De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012."— Transcript van de presentatie:

1 De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012

2 Agenda • Nu en de toekomst • Xpert visie • Waarom samenwerking TNO? • TNO/VNS Fase 1 • TNO/VNS Fase 2 • Vragen

3 Nu en de toekomst http://www.youtube.com/watch?v=vxPn4Eo0PRk&feature=youtu. be

4 Nu en de toekomst -> klein onderzoek • In welke zin is de wereld aan het veranderen voor de medewerker? • Over welke competenties moet de medewerker van de toekomst beschikken? • Hoe leert de medewerker van de toekomst?

5 Dit vergt een nieuwe medewerker = Xpert Digitalisering Onzekere economie Globalisering Toenemende concurrentie

6

7 • TNO heeft ons begin 2010 benaderd. • (Wetenschappelijk) fundament voor onze visie. • Zitten we met Xpert op de goede weg? • Is er voldoende markt voor Xperts? • Handvatten/tools om producten verder te ontwikkelen en te verbreden. Waarom samenwerking TNO?

8 Vakman Nieuwe Stijl (VNS) – De middenopgeleide medewerker die past bij een nieuwe en steeds sneller veranderende wereld. Fase 1 – Onderzoeksfase • Onderzoek: • Literatuurstudie • Workshops • Groepsbijeenkomsten September 2010 – Mei 2011 Fase 1 – Onderzoeksfase • Onderzoek: • Literatuurstudie • Workshops • Groepsbijeenkomsten September 2010 – Mei 2011 Fase 2 – Ontwikkelfase • Ontwikkelfase voor doelgroepen: • Werkgever • Werknemer (MBO-niveau) • Opleider Januari 2012 – Oktober 2012 Fase 2 – Ontwikkelfase • Ontwikkelfase voor doelgroepen: • Werkgever • Werknemer (MBO-niveau) • Opleider Januari 2012 – Oktober 2012 Opbouw TNO/VNS project

9 TNO/VNS Fase 1 Onderzoeksfase

10 Onderzoeksvragen Fase 1 1.Wat zijn de VNS competenties en de te verwachten bijdrage ervan aan (bedrijfs) presentaties? 2.Welke leerwerkvorm past bij de ontwikkeling van de VNS? 3.Welke leerwerkomgeving past bij de ontwikkeling van de VNS? 4.Wat zijn de mogelijkheden van moderne technologie bij de ontwikkeling van de VNS?

11 Onderzoeksmethoden Fase 1

12 (Literatuur)onderzoek • MO’s zijn kwetsbaar op arbeidsmarkt – Vaak tijdelijke banen in conjuctuurgevoelige sectoren – Vaak (langdurig) ziek • MO’s hebben achterstand in bijdrage aan menselijk kapitaal – Werkgevers investeren meer in hoger opgeleiden – Kennis en vaardigheden verslijten door deze achterstand • EU-werknemers onvoldoende geёquipeerd om met veranderingen werk en arbeidsmarkt (technologisch/organisatorisch) om te gaan: – EU: “New Skills for New Jobs Agenda” -> Upskilling

13 (Literatuur)onderzoek • Verslijting vakmanschap gevaar voor concurrentiepositie NL – MO’s verliezen hun waarde voor arbeidsmarkt (productiviteit en motivatie nemen af -> negatieve spiraal) – Door vergrijzing ook minder instroom nieuwe jonge vakmensen. • Onderwijs/opleiding heeft nog geen passend antwoord op toenemende behoefte aan duurzaam en voortdurend kennisonderhoud van en door MO’s – Geen vertrouwen werkgever in zelfsturing m.b.t. MO’s – Beperkte intrinsieke motivatie m.b.t. scholing bij MO’s – Investering in opleiding gaat o.a. daardoor veelal naar HO’s

14 (Literatuur)onderzoek • Eerder onderzoek TNO -> bij voldoende zelfvertrouwen en een positieve houding kan de MO zijn vakmanschap zelfsturend op peil houden, om zodoende een Vakman Nieuwe Stijl te kunnen worden.

15 Uitkomst onderzoek competenties VNS

16 • Aangaande bedrijfsrendement zijn de volgende conclusies getrokken: Onderzoek wijst verder uit dat MO’s zelfsturings- competenties efficient kunnen ontwikkelen Onderzoeksvraag 1: bedrijfsrendement

17 • Belangrijkste conslusies m.b.t. onderzoeksvraag 2: – Er is niet een specifieke leerwerkvorm geschikt voor de VNS. – Er zijn wel een aantal voorwaarden: • Combinatie van verschillende vormen, afgestemd op ambities, individueel leerdoel en organisatiedoelen • Past volledig bij werkpraktijk en –omgeving. • Het is gebaseerd op keuzes van de vakman zelf. – De VNS moet zicht op zijn leerproces willen en kunnen krijgen. – De VNS leert gestructureerd en zelfsturend. – De VNS leert in gevarieerde groepen t.b.v. effectiviteit. – E-learning/sociale zijn belangrijke vormen voor leren en werken. Onderzoeksvraag 2: leerwerkvorm VNS

18 • Belangrijkste conslusies m.b.t. onderzoeksvraag 3: – De VNS leert in de dagelijkse praktijk – De VNS kan zelf keuzes maken uit werkvormen die aanluiten op zijn leerdoel en leervoorkeuren. – Er is aandacht voor balans tussen werk en prive – Er wordt gebruikt gemaakt van effectieve moderne technologie. – Overige voorwaarden: •…•… Onderzoeksvraag 3: leerwerkomgeving VNS

19 • Belangrijkste conslusies m.b.t. onderzoeksvraag 4: – Nog geen onderzoeksresultaten die leefeffect van social/nieuwe media bewijzen. – Wel is aangetoond dat nieuwe media mensen stimuleren tot innovatief werkgedrag en motiveert om te leren. – Serious games (of gamification) stimuleren leerproces uitermate efficient en past bij de VNS. Onderzoeksvraag 4: moderne technologie

20 Conclusie Fase 1

21 TNO/VNS Fase 2 Ontwikkelfase

22 Centrale vraag Fase 2 Hoe richten we met en voor laag- en middelbaar opgeleide vakmensen (en voor werkgevers en opleiders) een passend en kosteneffectief instrumentarium/leerplatform in dat werknemers ondersteunt bij het zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en daarmee voor het op peil houden van het eigen vakmanschap?

23 TNO/VNS Fase 2

24 De werkgever

25 De werknemer

26 De opleider

27 Opbouw Fase 2

28 Meer informatie • Glossy “Vakman Nieuwe Stijl” (http://www.p3transfer.nl/content/tno)http://www.p3transfer.nl/content/tno • Publicaties TNO gedurende 2012 • Website P3transfer (www.p3transfer.nl)www.p3transfer.nl • Willemijn van Groen (w.vangroen@p3transfer.nl)w.vangroen@p3transfer.nl • Paul Raaijmakers (p.raaijmakers@p3transfer.nl)p.raaijmakers@p3transfer.nl

29 Vragen?


Download ppt "De medewerker van de toekomst Paul Raaijmakers April 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google