De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig sporten Preventief luik Algemeen gedeelte Initiator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig sporten Preventief luik Algemeen gedeelte Initiator."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig sporten Preventief luik Algemeen gedeelte Initiator

2 2 Inleiding en situering Invloed van sporten op gezondheid Blessurepreventie Taak van de sportbegeleider Overzicht van de presentatie Veilig sporten: Preventief luik

3 3 Inleiding en situering Doelstelling van de cursus Opbouw van de cursus

4 4 Doelstelling van de cursus  Brug slaan tussen preventie en blessurebehandeling, met nadruk op het bevorderen van gezond en veilig sporten en voorkomen van blessures De cursist kan:  De positieve en negatieve effecten van fysieke inspanning op de gezondheid onderscheiden.  Mensen stimuleren tot fysieke activiteit in gezonde omstandigheden  Vanuit cijfergegevens van de specifieke sporttak de risicofactoren eigen aan de sport weergeven  Concrete stappen ondernemen om blessurepreventie op het niveau van de club te bevorderen  Vanuit de opmaak van zijn persoonlijk sportprofiel de risicofactoren bij het sporten aangeven  Risicofactoren bij de sporters herkennen en aangepaste preventieve maatregelen nemen  Het evenwicht in de belasting-belastbaarheid voor zijn sporters bewaken

5 5 Opbouw van de cursus  3 delen: Invloed van sporten op de gezondheid Blessurepreventie Taak van de sportbegeleider in de blessurepreventie  Werkwijze: Opdrachtvormen vanuit de sport en eigen ervaring Reflectie en bespreking Interactief

6 6 Invloed van sporten op gezondheid Gezond en veilig sporten: kernbegrippen Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

7 7 Gezondheid Fysieke activiteitFysieke fitheid Gezond en veilig sporten : kernbegrippen Opdracht

8 8 Gezondheid Genetische factoren Persoonlijke leefstijlfactoren (voeding, hygiëne, beweging, ontspanning) Aanwezigheid en de kwaliteit van gezondheidszorg (preventief en curatief) Omgevingsfactoren (milieu, soc.econ.factoren) Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

9 9 Fysieke activiteit Breed begrip: leveren van fysieke inspanning Duur Frequentie Intensiteit Soort activiteit Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

10 10 Fysieke fitheid Uithoudingsvermogen Kracht Snelheid Lenigheid Coördinatie Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

11 11 Opdracht Kan je voor jouw sport de 5 fysieke basiseigenschappen, in de mate dat ze het meest aan bod komen,in volgorde plaatsen en aantonen waarom? Gezond en veilig sporten : kernbegrippen

12 12 Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief Model van Bouchard

13 13 Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

14 14 Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief PositiefNegatief Fysiek Mentaal Overbelasting Onvoorzichtigheid Sportletsel Acuut Chronisch Aanbevelingen Frequentie Intensiteit Duur Soort belasting

15 15 Opdracht 1. O verloop voor jezelf welke fysieke activiteiten je doet per week naar type, duur, frequentie en intensiteit. 2. Evalueer vervolgens of het nodig is om de mate van fysieke activiteit aan te passen om gezondheidsbevorderend te zijn. Effecten van fysieke inspanning: positief en negatief

16 16 Blessurepreventie Wat ? Omvang van sportblessures Welke blessures in jouw sporttak? Wie doet aan blessurepreventie?

17 17 Wat ? Blessurepreventie = het geheel van preventieve maatregelen dat je kan nemen om schade aan de gezondheid te voorkomen. 80% van de blessures kan voorkomen worden! Primaire preventie: het voorkomen van de primaire oorzaken van het ontstaan van blessures Het inzien van het belang van sporten op de gezondheid Het kennen van de relatie sportbeoefening en sportblessures Het kennen van de risicofactoren Het nemen van maatregelen Secundaire preventie: het vroegtijdig ingrijpen bij de eerste tekenen van blessurevorming en het nemen van herstelbevorderende maatregelen Tertiaire preventie: het voorkomen van de gevolgen van blessures

18 18 Omvang van sportblessures Registratie is nodig! Incidentie=aantal blessures per periode, meestal een jaar, in verhouding met het aantal uren sportbeoefening.

19 19 Opdracht 1. Hoeveel sporters in Vlaanderen beoefenen jouw sport in georganiseerd verband? 2. Wat zijn de meest voorkomende blessures in jouw sporttak? Verstuikte enkel Knieblessure Tenniselleboog Spierscheur …………… Welke sportblessures in jouw sporttak ?

20 20 Opdracht 3. Welke lichaamsdelen worden het meest getroffen ? Welke sportblessures in jouw sporttak ?

21 21 Opdracht 4. In welke leeftijdscategorie komen de meeste letsels voor ? 5. Wie geraakt het meest geblesseerd: mannen of vrouwen ? Welke sportblessures in jouw sporttak ?

22 22 Welke sportblessures in jouw sporttak ? Opdracht 6. Wat zijn de oorzakelijke relaties Lichaamscontact medespeler Lichaamscontact tegenstrever Bodemgesteldheid Materiaal (ballen, toestellen…) Persoonlijke kledij Overtreding van de spelregels Weersomstandigheden Accommodatie ………………… 7. Spelerspositie Aanvallend Verdedigend Doelverdediger

23 23 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen? Blessurepreventie in Vlaanderen Overkoepelende instantiesIn de sportclub Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement medisch verantwoorde sportbeoefening(afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg) De sportbeoefenaar Sportmedische keuringscentra en sportartsen De sportbegeleider Steunpunt sport beweging en gezondheidDe sportarts - sportkinesist Instituut Topsport VlaanderenHet clubbestuur Sportfederaties BOIC: Olympic Health Foundation Rode Kruis Vlaanderen Vlaamse vereniging voor sportgeneeskunde

24 24 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen?  Zelf verantwoordelijkheid opnemen  Goede leefstijl  Aanvoelen en begrijpen van signalen van lichaam  Bewust zijn van grenzen waarbinnen men mag ‘bewegen’  Gebruik maken van beschermende materialen  Toepassen van beschermende maatregelen (fairplay!)  Preventief advies inwinnen  Bijhouden van persoonlijk gezondheidssportboekje: Gezondheidsanamnese Sportanamnese Functioneel onderzoek De sportbeoefenaar

25 25 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen? De sportbegeleider  Centrale figuur  Bewaken van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid ( primaire preventie )  Voornaamste symptomen van blessures herkennen (secundaire preventie)  Sporter na genezing op verantwoorde wijze begeleiden ( tertiaire preventie)  Belang van goede communicatie!

26 26 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen? De sportarts  Uitvoeren van sportmedisch onderzoek  Adviseren van een geblesseerde sporter  Verlenen van advies bij het uitvoeren van blessurepreventieve programma’s

27 27 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen? Het clubbestuur  Voorzien van de nodige faciliteiten: Nodige materialen en accommodaties voor verzorging Bereikbaarheid van de accommodatie voor de hulpdiensten Voorzien van medische begeleiding Organiseren van informatiesessies naar ouders Plaatsen van voorlichtingsartikels in het clubblad Aanstellen van voldoende en bekwame sportbegeleiders Scheppen van voldoende oefengelegenheid ……………..

28 28 Wie doet aan blessurepreventie in Vlaanderen? Opdracht 1. Wat maakt het dat jouw sport veilig of gevaarlijk is? 2. Je zou graag beter zicht willen hebben op je lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, waar ga je te rade? Welke gegevens zijn nuttig om te registreren en waarom? 3. Hoe is de visie op blessurepreventie in jouw sportclub uitgewerkt. Wie staat in voor wat? Geef concrete voorbeelden

29 29 Taak van de sportbegeleider Inzicht in: de balans tussen belasting en belastbaarheid de persoonsgebonden risicofactoren de omgevingsgebonden risicofactoren

30 30 Balans tussen belasting en belastbaarheid Ken het verschil tussen belasting en belastbaarheid Hou de balans in evenwicht Herken een verstoorde balans Hou rekening met de risicofactoren Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Belasting-belastbaarheidmodel

31 31 Balans tussen belasting en belastbaarheid Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders)

32 32 Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders) Persoonsgebonden risicofactoren

33 33 Persoonsgebonden risicofactoren 1. Leeftijd Van kleuter tot het jonge schoolkind (4 tot 7 jaar) Het schoolkind van 7 tot 11 jaar De adolescent (van 11 tot 18 jaar) De volwassene van 18 jaar De oudere sporter Ontwikkelingskenmerken ! Begeleidingstips !

34 34 Persoonsgebonden risicofactoren 2. Geslacht Man Vrouw Aandachtspunten! Begeleidingstips!

35 35 Persoonsgebonden risicofactoren 3. Lichamelijke kenmerken Lichaamsamenstelling: tot welk type behoor je? Lichaamsbouw: hoe is je lichaamsbouw? Lichaamsgewicht: hoe ga je om met je gewicht? Aandachtspunten! Begeleidingstips!

36 36 Persoonsgebonden risicofactoren 4. Lichamelijke fitheid en trainingstoestand 5 basiseigenschappen (uithouding, kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie) Aandachtspunten! Begeleidingstips!

37 37 5. Gezondheidstoestand Sporten met koorts Vroeger opgelopen letsels of ziekten Rugklachten Aandachtspunten! Begeleidingstips! Persoonsgebonden risicofactoren

38 38 Persoonsgebonden risicofactoren 6. Mentaliteit- leefwijze Mentale ingesteldheid: Hoe ga je om met stress? Persoonlijke lichaamsverzorging: Waar moet je extra opletten? Voeding Wat zijn je voedingsgewoonten bij het sporten? Wat en wanneer drink je bij het sporten? Gebruik je voedingssupplementen? Hoe ga je om met alcohol, koffie, roken, drugs? Aandachtspunten! Begeleidingstips!

39 39 Omgevingsgebonden risicofactoren Belastbaarheid (persoonsgebonden) Belasting (omgevingsgebonden) Persoonsgebonden risicofactoren Leeftijd Geslacht Lichamelijke kenmerken (lichaams- samenstelling, lichaamsbouw, gewicht Lichamelijke fitheid en trainings- toestand Gezondheidstoestand (sporten met koorts, rugklachten, vroegere letsels) Mentaliteit en leefwijze (mentale ingesteldheid, pers. lichaamsverzorging, voeding) Omgevingsgebonden risicofactoren De sportbelasting (aard van de sport, niveau van de sportbeoefening, opbouw en intensiteit training) Persoonlijke uitrusting en materiaal (sportmateriaal, kledij en schoenen) Accommodatie Sporten buiten (weersomstandigheden, milieu,sporten op hoogte) Andere factoren ( spelregels en fairplay, ouders)

40 40 Omgevingsgebonden risicofactoren 1. De sportbelasting zelf Aard van de sport Niveau van de sportbeoefening Opbouw van de training Intensiteit van de training intensiteit/zwaarte duur aantal herhalingen aantal series pauzes duur en aard van de herstelfase Aandachtspunten! Begeleidingstips!

41 41 Omgevingsgebonden risicofactoren 2. Persoonlijke uitrusting en materialen Sportmaterialen Sportkleding Sportschoenen Aandachtspunten! Begeleidingstips ! Ga naar 3.

42 42 Omgevingsgebonden risicofactoren Sportmaterialen Instrumentaal Bescherming Persoonlijke uitrusting

43 43 Omgevingsgebonden risicofactoren Sportkleding Vocht- en temperatuurregeling Ademen Goede pasvorm Voldoen aan de eisen van de sport

44 44 Omgevingsgebonden risicofactoren Sportschoenen Bescherming Steun Schokdemping Stabiliteit

45 45 Omgevingsgebonden risicofactoren 3. Accommodatie Aandachtspunten! Begeleidingstips! Ondergrond Demping en veerkracht Contacttijd Vlakheid Stroefheid

46 46 Omgeving Omgevingsgebonden risicofactoren Uitloopmogelijkheden Hinderlijke obstakels Rondslingerende sportzakken Onvoldoende of slechte verlichting Slechte verluchting Geen aafscheiding tussen de speelvelden Onverzorgde kleedkamers Combinatie sportzaal-cafetaria… 3. Accommodatie Aandachtspunten! Begeleidingstips!

47 47 Omgevingsgebonden risicofactoren 4. Sporten buiten Weersomstandigheden Het milieu Sporten op hoogte Aandachtspunten! Begeleidingstips !

48 48 Omgevingsgebonden risicofactoren 5. Andere factoren Spelregels en fairplay Ouders Aandachtspunten! Begeleidingstips !

49 49 Omgevingsgebonden risicofactoren Tot slot Een laatste opdracht


Download ppt "Veilig sporten Preventief luik Algemeen gedeelte Initiator."

Verwante presentaties


Ads door Google