid Veilig sporten: Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen

11 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik11 Opdracht Kan je voor jouw sport de 5 fysieke basiseigenschappen, in de mate dat ze het meest aan bod komen,in volgorde plaatsen en aantonen waarom? Opdracht Veilig sporten: Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen

12 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik12 Model van Bouchard Veilig sporten: Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

13 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik13 Veilig sporten: Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

14 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik14 PositiefNegatief Fysiek Mentaal Overbelasting Onvoorzichtigheid Sportletsel Acuut Chronisch Aanbevelingen Frequentie Intensiteit Duur Soort belasting Veilig sporten: Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

15 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik15 Opdracht 1.O verloop voor jezelf welke fysieke activiteiten je doet per week naar type, duur, frequentie en intensiteit. 2.Evalueer vervolgens of het nodig is om de mate van fysieke activiteit aan te passen om gezondheidsbevorderend te zijn. Veilig sporten: Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

16 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik16 Blessurepreventie Wat ? Omvang van sportblessures Welke blessures in jouw sporttak? Wie doet aan blessurepreventie?

17 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik17 Blessurepreventie = het geheel van preventieve maatregelen dat je kan nemen om schade aan de gezondheid te voorkomen. 80% van de blessures kan voorkomen worden! Primaire preventie: het voorkomen van de primaire oorzaken van het ontstaan van blessures Het inzien van het belang van sporten op de gezondheid Het kennen van de relatie sportbeoefening en sportblessures Het kennen van de risicofactoren Het nemen van maatregelen Secundaire preventie: het vroegtijdig ingrijpen bij de eerste tekenen van blessurevorming en het nemen van herstelbevorderende maatregelen Tertiaire preventie: het voorkomen van de gevolgen van blessures Veilig sporten: Preventief luik Wat ?

18 KBVB18 Dit lijkt een ondergewaardeerd probleem Actief en passief herstel Voldoende nachtrust is essentieel : ‘s nachts stijgt de afscheiding van groeihormoon waardoor het ritme van allerhande herstelmechanismen versnelt Rust voldoende bij koorts Veilig sporten: Preventief luik Primaire preventie: het lichaam laten herstellen

19 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik19 Registratie is nodig! Incidentie=aantal blessures per periode, meestal een jaar, in verhouding met het aantal uren sportbeoefening. Veilig sporten: Preventief luik Omvang van sportblessures

20 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik20 Opdracht 1.Hoeveel sporters in Vlaanderen beoefenen jouw sport in georganiseerd verband? 2.Wat zijn de meest voorkomende blessures in jouw sporttak? Verstuikte enkel Knieblessure Tenniselleboog Spierscheur …………… Veilig sporten: Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ?

21 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik21 Opdracht 3.Welke lichaamsdelen worden het meest getroffen ? Veilig sporten: Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ?

22 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik22 Opdracht 4.In welke leeftijdscategorie komen de meeste letsels voor ? 5.Wie geraakt het meest geblesseerd: mannen of vrouwen ? Veilig sporten: Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ?

23 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik23 Opdracht 6.Wat zijn de oorzakelijke relaties Lichaamscontact medespeler Lichaamscontact tegenstrever Bodemgesteldheid Materiaal (ballen, toestellen…) Persoonlijke kledij Overtreding van de spelregels Weersomstandigheden Accommodatie ………………… 7.Spelerspositie Aanvallend Verdedigend Doelverdediger Veilig sporten: Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ?

24 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik24 Blessurepreventie in Vlaanderen Overkoepelende instantiesIn de sportclub Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement medisch verantwoorde sportbeoefening (afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg) De sportbeoefenaar Sportmedische keuringscentra en sportartsenDe sportbegeleider De sportarts - sportkinesist Het clubbestuur Sportfederaties BOIC: Olympic Health Foundation Rode Kruis Vlaanderen Vlaamse vereniging voor sportgeneeskunde Veilig sporten: Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?

25 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik25 Zelf verantwoordelijkheid opnemen Goede leefstijl Aanvoelen en begrijpen van signalen van lichaam Bewust zijn van grenzen waarbinnen men mag ‘bewegen’ Gebruik maken van beschermende materialen Toepassen van beschermende maatregelen (fairplay!) Preventief advies inwinnen Bijhouden van persoonlijk gezondheidssportboekje: Gezondheidsanamnese Sportanamnese Functioneel onderzoek De sportbeoefenaar Veilig sporten: Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?

26 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik26 Centrale figuur Bewaken van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid ( primaire preventie ) Voornaamste symptomen van blessures herkennen (secundaire preventie ) Sporter na genezing op verantwoorde wijze begeleiden (tertiaire preventie) Belang van goede communicatie! De sportbegeleider Veilig sporten: Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?

27 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik27 Uitvoeren van sportmedisch onderzoek Adviseren van een geblesseerde sporter Verlenen van advies bij het uitvoeren van blessurepreventieve programma’s De sportarts Veilig sporten: Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?

28 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik28 Voorzien van de nodige faciliteiten: Nodige materialen en accommodaties voor verzorging Bereikbaarheid van de accommodatie voor de hulpdiensten Voorzien van medische begeleiding Organiseren van informatiesessies naar ouders Plaatsen van voorlichtingsartikels in het clubblad Aanstellen van voldoende en bekwame sportbegeleiders Scheppen van voldoende oefengelegenheid …………….. Het clubbestuur Veilig sporten: Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?

29 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik29 Opdracht 1.Wat maakt het dat jouw sport veilig of gevaarlijk is? 2.Je zou graag beter zicht willen hebben op je lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, waar ga je te rade? Welke gegevens zijn nuttig om te registreren en waarom? 3.Hoe is de visie op blessurepreventie in jouw sportclub uitgewerkt. Wie staat in voor wat? Geef concrete voorbeelden Veilig sporten: Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?

30 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik30 Taak van de sportbegeleider Inzicht in: de balans tussen belasting en belastbaarheid de persoonsgebonden risicofactoren de omgevingsgebonden risicofactoren

31 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik31 Ken het verschil tussen belasting en belastbaarheid Hou de balans in evenwicht Herken een verstoorde balans Hou rekening met de risicofactoren Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Belasting-belastbaarheidmodel Veilig sporten: Preventief luik Balans tussen belasting en belastbaarheid ?

32 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik32 Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders) Veilig sporten: Preventief luik Balans tussen belasting en belastbaarheid ?

33 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik33 Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders) Veilig sporten: Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren

34 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik34 1.Leeftijd Van kleuter tot het jonge schoolkind (4 tot 7 jaar) Het schoolkind van 7 tot 11 jaar De adolescent (van 11 tot 18 jaar) De volwassene van 18 jaar De oudere sporter Ontwikkelingskenmerken ! Begeleidingstips ! Veilig sporten: Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren

35 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik35 2.Geslacht Man Vrouw Aandachtspunten! Begeleidingstips! Veilig sporten: Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren

36 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik36 3.Lichamelijke kenmerken Lichaamsamenstelling: tot welk type behoor je? Lichaamsbouw: hoe is je lichaamsbouw? Lichaamsgewicht: hoe ga je om met je gewicht? Aandachtspunten! Begeleidingstips! Veilig sporten: Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren

37 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik37 4.Lichamelijke fitheid en trainingstoestand 5 basiseigenschappen (uithouding, kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie) Aandachtspunten! Begeleidingstips! Veilig sporten: Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren

38 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik38 5.Gezondheidstoestand Sporten met koorts Vroeger opgelopen letsels of ziekten Rugklachten Aandachtspunten! Begeleidingstips! Veilig sporten: Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren

39 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik39 6.Mentaliteit- leefwijze Mentale ingesteldheid: Hoe ga je om met stress? Persoonlijke lichaamsverzorging: Waar moet je extra opletten? Voeding Wat zijn je voedingsgewoonten bij het sporten? Wat en wanneer drink je bij het sporten? Gebruik je voedingssupplementen? Hoe ga je om met alcohol, koffie, roken, drugs? Aandachtspunten! Begeleidingstips! Veilig sporten: Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren

40 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik40 Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders) Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

41 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik41 1.De sportbelasting zelf Aard van de sport Niveau van de sportbeoefening Opbouw van de training Intensiteit van de training intensiteit/zwaarte duur aantal herhalingen aantal series pauzes duur en aard van de herstelfase Aandachtspunten! Begeleidingstips! Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

42 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik42 2.Persoonlijke uitrusting en materialen Sportmaterialen Sportkleding Sportschoenen Aandachtspunten! Begeleidingstips ! Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

43 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik43 Sportmaterialen Instrumentaal Bescherming Persoonlijke uitrusting Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

44 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik44 Vocht- en temperatuurregeling Ademen Goede pasvorm Voldoen aan de eisen van de sport Sportkleding Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

45 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik45 Bescherming Steun Schokdemping Stabiliteit Sportschoenen Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

46 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik46 Sportschoenen Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Waaraan moet een goede sportschoen voldoen ? Voornamelijk chronische letsels zijn het gevolg van onaangepaste sportschoenen en een ongeschikte bodemgesteldheid  preventie Schoenen moeten : - beschermen tegen invloeden van buitenaf - de voeten ondersteunen - stevige grip hebben - ingebouwde schokdempers hebben

47 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik47 Sportschoenen Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Waaraan moet een goede sportschoen voldoen ? Belangrijke criteria waaraan een goede schoen moet voldoen: goede pasvorm hebben : leest  goede stabiliteit bieden : veters goede schokabsorptie hebben : tussenzool gepaste stroefheid hebben : slijtzool goede verluchting geven : transpiratie van goede kwaliteit zijn : soepelheid Het voettype en de graad van pronatie (doorzakken van de voet naar binnen) bepaalt het biomechanische profiel van de loopschoen die men zich wenst aan te schaffen.

48 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik48 Sportschoenen Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Waaraan moet een goede sportschoen voldoen ? Overproneerders en mensen die last hebben van platvoeten hebben vooral een rechte leest (a) nodig. Ook mensen waarvan de grote teen het langst is kunnen baat hebben met een rechte leest. Mensen met holvoeten die te weinig proneren en mensen waarvan de 2de en 3de teen langer zijn kiezen dan weer beter een voor een kromme leest (c). Lopers met ‘normale’ voeten kiezen beter voor de halfkromme leest (b).

49 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik49 3.Accommodatie Aandachtspunten! Begeleidingstips! Demping en veerkracht Contacttijd Vlakheid Stroefheid Ondergrond Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

50 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik50 Uitloopmogelijkheden Hinderlijke obstakels Rondslingerende sportzakken Onvoldoende of slechte verlichting Slechte verluchting Geen aafscheiding tussen de speelvelden Onverzorgde kleedkamers Combinatie sportzaal-cafetaria… Omgeving Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren 3.Accommodatie Aandachtspunten! Begeleidingstips!

51 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik51 4.Sporten buiten Weersomstandigheden Het milieu Sporten op hoogte Aandachtspunten! Begeleidingstips ! Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

52 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik52 5.Andere factoren Spelregels en fairplay Ouders Aandachtspunten! Begeleidingstips ! Veilig sporten: Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren

53 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik53 Veilig sporten: Preventief luik Waarom gaan roken en sport niet samen ? “Uefa wil roken op trainersbank verbieden” Trainers mogen niet meer roken: "Het schaadt het imago van het voetbal" -Voorbeeldfunctie van (jeugd)trainers ! -Cafetaria : meeroken ! -Rookbeleid van sportclubs ?

54 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik54 Veilig sporten: Preventief luik Waarom gaan roken en sport niet samen ? een grotere luchtwegweerstand ongunstige beïnvloeding van duurprestaties een vernauwing van de bloedvaten en een hogere gemiddelde hartslag in rust beschadiging van de longblaasjes een verlaagd prestatievermogen en verhoogde vermoeidheid bij zware lichamelijke inspanning Sporters met ademhalingsmoeilijkheden lopen een groter risico !

55 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik55 Veilig sporten: Preventief luik Voedingsdriehoek

56 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik56 Veilig sporten: Preventief luik Voedingsdriehoek 1.Water : normaal 1,5 l per dag, bij sporten meer 2.Graanproducten en aardappelen: basisvoeding, volkorenproducten 3.Groenten : 300g per dag  afwisseling 4.Fruit : 2 stuks per dag 5.Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten 6.Vlees, vis, eieren en vervangproducten  ijzer 7.Smeer- en bereidingsvet :onverzadigde vetzuren  essentieel 8.Restgroep : niet noodzakelijk, soms te vermijden

57 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik57 Veilig sporten: Preventief luik Gezonde voedingstips 1.Eet gevarieerd, neem voldoende maal”tijd” 2.Eet regelmatig en niet meer dan 5x per dag 3.Drink veel water 4.Vermijd veel enkelvoudige suikers 5.Was steeds je handen voor de maaltijd 6.Combineer een gezonde voeding met lichamelijke activiteit 7.Energie-inname = energie-verbruik

58 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik58 Veilig sporten: Preventief luik Sportvoeding Een goede voeding is voor een voetballer van essentieel belang voor : Het leveren van prestaties Een snel herstel na een wedstrijd of training Het vermijden van gezondheidsproblemen  Het unieke van het menselijke lichaam is dat het z’n energie kan halen uit verschillende voedingsbronnen (koolhydraten, vetten en eiwitten). Naargelang de intensiteit van de inspanning zal één van deze voedingsbronnen domineren.

59 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik59 Veilig sporten: Preventief luik Voedingsbronnen 1.Koolhydraten : kunnen voldoende snel energie leveren voor korte, hevige inspanningen - groenten - fruit - peulvruchten - pastaproducten (spaghetti, lasagne, …) - graanproducten - aardappelen - rijst - brood (volkorenbrood, bruin brood, roggebrood, …)  Bevatten ook voldoende vitamines, mineralen en voedingsvezels

60 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik60 Veilig sporten: Preventief luik Voedingsbronnen 2. Vetten : voor langdurige, rustige inspanningen -Vis- en plantaardige producten (visoliën, noten, zaden  goede onverzadigde vetten -Dierlijke vetten  slechte verzadigde vetten 3. Eiwitten : bouwstenen  spiergroei en herstel - melkproducten - eieren - vlees en vis - aardappelen, rijst, sojabonen - bladgroente

61 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik61 Veilig sporten: Preventief luik Op welk tijdstip laatste maaltijd voor wedstrijd ? 1. Voor de inspanning : - voldoende brandstof opgestapeld hebben - maag niet te vol Op het juiste tijdstip eten voor de inspanning (2-3 uur op voorhand of vlak ervoor  niet daartussen!) Rekening houden met de maaglediging, afhankelijk van de consistentie, samenstelling en temperatuur van de voeding Tapering off : planning + banaan 2. Na de inspanning :  Binnen de 2 uur na de inspanning een halve liter energierijke sportdrank en een koolhydraatrijke maaltijd nuttigen

62 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik62 Veilig sporten: Preventief luik Op welk tijdstip laatste maaltijd voor wedstrijd ? Voedingsinname voor voetballer per dag : koolhydraten : 65(60-70) % eiwitten : 25(20-30) % vetten : 10(10-15) % Vetten kunnen enkel aangesproken worden via een aërobe verbranding Koolhydraten kunnen tevens anaëroob verbrand worden  melkzuurvorming Voor een sporter is het van groot belang om goed bevoorrade glycogeendepots tot zijn beschikking te hebben om langdurige en inspannende prestaties uit te voeren.


Download ppt "Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module."

Verwante presentaties


Ads door Google