De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het STOOF congres “Leren en werken in de Flexbranche”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het STOOF congres “Leren en werken in de Flexbranche”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het STOOF congres “Leren en werken in de Flexbranche”

2 “Kwalificeren van jeugdigen via uitzendorganisaties” Ir. Michiel de Ruyter MBA 16 sept. 2011

3 Even voorstellen…….. Vrz. Stuurgroep en initiatiefnemer project Contactpersoon Colo in Zuid Oost Brabant Districtsmanager Kenteq, Zuid Nederland

4 Context van het project Stuurgroep 2 “Kwalificeren” Eerste analyse doelgroep bij Randstad (oktober 2009) 1250 – 450 – 250 (filter van de selectie) Projectorganisatie: Servicepunt Leren & Werken -> projectaanvraag bij Taskforce Arbeidsmobiliteit (incl. Klijnsma middelen en ESF) Motto: Muntje in het karretje; ieder levert bijdrage Opstart bij Logistiek (vraag & aanbod) Vervolg bij Mechatronica & Procestechniek

5 Concept Project kwalificeren met uitzenders K < 27 jr. SRE-gebied Max. VMBO-T U B G SLW O K Continuïteit Tarief - WvA Begeleiding Praktijkopleider Break even Klas grootte Projectbeheer Klijnsma gelden Begeleiding Kandidaat Inzet Kandidaat: 4 dagen werken 1 dag opleiding Daarvan: 4 dagen betaald vergoeding dagdeel opleiding bij diploma ESF gelden

6 Factsheet Opleidingen: –Logistiek medewerker nivo 2 –Metaal Mechatronica nivo 2 –Operator nivo 2 Aantal deelnemers (L / M / P) –Betrokken: 23 / 9 / 21, totaal 53 –Afgevallen: 15 / 4 / 5, totaal 24 –Geslaagd: 13 / - / -, tot nu toe 13 Aantal betrokken bedrijven: 12 / 3 / 11, totaal 26 Budget: –Begroot 363k (257k fin. / 106k co-fin.) –Realisatie tot nu 179k Organisatie –Stuurgroep: Colo, Leren&Werken, Randstad, Tempo Team, ROC Eindhoven en Werkplein Mercado –Projectgroep: projectcoördinator, intercedent, docent en opleidingsadv.

7 Kennis opbrengst Lessons learned –Afbreuk mn door sociaal maatschappelijke context kandidaat (dagelijkse 16 uurs magneet van zijn/haar omgeving!) +Kracht van de groep, klein en betrokken –Timing, werkgever & kandidaat, bij matching ±Do’s & Don’ts in het operationele proces +De vraag en cultuur bij de werkgever is succesfactor +Ritme en regelmaat in het proces werken en leren Kracht van de samenwerking  Publiek – private combinatie  Sluitende kennis en netwerk partners  Eenduidige doelstelling, geen franje  Zeer betrokken projectmanagement in de operatie  Inzet: “Muntje in het karretje”

8 Vervolg……… Kern = Project met directe toeleiding naar werkgeversvraag Project m.b.t. vergroten van de “vijver” –Schakelpunt Techniek in ‘techniekhuys Oriëntatie techniekbreed voor uiteenlopende doelgroep –Voorschakeltraject Metaal Mechatronica Versnelde opleiding om (leeftijd)achterstand te beperken Scholingsarrangementen Uitzenders

9 Onderhanden werk…. Project Metaal Mechatronica Project Procestechniek Diploma-uitreiking –Procestechniek: januari 2012 –Mechatronica: juli 2012

10 STOOF congres: “Leren en werken in de Flexbranche”

11 STOOF congres: “Leren en werken in de Flexbranche”

12 Vakman Nieuwe Stijl (VNS) Op weg naar een leerplatform voor laag- en middelbaaropgeleide werknemers

13 Stelling Medewerkers kunnen zich ontwikkelen tot meer zelfsturende lerenden, ongeacht hun opleidingsniveau

14 Waarom VNS? Vakman: man/vrouw op arbeidsmarkt met MBO niveau Krapte op arbeidsmarkt: vergrijzing en ontgroening Snelle ontwikkelingen in werk en werkomgeving ‘Upskilling’ vereist Kwetsbaarheid vaklieden Dus: excellente en duurzame inzetbaarheid vereist! Maar: hoe te bereiken?

15 Doelstelling VNS Hoe richten we met en voor laag- en middelbaar opgeleide vakmensen een passend en kosteneffectief leerplatform in dat hen stimuleert om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en daarmee voor het op peil houden van het eigen vakmanschap?

16 Het project VNS 2010 – 2011: fase 1 (met FNV Formaat, P3transfer) 2011 – 2012: fase 2 (met FNV Formaat, P3transfer en….)

17 Fase 1 1.De onderscheidende competenties en eigenschappen van de Vakman Nieuwe Stijl en de te verwachten bijdrage ervan aan (bedrijfs)prestaties. 2.De leerwerkvorm die past bij deze competentieontwikkeling. 3.De leerwerkomgeving die past bij deze competentieontwikkeling. 4.De mogelijkheden van moderne technologie en sociale media bij deze competentieontwikkeling.

18 Wat is een VNS? Volgens werknemers: Deskundig, pro-actief, consequent en communicatief vakman Merkbaar plezier in werk Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen

19 Wat is een VNS? Volgens werkgevers: Iemand die vak verstaat, dat uitstraalt (passie), kennis deelt Zelfstandig, nieuws- en leergierig, geïnteresseerd, pro-actief, mondig, assertief, initiatiefrijk, gedreven en veranderingsbereid (flexibel), meedenker en samenwerker Digitaal vaardig Kritisch t.a.v. aangeboden informatie over vakgebied Kritisch t.o.v. eigen functioneren

20 Wat is een VNS? Volgens brancheorganisaties: Zelfstandig, verantwoordelijk, mondig/assertief Ondernemer Inzicht in eigen rol – bijdrage aan het groepsproces Nieuwe vakkennis inzetten, doorontwikkelen (blijvend leren)

21 Competenties en eigenschappen VNS

22 Stelling Games en/of social media zijn niet geschikt als leermiddel voor de vakman

23 Leerwerkvorm en leerwerkomgeving Vorm Aansluiten op dagelijkse praktijk Leer-werkvormen sluiten aan bij eigen leerdoel, -voorkeur, -stijl Combinatie van verschillende vormen Vakman maakt zelf de keuze Omgeving Aansluiting bij vorm Verschillende voorwaarden

24 Moderne technologie en sociale media Motivatie versterkend Innovatief werkgedrag Serious gaming

25 Fase 2: het leerplatform

26 Wat levert Vakman Nieuwe Stijl op? Branche Imago branche verbeteren/versterken Groei brancheorganisatie Leeromgeving VNS inkopen en aanbieden aan werkgevers binnen branche (aanbod hebben naar leden toe) Een antwoord op ontgroening en vergrijzing door betere integratie leren/werken Werkgever Zelfsturende, flexibele werknemers Wat leeromgeving oplevert: ROI (bijvoorbeeld hogere productiviteit, lager ziekteverzuim, betrokken medewerkers) Op maat gesneden advies leercultuur

27 Wat levert Vakman Nieuwe Stijl op? Werknemer Regisseur van eigen ontwikkeling Behoudt/vergroot waarde voor huidige werkgever en arbeidsmarkt en daarmee kans op werk Pakt kans om te doen wat hij écht goed kan en leuk vindt: bevlogenheid stimulerend Opleider Platform aanbieden leeroplossingen Krijgt advies om leeroplossingen te vernieuwen/verbeteren (vorm en inhoud Door het voor een leeroplossing in (laten) vullen van een scan ‘Leren voor competenties VNS’ wordt duidelijk aan welke competenties de leeroplossing bijdraagt.

28 Hoe zetten partners leer-werkomgeving in? FNV Formaat P3transfer

29 Hoe verder? Start fase 2 november 2012 Workshops met werknemers, werkgevers, branches Interesse? Neem contact op met TNO Monique van Blijswijk: 088 866 5198 monique.vanblijswijk@tno.nl

30 PAUZE

31 18-7-2014leren en werken in de flexbranche31 Flex is zeker Leren en werken in de Flexbranche

32 18-7-2014leren en werken in de flexbranche32 Flex is zeker? Veel verwarring over vorm Veel verwarring over vorm

33 18-7-2014leren en werken in de flexbranche33 Flex is zeker? Veel verwarring over doel Veel verwarring over doel

34 18-7-2014leren en werken in de flexbranche34 Flex is zeker? Veel verwarring over belang Veel verwarring over belang

35 18-7-2014leren en werken in de flexbranche35 Cruciale fase van het debat Activerende sociale zekerheid Activerende sociale zekerheid Flexibel arbeidsrecht Flexibel arbeidsrecht Veel investeringen in opleiding en ontwikkeling Veel investeringen in opleiding en ontwikkeling Nieuwe arrangementen rondom werkzekerheid Nieuwe arrangementen rondom werkzekerheid

36 18-7-2014leren en werken in de flexbranche36 Perspectief of werkelijkheid Scholing van werknemers in Nederland stijgt niet Scholing van werknemers in Nederland stijgt niet Verdeling van scholing over medewerkers in ongelijk verdeeld Verdeling van scholing over medewerkers in ongelijk verdeeld Er ontstaan geen nieuwe concepten voor werkzekerheid Er ontstaan geen nieuwe concepten voor werkzekerheid

37 18-7-2014leren en werken in de flexbranche37 Scholing en ontwikkeling Flexwerkers verlaten iedere opdracht met meer competenties dan toen ze eraan begonnen. Flexwerkers verlaten iedere opdracht met meer competenties dan toen ze eraan begonnen. Opbouw naar individueel budget voor medewerkers van 10% van de loonsom Opbouw naar individueel budget voor medewerkers van 10% van de loonsom Introductie transitiebudget voor scholing bij contracten die van rechtswege verlopen Introductie transitiebudget voor scholing bij contracten die van rechtswege verlopen Onderhoudscontracten voor flexwerkers (rol vakbeweging) Onderhoudscontracten voor flexwerkers (rol vakbeweging)

38 18-7-2014leren en werken in de flexbranche38 Nieuwe arrangementen Versterken vervuiler betaalt principe bij premies sociale zekerheid Versterken vervuiler betaalt principe bij premies sociale zekerheid Maasland model invoeren: Maasland model invoeren: Introductie verlengde loondoorbetaling bij einde contract Regionale samenwerking en afspraken vergroten Inrichten regionale transfercentra met collectief werkgeverschap door regionale werkgevers

39 18-7-2014leren en werken in de flexbranche39 Het is wel 5 voor 12 Alternatieven zijn vernieuwde inzet op dominantie inleen cao; Alternatieven zijn vernieuwde inzet op dominantie inleen cao; quotering flex quotering flex verbod payroll verbod payroll

40 Debat

41 Uitreiking Leerwerkprijs

42 Borrel


Download ppt "Welkom op het STOOF congres “Leren en werken in de Flexbranche”"

Verwante presentaties


Ads door Google