De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fix je Risk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fix je Risk."— Transcript van de presentatie:

1 Fix je Risk

2 Even voorstellen: Verbond van Verzekeraars
Organisatie die wordt betaald en bestuurd door de leden (verzekeraars) Het Verbond behartigt de belangen van particuliere verzekeraars in Nederland. De kerntaken zijn: Belangenbehartiging (lobby) Dienstverlening Imago bevordering Bieden van een platform Leden: Leven, Schade en Zorg (ca. 190) Bureau: 105 fte (1990: 210 fte) Belangenbehartiger Kerntaken (lobby, dienstverlening, imago, belangenbehartiger) Leden ca 190. Marktaandeel leden (leven en schade) ca 95% van de markt.

3 Onze kernwaarden Daarom hebben we goed stilgestaan bij onze rol en verantwoordelijkheid. Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar moeten we heen? Een van de eerste grote stappen die we daarbij hebben gezet, is het benoemen van onze kernwaarden. De waarden waar de verzekeringsbranche voor staat. Van oudsher, terug naar de basis dus. zekerheid bieden. Verzekeren draait om het bieden van de zekerheid dat een risico dat een klant niet wil lopen, financieel afgedekt is. Dat is de basis. Maar verzekeren is meer. Verzekeren is ontstaan uit de noodzaak samen risico’s te delen die je alleen niet kunt dragen. Verzekeren speelt een rol in vele facetten van het samenleven: autorijden, reizen, ondernemen, met pensioen gaan. Om maar wat te noemen. Verzekeraars zijn dus van nature maatschappelijk betrokken. Onze derde kernwaarde gaat over het wegnemen van barrières. Verzekeraars zorgen dat mensen verder komen. Zonder verzekeraars geen succesvolle VOC. Om maar eens bij het echte ondernemen te beginnen. Verzekeraars willen de wensen en dromen van klanten bereikbaar maken. Verzekeraars maken mogelijk. Dossiers: Woekerpolisdossier: Verzekeraars werken aan afronding. Compensatie gemaakte kosten Voor beleggingsverzekeringen waarbij het kostenniveau te hoog ligt (dertig tot zestig procent van het totaal aantal afgesloten polissen) zijn compensatieregelingen getroffen. De regelingen zijn na intensieve onderhandelingen tussen verzekeraars en belangenorganisaties van verzekerden tot stand gekomen. Als een verzekerde een woekerpolis heeft waarbij te hoge kosten zijn berekend, krijgt de polishouder van de verzekeraar een compensatie. De regelingen zorgen ervoor dat de kosten niet boven een afgesproken niveau uitkomen. Consumentenvoorlichting: Afstuderen Rick: Platform voor jongeren tussen de 18 en 24 die voor het eerst met verzekeren in aanraking komen. Integratie met Social Media Preventiestand Utrecht 3

4 Verzekeraars luisteren naar jongeren in debat over verzekeringen
Link naar filmpje: "Verzekeraars hebben een taak verzekeringen beter uit te leggen.” “Pensioen is een collectieve aangelegenheid en onmogelijk om individueel te regelen: fatsoenlijk oud worden doe je samen.” Het waren enkele van de vele scherpe uitspraken die ruim dertig jongeren in de leeftijd tussen 17 en 25 jaar op 29 juni 2011 deden in het debat bij het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars organiseerde het jongerendebat om te achterhalen welke waarde jongeren hechten aan verzekeringsbegrippen als solidariteit en risicobewustzijn. En hoe zij over Financiele Educatie denken. Ook wilde het Verbond met het debat achterhalen hoe verzekeringsproducten aan blijven sluiten bij de wensen van de klanten van de toekomst. Op 15 november 2011 wordt een debat met ondernemers georganiseerd. In 2012 volgen nog debatten met gezinnen en gepensioneerden. Een jury bestaande uit Annemarie van Gaal (zakenvrouw), Richard Weurding (Verbond) en Martijn Jonk (JOVD) beoordeelde de verbale prestaties van de debaters. Het Jongerendebat stond onder leiding van Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut. De aanwezige verzekeraars, waaronder Verbondsvoorzitter Ronald Latenstein, gaven aan graag aan de slag te gaan met de ideeën en suggesties van de jongeren. 4

5 Financiële educatie is geen hype
Tweederde van de jongeren heeft weinig inzicht in financiële producten 90% van de docenten voelt zich verantwoordelijk voor financiële educatie maar heeft geen tijd Financiële educatie staat niet in de kerndoelen van het onderwijs en daardoor niet in de schoolboeken Maar als financiële educatie nu geen hype, een modeverschijnsel of een gril is, waarom vinden we het dan zo belangrijk? Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 2/3 van de jongeren weinig inzicht heeft in financiële producten. En dan gaat het ook om verzekeringen die op die leeftijd weliswaar nog beperkt worden afgesloten, maar waar men nauwelijks benul heeft wat de werking ervan is. Docenten onderkennen het belang van financiële educatie. 90% voelt zich er verantwoordelijk voor maar zegt er geen tijd voor te hebben. Daar komt bij dat financiële educatie niet in de kerndoelen van het onderwijs staat en niet in de schoolboeken. We lobbyen daar als Verbond wel voor. De uitspraak ‘financiële educatie is geen hype maar een zaak van lange adem’, is van prinses Máxima. En die onderschrijven we helemaal. Je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen en lang genoeg mee doorgaan.

6 Jullie zien prinses Máxima hier aanwezig bij een gastles Fix je Risk waar zij zich waarderend uitsprak over de methode om spelenderwijze te leren over het voorkomen van risico’s en het afdekken van financiële gevolgen. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt Prinses Máxima aandacht voor het belang van financiële educatie en verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. De Prinses treedt op als speciaal adviseur voor het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële zelfredzaamheid kan worden vergroot. Prinses Máxima is al geruime tijd betrokken bij de activiteiten van het platform en onderstreept met haar erevoorzitterschap het belang van financiële bewustwording en de samenwerking met partners om dit te realiseren.

7 Stelling FE moet worden verankerd in de kerndoelen van het onderwijs?
Quote: Richard Weurding. Algemeen Directeur Verbond van Verzekeraars: “Net als taal en geschiedenis verplicht thuishoren in de kerndoelen van het onderwijs, pleitte Weurding voor een structurele borging van financiële educatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Financiële educatie is volgens hem essentieel om de consument kennissterk en mondig te maken. En dat ziet hij weer als een noodzakelijk element om tot duurzaam verzekeren te komen. “Een financieel beter onderlegde burger is een belangrijke schakel in een duurzame financiële dienstverlening.” Wat is jullie mening als docent? Financiele Aap, Noot, Mies. Ook duidelijke polisvoorwaarden als voorbeeld noemen. Klantbelang voorop.

8 Verzekeraars en financiële educatie?
financieel inzicht leidt tot beter begrip van producten en keuze van producten die passend zijn zichtbaar en maatschappelijke betrokken zijn. Verzekeraars hebben zeker een rol in financiële educatie. Een goed financieel inzicht bij de consument leidt tot een beter begrip van onze producten en belangrijker nog, tot het maken van de keuze van nu net dat product dat het beste past bij de persoonlijke situatie. Wat op den duur weer leidt tot een vermindering van publicitaire incidenten. Daarom zouden we, voor zover we dat al niet hebben gedaan, een rol voor onszelf moeten claimen bij financiële educatie. In het belang van de consument en uiteindelijk ook die van ons. Want weet dat het op deze manier invullen van onze maatschappelijke betrokkenheid niet onopgemerkt blijft en bij kan dragen tot reputatieherstel. Financiële educatie is een speerpunt van VerzekeraarsVernieuwen. Onder het motto jong geleerd is oud gedaan zet het Verbond in op financiële educatie. Dit doen we door samen te werken met basis- en middelbare scholen. Hierdoor hebben we een groot bereik: leerlingen, docenten en ouders. Het doel van financiële educatie is het creëren van bewustwording van jongeren voor risico’s en de financiële gevolgen. Zodat zij later in staat zijn passende producten af te sluiten.

9 Hoe vullen we dit gezamenlijk in?
Rol verzekeraars - actief betrokken Rol Verbond - primair aanjagen, verbinden en versterken van ledenactiviteiten en secundair ontwikkelen van ideeën, middelen en activiteiten ter ondersteuning van leden Rol onderwijs/ouders -enquêteresultaat Rol samenwerkingspartners -Wijzer in geldzaken en Nibud Er is dus een rol voor onszelf bij financiële educatie en deze vullen op verschillende manieren in. Er zijn activiteiten die via het platform Wijzer in geldzaken lopen maar we hebben ook eigen activiteiten in het kader van VerzekeraarsVernieuwen. Als Verbond willen we primair de activiteiten bij de leden aanjagen, verbinden en versterken. Zodat de inzet op het gebied van financiële educatie op de branche afstraalt. Uit de enquête die wij onlangs hebben gehouden onder verzekeraars blijkt dat zij het voortouw willen nemen. Maar ondersteuning vanuit het Verbond is daarbij wel gewenst. (ter info: 48% ziet voor zichzelf de lead, 38% vindt dat het Verbond de lead moet hebben en 14% weet het niet). Ook blijkt uit de recent gehouden enquête dat verzekeraars het onderwijs en de ouders een belangrijke rol toekent bij financiële educatie (ter info: 81% van de geënquêteerden ziet de rol voor financiële educatie primair liggen bij het onderwijs en in tweede instantie bij de ouders). Ik ben dat helemaal met u eens. We kunnen hen daarop aanspreken. En dat doen we ook door financiële ouderavonden in ons pakket te gaan opnemen. Dat helpt. En daarnaast blijven we op alle fronten lobbyen om financiële educatie een plaats te geven in de kerndoelen van het onderwijs. Bij de rol die we gezamenlijk hebben, hebben we de samenwerking met partners zoals Nibud, maar ook met Wijzer in geldzaken gezocht. We participeren inhoudelijk en financieel in Wijzer in Geldzaken. Door de organisatie van gastlessen nemen we bijvoorbeeld deel aan de week van het geld geïnitieerd door Wijzer in Geldzaken. In samenwerking met Nibud hebben we een module verzekeringen ontwikkeld die is opgenomen in het lespakket In & Out voor de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het platform Wijzer in Geldzaken bestaat uit betalende partners zoals het Verbond, NVB, DNB en MinFin maar heeft ook niet betalende partners zoals Nibud, AFM en Adfiz.

10 Welke middelen? Klassekas Bizz World Poppenvoorstelling Meneer Beer
Eurowijs Alles heeft zijn prijs Geldkoffer Geldexamen Er is dus een rol voor onszelf bij financiële educatie en deze vullen op verschillende manieren in. Er zijn activiteiten die via het platform Wijzer in geldzaken lopen maar we hebben ook eigen activiteiten in het kader van VerzekeraarsVernieuwen. Als Verbond willen we primair de activiteiten bij de leden aanjagen, verbinden en versterken. Zodat de inzet op het gebied van financiële educatie op de branche afstraalt. Uit de enquête die wij onlangs hebben gehouden onder verzekeraars blijkt dat zij het voortouw willen nemen. Maar ondersteuning vanuit het Verbond is daarbij wel gewenst. (ter info: 48% ziet voor zichzelf de lead, 38% vindt dat het Verbond de lead moet hebben en 14% weet het niet). Ook blijkt uit de recent gehouden enquête dat verzekeraars het onderwijs en de ouders een belangrijke rol toekent bij financiële educatie (ter info: 81% van de geënquêteerden ziet de rol voor financiële educatie primair liggen bij het onderwijs en in tweede instantie bij de ouders). Ik ben dat helemaal met u eens. We kunnen hen daarop aanspreken. En dat doen we ook door financiële ouderavonden in ons pakket te gaan opnemen. Dat helpt. En daarnaast blijven we op alle fronten lobbyen om financiële educatie een plaats te geven in de kerndoelen van het onderwijs. Bij de rol die we gezamenlijk hebben, hebben we de samenwerking met partners zoals Nibud, maar ook met Wijzer in geldzaken gezocht. We participeren inhoudelijk en financieel in Wijzer in Geldzaken. Door de organisatie van gastlessen nemen we bijvoorbeeld deel aan de week van het geld geïnitieerd door Wijzer in Geldzaken. In samenwerking met Nibud hebben we een module verzekeringen ontwikkeld die is opgenomen in het lespakket In & Out voor de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

11 Welke middelen? Geld is kinderspel Fix je risk Kids in Bizz
Leren budgetteren Leren omgaan met geld/ digitaal Een rijk verleden/ Geldmuseum SpangaS Leergeld/ school tv

12 Wat gebeurt er nu al? Hier ziet u een foto van een gastles Tijdens de Week van het Geld 2011 door Algemeen Directeur Richard Weurding. Voor de verwerking van de leerstof, spelen de leerlingen na de gastles het spel Fix je Risk.

13 Gastlessen Impressie Week van Het Geld 2011:

14 Wat gebeurt er nu al? Online Fix je Risk-game.

15 Gastlessen Fix je Risk Benodigdheden Doel van de les
Inhoud - inleiding en introductie - kern 1: interactief en opdrachten - kern 2: het bordspel Fix je Risk/digitaal spel - afsluiting Bespreken inhoud gastles. Per 4 kinderen een spelbord. Tafels in groepjes van vier. Zowel borden en gastles zijn gratis en hebben uitdrukkelijk geen commerciele boodschap of belang m.b.t. verzekeringen.

16 Uitleg gastles en bordspel

17 Gastles in de praktijk Link naar impressie gastles:

18 Online Fix je Risk game

19 Let’s Play! Het is tijd om het bordspel in de praktijk toe te passen. Ik hoop dat jullie geinspireerd raken, de speldoos mogen jullie als voorbeeld houden. En uiteraard kunnen jullie via onze website een gastles Fix je Risk aanvragen. Dit is overigens landelijk en kan worden verzorgt door een medewerker van het Verbond of iemand die werkzaam is bij een Verzekeringmaatschappij.

20 Gastles Graag jullie feedback als deskundige:
Welke vakjes zijn wel/ niet geschikt voor het voortgezet onderwijs? Genoeg aanknopingspunten met economische en maatschappelijke vakken?


Download ppt "Fix je Risk."

Verwante presentaties


Ads door Google