De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012."— Transcript van de presentatie:

1 De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012

2 Agenda Nu en de toekomst Xpert visie Waarom samenwerking TNO?
TNO/VNS Fase 1 TNO/VNS Fase 2 Vragen

3 Nu en de toekomst

4 Nu en de toekomst -> klein onderzoek
In welke zin is de wereld aan het veranderen voor de medewerker? Over welke competenties moet de medewerker van de toekomst beschikken? Hoe leert de medewerker van de toekomst? Werkvorm – Groepsopdracht en discussie (+/- 15 minuten) Verdeel de deelnemers in 3 groepen en geef iedere groep 1 van de 3 vragen op de slide. Laat ze in ongeveer 5 a 10 minuten in de groep daar over discussiëren en met een gezamenlijk antwoord komen. Geef vervolgens per groep 1 persoon het woord om de bevindingen te bespreken en laat de andere groepen steeds reageren. Sluit de werkvorm af door aan te geven dat deze vragen de gemoederen in de HR-wereld momenteel erg bezig houden en dat P3transfer daarom hier ook een visie op heeft.

5 Dit vergt een nieuwe medewerker
= Xpert Digitalisering Onzekere economie Globalisering Toenemende concurrentie Er zijn allerlei ontwikkelingen in de maatschappij aan de orde zijn die ervoor zorgen dat een nieuw soort medewerker benodigd is om aan de veranderende eisen van de werknemer op MBO-niveau te kunnen voldoen. Als brug naar de volgende slide geef je aan dat P3transfer een visie heeft op wat de kenmerken zijn van deze nieuwe medewerker, ofwel de Xpert zoals wij het noemen.

6 6

7 Waarom samenwerking TNO?
TNO heeft ons begin 2010 benaderd. (Wetenschappelijk) fundament voor onze visie. Zitten we met Xpert op de goede weg? Is er voldoende markt voor Xperts? Handvatten/tools om producten verder te ontwikkelen en te verbreden.

8 Opbouw TNO/VNS project
Vakman Nieuwe Stijl (VNS) – De middenopgeleide medewerker die past bij een nieuwe en steeds sneller veranderende wereld. Fase 1 – Onderzoeksfase Onderzoek: Literatuurstudie Workshops Groepsbijeenkomsten September 2010 – Mei 2011 Fase 2 – Ontwikkelfase Ontwikkelfase voor doelgroepen: Werkgever Werknemer (MBO-niveau) Opleider Januari 2012 – Oktober 2012 Met de diverse kaders kunnen we dus ook zelf spelen… Prima.

9 TNO/VNS Fase 1 Onderzoeksfase

10 Onderzoeksvragen Fase 1
Wat zijn de VNS competenties en de te verwachten bijdrage ervan aan (bedrijfs) presentaties? Welke leerwerkvorm past bij de ontwikkeling van de VNS? Welke leerwerkomgeving past bij de ontwikkeling van de VNS? Wat zijn de mogelijkheden van moderne technologie bij de ontwikkeling van de VNS?

11 Onderzoeksmethoden Fase 1
New skills for new jobs, Future of learning, Amerikaans en Brits onderzoek,

12 (Literatuur)onderzoek
MO’s zijn kwetsbaar op arbeidsmarkt Vaak tijdelijke banen in conjuctuurgevoelige sectoren Vaak (langdurig) ziek MO’s hebben achterstand in bijdrage aan menselijk kapitaal Werkgevers investeren meer in hoger opgeleiden Kennis en vaardigheden verslijten door deze achterstand EU-werknemers onvoldoende geёquipeerd om met veranderingen werk en arbeidsmarkt (technologisch/organisatorisch) om te gaan: EU: “New Skills for New Jobs Agenda” -> Upskilling

13 (Literatuur)onderzoek
Verslijting vakmanschap gevaar voor concurrentiepositie NL MO’s verliezen hun waarde voor arbeidsmarkt (productiviteit en motivatie nemen af -> negatieve spiraal) Door vergrijzing ook minder instroom nieuwe jonge vakmensen. Onderwijs/opleiding heeft nog geen passend antwoord op toenemende behoefte aan duurzaam en voortdurend kennisonderhoud van en door MO’s Geen vertrouwen werkgever in zelfsturing m.b.t. MO’s Beperkte intrinsieke motivatie m.b.t. scholing bij MO’s Investering in opleiding gaat o.a. daardoor veelal naar HO’s

14 (Literatuur)onderzoek
Eerder onderzoek TNO -> bij voldoende zelfvertrouwen en een positieve houding kan de MO zijn vakmanschap zelfsturend op peil houden, om zodoende een Vakman Nieuwe Stijl te kunnen worden.

15 Uitkomst onderzoek competenties VNS
Met de diverse kaders kunnen we dus ook zelf spelen… Prima.

16 Onderzoeksvraag 1: bedrijfsrendement
Aangaande bedrijfsrendement zijn de volgende conclusies getrokken: Onderzoek wijst verder uit dat MO’s zelfsturings- competenties efficient kunnen ontwikkelen

17 Onderzoeksvraag 2: leerwerkvorm VNS
Belangrijkste conslusies m.b.t. onderzoeksvraag 2: Er is niet een specifieke leerwerkvorm geschikt voor de VNS. Er zijn wel een aantal voorwaarden: Combinatie van verschillende vormen, afgestemd op ambities, individueel leerdoel en organisatiedoelen Past volledig bij werkpraktijk en –omgeving. Het is gebaseerd op keuzes van de vakman zelf. De VNS moet zicht op zijn leerproces willen en kunnen krijgen. De VNS leert gestructureerd en zelfsturend. De VNS leert in gevarieerde groepen t.b.v. effectiviteit. E-learning/sociale zijn belangrijke vormen voor leren en werken.

18 Onderzoeksvraag 3: leerwerkomgeving VNS
Belangrijkste conslusies m.b.t. onderzoeksvraag 3: De VNS leert in de dagelijkse praktijk De VNS kan zelf keuzes maken uit werkvormen die aanluiten op zijn leerdoel en leervoorkeuren. Er is aandacht voor balans tussen werk en prive Er wordt gebruikt gemaakt van effectieve moderne technologie. Overige voorwaarden:

19 Onderzoeksvraag 4: moderne technologie
Belangrijkste conslusies m.b.t. onderzoeksvraag 4: Nog geen onderzoeksresultaten die leefeffect van social/nieuwe media bewijzen. Wel is aangetoond dat nieuwe media mensen stimuleren tot innovatief werkgedrag en motiveert om te leren. Serious games (of gamification) stimuleren leerproces uitermate efficient en past bij de VNS.

20 Conclusie Fase 1

21 TNO/VNS Fase 2 Ontwikkelfase

22 Centrale vraag Fase 2 Hoe richten we met en voor laag- en middelbaar opgeleide vakmensen (en voor werkgevers en opleiders) een passend en kosteneffectief instrumentarium/leerplatform in dat werknemers ondersteunt bij het zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en daarmee voor het op peil houden van het eigen vakmanschap?

23 TNO/VNS Fase 2

24 De werkgever Met de diverse kaders kunnen we dus ook zelf spelen… Prima.

25 De werknemer Met de diverse kaders kunnen we dus ook zelf spelen… Prima.

26 De opleider Met de diverse kaders kunnen we dus ook zelf spelen… Prima.

27 Opbouw Fase 2 2012 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt
Quickscans Adviesformats Leerplein (ICT-skelet)

28 Meer informatie Glossy “Vakman Nieuwe Stijl” ( Publicaties TNO gedurende 2012 Website P3transfer ( Willemijn van Groen Paul Raaijmakers

29 Vragen?


Download ppt "De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google