De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module."— Transcript van de presentatie:

1 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator Veilig Sporten : Preventief

2 Overzicht van de presentatie
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Overzicht van de presentatie Veilig sporten: Preventief luik Inleiding en situering Invloed van sporten op gezondheid Blessurepreventie Taak van de sportbegeleider

3 Inleiding en situering
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Inleiding en situering Doelstelling van de cursus Opbouw van de cursus

4 Doelstelling van de cursus
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Doelstelling van de cursus Veilig sporten: Preventief luik Brug slaan tussen preventie en blessurebehandeling, met nadruk op het bevorderen van gezond en veilig sporten en voorkomen van blessures De cursist kan: De positieve en negatieve effecten van fysieke inspanning op de gezondheid onderscheiden. Mensen stimuleren tot fysieke activiteit in gezonde omstandigheden Vanuit cijfergegevens van de specifieke sporttak de risicofactoren eigen aan de sport weergeven Concrete stappen ondernemen om blessurepreventie op het niveau van de club te bevorderen Vanuit de opmaak van zijn persoonlijk sportprofiel de risicofactoren bij het sporten aangeven Risicofactoren bij de sporters herkennen en aangepaste preventieve maatregelen nemen Het evenwicht in de belasting-belastbaarheid voor zijn sporters bewaken

5 Opbouw van de cursus Veilig sporten: Preventief luik 3 delen:
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Opbouw van de cursus Veilig sporten: Preventief luik 3 delen: Invloed van sporten op de gezondheid Blessurepreventie Taak van de sportbegeleider in de blessurepreventie Werkwijze: Opdrachtvormen vanuit de sport en eigen ervaring Reflectie en bespreking Interactief

6 Invloed van sporten op gezondheid
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Invloed van sporten op gezondheid Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

7 Gezond en veilig sporten: kernbegrippen
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Veilig sporten: Preventief luik Gezondheid Fysieke activiteit Fysieke fitheid Opdracht

8 Gezond en veilig sporten: kernbegrippen
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Veilig sporten: Preventief luik Gezondheid Genetische factoren Omgevingsfactoren (milieu, soc.econ.factoren) Persoonlijke leefstijlfactoren (voeding, hygiëne, beweging, ontspanning) Aanwezigheid en de kwaliteit van gezondheidszorg (preventief en curatief)

9 Breed begrip: leveren van fysieke inspanning
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Veilig sporten: Preventief luik Fysieke activiteit Breed begrip: leveren van fysieke inspanning Duur Frequentie Intensiteit Soort activiteit

10 Gezond en veilig sporten: kernbegrippen
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Veilig sporten: Preventief luik Fysieke fitheid Uithoudingsvermogen Kracht Snelheid Lenigheid Coördinatie

11 Gezond en veilig sporten: kernbegrippen
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Veilig sporten: Preventief luik Opdracht Opdracht Kan je voor jouw sport de 5 fysieke basiseigenschappen, in de mate dat ze het meest aan bod komen,in volgorde plaatsen en aantonen waarom?

12 Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief Veilig sporten: Preventief luik Model van Bouchard

13 Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief Veilig sporten: Preventief luik

14 Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief Veilig sporten: Preventief luik Positief Negatief Fysiek Overbelasting Mentaal Onvoorzichtigheid Aanbevelingen Sportletsel Frequentie Intensiteit Duur Soort belasting Acuut Chronisch

15 Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief Veilig sporten: Preventief luik Opdracht Overloop voor jezelf welke fysieke activiteiten je doet per week naar type, duur, frequentie en intensiteit. Evalueer vervolgens of het nodig is om de mate van fysieke activiteit aan te passen om gezondheidsbevorderend te zijn.

16 Blessurepreventie Wat ? Omvang van sportblessures
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Blessurepreventie Wat ? Omvang van sportblessures Welke blessures in jouw sporttak? Wie doet aan blessurepreventie?

17 Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Wat ? Veilig sporten: Preventief luik Blessurepreventie = het geheel van preventieve maatregelen dat je kan nemen om schade aan de gezondheid te voorkomen. 80% van de blessures kan voorkomen worden! Primaire preventie: het voorkomen van de primaire oorzaken van het ontstaan van blessures Het inzien van het belang van sporten op de gezondheid Het kennen van de relatie sportbeoefening en sportblessures Het kennen van de risicofactoren Het nemen van maatregelen Secundaire preventie: het vroegtijdig ingrijpen bij de eerste tekenen van blessurevorming en het nemen van herstelbevorderende maatregelen Tertiaire preventie: het voorkomen van de gevolgen van blessures

18 Primaire preventie: het lichaam laten herstellen
KBVB Primaire preventie: het lichaam laten herstellen Veilig sporten: Preventief luik Dit lijkt een ondergewaardeerd probleem Actief en passief herstel Voldoende nachtrust is essentieel : ‘s nachts stijgt de afscheiding van groeihormoon waardoor het ritme van allerhande herstelmechanismen versnelt Rust voldoende bij koorts leid

19 Omvang van sportblessures
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omvang van sportblessures Veilig sporten: Preventief luik Registratie is nodig! Incidentie = aantal blessures per periode, meestal een jaar, in verhouding met het aantal uren sportbeoefening.

20 Welke sportblessures in jouw sporttak ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ? Veilig sporten: Preventief luik Opdracht Hoeveel sporters in Vlaanderen beoefenen jouw sport in georganiseerd verband? Wat zijn de meest voorkomende blessures in jouw sporttak? Verstuikte enkel Knieblessure Tenniselleboog Spierscheur ……………

21 Welke sportblessures in jouw sporttak ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ? Veilig sporten: Preventief luik Opdracht Welke lichaamsdelen worden het meest getroffen ?

22 Welke sportblessures in jouw sporttak ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ? Veilig sporten: Preventief luik Opdracht In welke leeftijdscategorie komen de meeste letsels voor ? Wie geraakt het meest geblesseerd: mannen of vrouwen ?

23 Welke sportblessures in jouw sporttak ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Welke sportblessures in jouw sporttak ? Veilig sporten: Preventief luik Opdracht Wat zijn de oorzakelijke relaties Lichaamscontact medespeler Lichaamscontact tegenstrever Bodemgesteldheid Materiaal (ballen, toestellen…) Persoonlijke kledij Overtreding van de spelregels Weersomstandigheden Accommodatie ………………… Spelerspositie Aanvallend Verdedigend Doelverdediger

24 Blessurepreventie in Vlaanderen Overkoepelende instanties
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ? Veilig sporten: Preventief luik Blessurepreventie in Vlaanderen Overkoepelende instanties In de sportclub Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement medisch verantwoorde sportbeoefening (afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg) De sportbeoefenaar Sportmedische keuringscentra en sportartsen De sportbegeleider De sportarts - sportkinesist Het clubbestuur Sportfederaties BOIC: Olympic Health Foundation Rode Kruis Vlaanderen Vlaamse vereniging voor sportgeneeskunde

25 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ? Veilig sporten: Preventief luik De sportbeoefenaar Zelf verantwoordelijkheid opnemen Goede leefstijl Aanvoelen en begrijpen van signalen van lichaam Bewust zijn van grenzen waarbinnen men mag ‘bewegen’ Gebruik maken van beschermende materialen Toepassen van beschermende maatregelen (fairplay!) Preventief advies inwinnen Bijhouden van persoonlijk gezondheidssportboekje: Gezondheidsanamnese Sportanamnese Functioneel onderzoek

26 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ? Veilig sporten: Preventief luik De sportbegeleider Centrale figuur Bewaken van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid (primaire preventie) Voornaamste symptomen van blessures herkennen (secundaire preventie ) Sporter na genezing op verantwoorde wijze begeleiden (tertiaire preventie) Belang van goede communicatie!

27 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ? Veilig sporten: Preventief luik De sportarts Uitvoeren van sportmedisch onderzoek Adviseren van een geblesseerde sporter Verlenen van advies bij het uitvoeren van blessurepreventieve programma’s

28 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ? Veilig sporten: Preventief luik Het clubbestuur Voorzien van de nodige faciliteiten: Nodige materialen en accommodaties voor verzorging Bereikbaarheid van de accommodatie voor de hulpdiensten Voorzien van medische begeleiding Organiseren van informatiesessies naar ouders Plaatsen van voorlichtingsartikels in het clubblad Aanstellen van voldoende en bekwame sportbegeleiders Scheppen van voldoende oefengelegenheid ……………..

29 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen ? Veilig sporten: Preventief luik Opdracht Wat maakt het dat jouw sport veilig of gevaarlijk is? Je zou graag beter zicht willen hebben op je lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, waar ga je te rade? Welke gegevens zijn nuttig om te registreren en waarom? Hoe is de visie op blessurepreventie in jouw sportclub uitgewerkt. Wie staat in voor wat? Geef concrete voorbeelden

30 Taak van de sportbegeleider
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Taak van de sportbegeleider Inzicht in: de balans tussen belasting en belastbaarheid de persoonsgebonden risicofactoren de omgevingsgebonden risicofactoren

31 Balans tussen belasting en belastbaarheid ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Balans tussen belasting en belastbaarheid ? Veilig sporten: Preventief luik Belasting-belastbaarheidmodel Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Ken het verschil tussen belasting en belastbaarheid Hou de balans in evenwicht Herken een verstoorde balans Hou rekening met de risicofactoren

32 Balans tussen belasting en belastbaarheid ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Balans tussen belasting en belastbaarheid ? Veilig sporten: Preventief luik Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders)

33 Persoonsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders)

34 Persoonsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Leeftijd Van kleuter tot het jonge schoolkind (4 tot 7 jaar) Het schoolkind van 7 tot 11 jaar De adolescent (van 11 tot 18 jaar) De volwassene van 18 jaar De oudere sporter Ontwikkelingskenmerken ! Begeleidingstips !

35 Persoonsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Geslacht Man Vrouw Aandachtspunten! Begeleidingstips!

36 Persoonsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Lichamelijke kenmerken Lichaamsamenstelling: tot welk type behoor je? Lichaamsbouw: hoe is je lichaamsbouw? Lichaamsgewicht: hoe ga je om met je gewicht? Aandachtspunten! Begeleidingstips!

37 Persoonsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Lichamelijke fitheid en trainingstoestand 5 basiseigenschappen (uithouding, kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie) Aandachtspunten! Begeleidingstips!

38 Persoonsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Gezondheidstoestand Sporten met koorts Vroeger opgelopen letsels of ziekten Rugklachten Aandachtspunten! Begeleidingstips!

39 Persoonsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Persoonsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Mentaliteit- leefwijze Mentale ingesteldheid: Hoe ga je om met stress? Persoonlijke lichaamsverzorging: Waar moet je extra opletten? Voeding Wat zijn je voedingsgewoonten bij het sporten? Wat en wanneer drink je bij het sporten? Gebruik je voedingssupplementen? Hoe ga je om met alcohol, koffie, roken, drugs? Aandachtspunten! Begeleidingstips!

40 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders)

41 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik De sportbelasting zelf Aard van de sport Niveau van de sportbeoefening Opbouw van de training Intensiteit van de training intensiteit/zwaarte duur aantal herhalingen aantal series pauzes duur en aard van de herstelfase Aandachtspunten! Begeleidingstips!

42 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Persoonlijke uitrusting en materialen Sportmaterialen Sportkleding Sportschoenen Aandachtspunten! Begeleidingstips!

43 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Sportmaterialen Persoonlijke uitrusting Instrumentaal Bescherming

44 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Sportkleding Vocht- en temperatuurregeling Ademen Goede pasvorm Voldoen aan de eisen van de sport

45 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Sportschoenen Bescherming Steun Schokdemping Stabiliteit

46 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Sportschoenen Waaraan moet een goede sportschoen voldoen ? Voornamelijk chronische letsels zijn het gevolg van onaangepaste sportschoenen en een ongeschikte bodemgesteldheid  preventie Schoenen moeten : - beschermen tegen invloeden van buitenaf - de voeten ondersteunen - stevige grip hebben - ingebouwde schokdempers hebben

47 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Sportschoenen Waaraan moet een goede sportschoen voldoen ? Belangrijke criteria waaraan een goede schoen moet voldoen: goede pasvorm hebben : leest  goede stabiliteit bieden : veters goede schokabsorptie hebben : tussenzool gepaste stroefheid hebben : slijtzool goede verluchting geven : transpiratie van goede kwaliteit zijn : soepelheid Het voettype en de graad van pronatie (doorzakken van de voet naar binnen) bepaalt het biomechanische profiel van de loopschoen die men zich wenst aan te schaffen.

48 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Sportschoenen Waaraan moet een goede sportschoen voldoen ? Overproneerders en mensen die last hebben van platvoeten hebben vooral een rechte leest (a) nodig. Ook mensen waarvan de grote teen het langst is kunnen baat hebben met een rechte leest. Mensen met holvoeten die te weinig proneren en mensen waarvan de 2de en 3de teen langer zijn kiezen dan weer beter een voor een kromme leest (c). Lopers met ‘normale’ voeten kiezen beter voor de halfkromme leest (b).

49 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Ondergrond Accommodatie Aandachtspunten! Begeleidingstips! Demping en veerkracht Contacttijd Vlakheid Stroefheid

50 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Omgeving Accommodatie Aandachtspunten! Begeleidingstips! Uitloopmogelijkheden Hinderlijke obstakels Rondslingerende sportzakken Onvoldoende of slechte verlichting Slechte verluchting Geen aafscheiding tussen de speelvelden Onverzorgde kleedkamers Combinatie sportzaal-cafetaria…

51 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Sporten buiten Weersomstandigheden Het milieu Sporten op hoogte Aandachtspunten! Begeleidingstips!

52 Omgevingsgebonden risicofactoren
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Omgevingsgebonden risicofactoren Veilig sporten: Preventief luik Andere factoren Spelregels en fairplay Ouders Aandachtspunten! Begeleidingstips!

53 Waarom gaan roken en sport niet samen ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Waarom gaan roken en sport niet samen ? Veilig sporten: Preventief luik “Uefa wil roken op trainersbank verbieden” Trainers mogen niet meer roken: "Het schaadt het imago van het voetbal" Voorbeeldfunctie van (jeugd)trainers ! Cafetaria : meeroken ! Rookbeleid van sportclubs ?

54 Waarom gaan roken en sport niet samen ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Waarom gaan roken en sport niet samen ? Veilig sporten: Preventief luik een grotere luchtwegweerstand ongunstige beïnvloeding van duurprestaties een vernauwing van de bloedvaten en een hogere gemiddelde hartslag in rust beschadiging van de longblaasjes een verlaagd prestatievermogen en verhoogde vermoeidheid bij zware lichamelijke inspanning Sporters met ademhalingsmoeilijkheden lopen een groter risico !

55 Voedingsdriehoek Veilig sporten: Preventief luik
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Voedingsdriehoek Veilig sporten: Preventief luik

56 Voedingsdriehoek Veilig sporten: Preventief luik
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Voedingsdriehoek Veilig sporten: Preventief luik Water : normaal 1,5 l per dag, bij sporten meer Graanproducten en aardappelen: basisvoeding, volkorenproducten Groenten : 300g per dag  afwisseling Fruit : 2 stuks per dag Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten Vlees, vis, eieren en vervangproducten  ijzer Smeer- en bereidingsvet :onverzadigde vetzuren  essentieel Restgroep : niet noodzakelijk, soms te vermijden

57 Gezonde voedingstips Veilig sporten: Preventief luik
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Gezonde voedingstips Veilig sporten: Preventief luik Eet gevarieerd, neem voldoende maal”tijd” Eet regelmatig en niet meer dan 5x per dag Drink veel water Vermijd veel enkelvoudige suikers Was steeds je handen voor de maaltijd Combineer een gezonde voeding met lichamelijke activiteit Energie-inname = energie-verbruik

58 Sportvoeding Veilig sporten: Preventief luik
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Sportvoeding Veilig sporten: Preventief luik Een goede voeding is voor een voetballer van essentieel belang voor : Het leveren van prestaties Een snel herstel na een wedstrijd of training Het vermijden van gezondheidsproblemen  Het unieke van het menselijke lichaam is dat het z’n energie kan halen uit verschillende voedingsbronnen (koolhydraten, vetten en eiwitten). Naargelang de intensiteit van de inspanning zal één van deze voedingsbronnen domineren.

59 Voedingsbronnen Veilig sporten: Preventief luik
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Voedingsbronnen Veilig sporten: Preventief luik Koolhydraten : kunnen voldoende snel energie leveren voor korte, hevige inspanningen - groenten - fruit - peulvruchten - pastaproducten (spaghetti, lasagne, …) - graanproducten - aardappelen - rijst - brood (volkorenbrood, bruin brood, roggebrood, …)  Bevatten ook voldoende vitamines, mineralen en voedingsvezels

60 Voedingsbronnen Veilig sporten: Preventief luik
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Voedingsbronnen Veilig sporten: Preventief luik 2. Vetten : voor langdurige, rustige inspanningen -Vis- en plantaardige producten (visoliën, noten, zaden  goede onverzadigde vetten -Dierlijke vetten  slechte verzadigde vetten 3. Eiwitten : bouwstenen  spiergroei en herstel - melkproducten - eieren - vlees en vis - aardappelen, rijst, sojabonen - bladgroente

61 Op welk tijdstip laatste maaltijd voor wedstrijd ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Op welk tijdstip laatste maaltijd voor wedstrijd ? Veilig sporten: Preventief luik 1. Voor de inspanning : - voldoende brandstof opgestapeld hebben - maag niet te vol Op het juiste tijdstip eten voor de inspanning (2-3 uur op voorhand of vlak ervoor  niet daartussen!) Rekening houden met de maaglediging, afhankelijk van de consistentie, samenstelling en temperatuur van de voeding Tapering off : planning + banaan 2. Na de inspanning :  Binnen de 2 uur na de inspanning een halve liter energierijke sportdrank en een koolhydraatrijke maaltijd nuttigen

62 Op welk tijdstip laatste maaltijd voor wedstrijd ?
Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Op welk tijdstip laatste maaltijd voor wedstrijd ? Veilig sporten: Preventief luik Voedingsinname voor voetballer per dag : koolhydraten : 65(60-70) % eiwitten         : 25(20-30) % vetten           : 10(10-15) % Vetten kunnen enkel aangesproken worden via een aërobe verbranding Koolhydraten kunnen tevens anaëroob verbrand worden  melkzuurvorming Voor een sporter is het van groot belang om goed bevoorrade glycogeendepots tot zijn beschikking te hebben om langdurige en inspannende prestaties uit te voeren.


Download ppt "Initiator Voetbal (Getuigschrift C) - Module 1: Algemeen Gedeelte Initiator - Veilig Sporten Preventief luik Initiator Voetbal (Getuigschrift C) Module."

Verwante presentaties


Ads door Google