De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOSESSIE STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:……..

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOSESSIE STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:…….."— Transcript van de presentatie:

1 INFOSESSIE STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:……..

2 Startvoorwaarden (1)  LEEFTIJD Minstens 18 jaar zijn  KENNIS BEDRIJFSBEHEER Wie bewijst? * Ondernemingshoofd * samenwonende partner (6 maanden) * diegene die dagelijks beheer zaak uitoefent hoe bewijzen? *diploma’s en getuigschriften  hoger secundair onderwijs/hoger onderwijs  ondernemersopleiding Syntra  centrale examencommissie * praktijkervaring  3 jaar hoofdberoep of 5 jaar bijberoep in leidende functie als werknemer

3 Startvoorwaarden (2)  BEROEPSKENNIS Voor 42 gereglementeerde beroepen Wie bewijst? * Ondernemingshoofd * echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner (min. 6 maanden) * natuurlijk persoon in loondienst of helper * persoon belast met technische leiding vennootschap Hoe bewijzen? * diploma’s en getuigschriften * praktijkervaring !!! Check wetgeving alvorens te starten!!!

4 Startvoorwaarden (3)  VRIJSTELLING GETUIGSCHRIFTEN bij o verlijden van een ondernemer * overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner (min. 6 maanden)  volledige vrijstelling * kinderen overleden ondernemer  3 jaar tijd tot behalen van attest  bij overname van zaak (indien vestigingswet van toepassing) * tijdelijke vrijstelling van 1 jaar vanaf datum overname

5 Startvoorwaarden (4)  VRIJGESTELDE BEROEPEN = voor beroepen die reeds door een andere wet zijn geregeld Vrije en Intellectuele beroepen  vereiste diploma’s  erkenning bij Orde of Beroepsinstituut  welke beroepen?  vastgoedmakelaar  gezworen landmeter-expert  boekhouder  boekhouder-fiscalist  accountant  belastingconsulent  bedrijfsrevisor  effectenmakelaar  verzekeringsagent/makelaar Andere beroepen  vervoerder van goederen over de weg  vervoerder van personen over de weg  vervoerder van goederen over de binnenwateren  directeur van een autorijschool

6 Keuzes (1) Hoofd/Bijberoep  HOOFD- BIJBEROEP Hoofdberoep  zelfstandig beroep is voornaamste of enige bezigheid  Bijberoep  min. halftijdse prestaties in andere activiteit als werknemer of ambtenaar * privé-sector: minimumdrempel bij CAO * onderwijs: 6/10 uurrooster * openbare sector: halftijdse prestaties over minstens 200 dagen of 8 maanden  Werklozen: zelfstandige activiteit in bijberoep wordt beschouwd als hoofdberoep

7 Keuzes (2) Ondernemingsvorm  ONDERNEMINGSVORM Eenmanszaak Vennootschap Voordelen * snelle en informele beslissingsstructuur * eigen rechtspersoonlijkheid * batig saldo bij persoon-ondernemer * beperkte aansprakelijkheid * beperkte administratieve verplichtingen * fiscale voordelen vennootschapsbelasting * sluitende opvolgingsregeling mogelijk Nadelen * geen specifieke juridische structuur * formele besluitvorming en procedures * problemen bij opvolging en overname * meer juridische verplichtingen – meer kosten * inkomsten belast via personenbelasting * zwaardere boekhoudkundige verplichtingen

8 Keuzes (3) Vennootschapsvormen EENMANSZAAK(E)BVBANV Min. aantal personen112 Min. in te brengen kapitaalGeen18.550 EUR61.500 EUR Te volstorten kapitaal-BVBA: 1/5 met min. van 6.200 EUR EBVBA: 1/5 met min. 12.400 EUR ¼ met min. van 61.500 EUR Inbreng in kapitaal-In geld of in goederen Verificatie bedrijfsrevisor bij inbreng goederen? -Ja OprichtingsakteGeenNotariële akte AansprakelijkheidOnbeperktBeperkt tot de inbreng AandelenGeenEnkel op naamAan toonder of op naam Mogelijkheden overdracht aandelen -Alleen met eenparige toestemming vennoten Vrij overdraagbaar BestuurZaakvoerder1 of meerdere zaakvoerdersRaad van Bestuur Boekhoudkundige verplichting Vereenvoudigde Boekh. (als omzet max. 495.787,04 EUR excl BTW Dubbele boekhouding FiscaliteitPersonenbelastingVennootschapsbelasting Financieel plan?NeenJa

9 Keuzes (4) Vennootschapsvormen CVBACVOAVOFVZW Min. aantal personen3323 Min. in te brengen kapitaal 18.550 EURGeen Te volstorten kapitaal1/5 met min. van 6.200 EUR Niet bepaald-- Inbreng in kapitaalIn geld of in goederenGeen voorschriftenGeld, goederen, arbeid- Verificatie bedrijfsrevisor bij inbreng goederen? JaNeen - OprichtingsakteNotariële akteOnderhandse akte AansprakelijkheidBeperkt tot inbrengOnbeperkt en hoofdelijk Niet aansprakelijk indien normaal beheer AandelenOp naam Geen of op naam- Mogelijkheden overdracht aandelen Niet aan derden overdraagbaar Met eenparige toestemming vennoten - Bestuur1 bestuurder al dan niet vennoot Vennoten en 1 of meer zaakvoerders Raad van Beheer Boekhoudkundige verplichting Dubbele boekhouding Vereenvoudigde Boekh. (als omzet max. 495.787,04 EUR excl BTW) Beperkte boekhouding (afh. van sector) FiscaliteitVennootschapsbel. Rechtspersonenbel. Financieel plan?JaNeen

10 Formaliteiten (1)  OPENEN van een zichtrekening  VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN LEURKAART ambulante of leurhandel  aanvraag: gemeente  wanneer? * bij verkopen buiten de onderneming van de handelaar * strikt persoonlijk * ondernemersloket moet bevestigen of kennis aanwezig is BEROEPSKAART  wie heeft beroepskaart nodig? ! uitzonderingen!  aanvraag vrijstelling  aanvraag bij Belgische gemeente waar de persoon is ingeschreven of bij de diplomatieke post van België in het land waar de aanvrager verblijft  Ondernemersloket moet bevestigen of kennis aanwezig is VERGUNNING BEENHOUWER-SPEKSLAGER aanvraag: FOD Economie VERGUNNING KLEINHANDEL-VLEESWAREN aanvraag: FOD Economie

11 Formaliteiten (2)  INSCHRIJVING IN KBO Via erkend ondernemingsloket (vb. KMO Direct - www.kmodirect.be)www.kmodirect.be  Ondernemingsnummer Wat meenemen?  Rijksregisternummer  bankrekeningnummer  activiteiten  handelsbenaming  verantwoordingsstukken bedrijfsbeheer / beroepskennis Kostprijs? 70 € bij eenmanszaak / 130 € bij vennootschap. Voor de kosten van de opstart van het ondernemingsloket kan men beroep doen op de ‘gratis opstart’ cheques (tot max. 300 EUR). Ondernemingsnummer  bestaat uit 10 cijfers vb. ZNNN NNN NNN (Z=0; toekomst Z=1)  toekomst: ook dienstig als BTW-nummer; op termijn alle bestaande nummers vervangen (vb. Registratienummer,...)

12 Formaliteiten (3)  ANDERE VERGUNNINGEN/REGISTRATIES Voor sommige beroepen gelden bijkomende verplichtingen zoals Beroepsoverschrijdende vergunningen  Milieuvergunning  Exportvergunning  Vergunning voor in handel brengen/fabriceren van voedingswaren Beroepsspecifieke vergunningen voor bepaalde beroepen gelden nog specifieke verplichtingen zoals: bijlage)  Aanhangwagenconstructeur: FOD Mobiliteit en Vervoer  Aardappelen – verhandelen en uitvoer: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie  Accountant: IAB  Advocaat: Orde van Advocaten  Afvalolie - opslag en ophaling: Min. van de Vlaamse Gemeenschap  Alarmsystemen: FOD Binnenlandse Zaken  Alcohol, geestrijke dranken: FOD Financiën  Apotheker – openen, overbrenging en fusie: Orde der Apothekers - FOD Volksgezondheid  Architect: Orde der Architecten …..

13 Formaliteiten (4) Andere beroepen vereisen een registratie Registratie aannemers  wanneer? *voor elke aannemer die gebouwen bouwt, verbouwt, afwerkt, inricht en onderhoudt *particuliere verbouwing: verlaagd BTW tarief * overheidsopdrachten: erkenning vereist  ACTIVEREN BTW nummer ondernemingsnummer laten activeren bij BTW administratie  AANSLUITING sociaal verzekeringsfonds zowel bij start in hoofd- of bijberoep; bijdragen vs uitkeringen  AANSLUITING bij ziekenfonds aansluiting of melding wijziging statuut

14 Sociaal Statuut (1)  AANSLUITEN wanneer? Binnen 90 dagen na start bij sociale verzekeringsfonds zoals SVMB (www.svmb.be)www.svmb.be wie?  iedere zelfstandige  helpers: - vanaf de leeftijd van 20 jaar - indien m éé r dan 90 dagen helpen  3-MAANDELIJKSE bijdrage  meewerkende echtgenoot - verplicht voor arbeidsongevallenverzekering - optioneel: volwaardige zelfstandige  vennootschappen  JAARLIJKSE bijdrage

15 Sociaal Statuut (2)  BIJDRAGEN GEVESTIGDE ZELFSTANDIGEN Zelfstandige in HOOFDBEROEP  inkomen < 9.067.99 EUR Bijdrage = 464,18 EUR  inkomen 9.067,99 tot 44.289,23 EUR Bijdrage = 19,65 %  inkomen 44.289,23 tot 65/273,48 EUR Bijdrage = 14,16 % Zelfstandige in BIJBEROEP  idem vanaf een inkomen van 1.141,85 EUR STARTERS  voorlopige bijdrage berekend op minimuminkomen VERMINDERING VANAF 4DE JAAR  percentages op referte inkomen van drie jaar geleden

16 Sociaal Statuut (3)  BIJDRAGEN STARTERS  VOORLOPIGE BIJDRAGE berekend op minimuminkomen 58,45 EUR610,61 EURDerde kalenderjaar 58,45 EUR539,07 EURTweede kalenderjaar 58,45 EUR Y = 1.141,85 EUR 464,17 EUR Y = 9.067,99 EUR Tot einde 1ste volledig kalenderjaar BijberoepHoofdberoep

17 Sociaal Statuut (4)  BIJDRAGEN STARTERS  VOORLOPIGE BIJDRAGE op het door u geschatte inkomen = hogere sociale bijdragen in de eerste jaren - > minder belastingen betalen = geen verrassingen van zware bijkomende rekeningen in het vierde, vijfde en zesde jaar van uw activiteit = hogere sociale bijdragen gedurende de eerste jaren betalen -> uw inkomen van deze jaren daalt -> in het vierde, vijfde en zesde jaar van uw activiteit ook minder sociale bijdragen betalen

18 Sociaal Statuut (5)  RETURN VOOR BETALING BIJDRAGEN GEZINSBIJSLAG  Kraamgeld  Kinderbijslag ZIEKTEVERZEKERING  gezondheidsverzekering : voor grote risico ‘ s  arbeidsongeschikheid uitkeringsverzekering incl. moederschapsvergoeding PENSIOEN  rustpensioen  overlevingspensioen FAILLISSEMENTSVERZEKERING ! MOGELIJKHEID VOOR AANVULLENDE VERZEKERINGEN TE NEMEN Vb. OVMB, www.ovmb.orgwww.ovmb.org

19 Ondernemingsplan (1)  ONDERNEMINGSPLAN OPMAKEN Waarom? Haalbaarheid van uw idee onderzoeken  TWEELEDIG   Haalbaarheid FINANCIËLE in de MARKT haalbaarheid  Waarom?  * voor uzelf  doorgaan of niet * voor partners / financiers  Hoe?   Marktanalyse Financieel plan  Marketingplan

20 Financiering (1) - Plan  IS UW ZAAK FINANCIEEL HAALBAAR? WAAROM?  voor uzelf: doorgaan of niet  voor partners/financiers HOE?  Opmaak ondernemingsplan  ONDERNEMINGSPLAN FINANCIEEL PLAN  omzetprognose en variabele kostenprognose  investeringsplan  financieringsplan  vaste kosten plan  break-even analyse (BE-omzet)  liquiditeitsplan HULP?  UNIZO Startwijzer: begeleiding bij opstellen ondernemingsplan * software voor opstellen van het financieel plan Gratis download na registratie * bundelen van marktinformatie WWW.STARTWIJZER.BE

21 Financiering (2) - Steun  STEUNMAATREGELEN GRATIS OPSTART  Gratis cheques voor het betalen van de opstartformaliteiten bij het ondernemingsloket (tot 300 EUR)  ADVIESCHEQUES  voor betalen externe adviseurs; waarde = 30 EUR Helft wordt betaald door de Vlaamse Overheid (max. 820 cheques/jaar)  GROEIPREMIE  wedstrijdsysteem  minimuminvesteringsbedrag starters = 12.500 EUR INVESTERINGSAFTREK  aftrek van belastbare winst van som besteed aan bepaalde investering DNA cheques  voor betalen van professioneel advies bij externe adviseurs rond opstart of overname van een zaak; waarde = 30 EUR, maximum 175 cheques/jaar

22 Financiering (3) - Steun  STEUNMAATREGELEN STEUN BIJ AANWERVING  plan plus éé n: tijdelijke vrijstelling patronale bijdragen eerste aanwerving  STEUN BIJ EXPORT EN INNOVATIE  GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE STEUN

23 Financiering (4) - Steun  STEUNMAATREGELEN  OPLEIDINGSCHEQUES  voor werkgevers: * om opleidingen te volgen - u als werkgever of uw personeel * waarde = 30 EUR (helft wordt betaald door Vlaamse Overheid)  voor werknemers: * om als werknemer opleidingen te volgen * waarde = 5 EUR/10 EUR/25 EUR max. Aankoop per jaar = 250 EUR * aanvraag: via VDAB of locale werkwinkel OOK VOOR VOLGEN VAN STARTERSCURSUS

24 Financiering (5) - Steun  STEUNMAATREGELEN PARTICIPATIEFONDS  STARTLENING  voor werkzoekenden, max. 30.000 EUR, 4 % rente, 3% rente igv begeleidingsplan, 3 jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal ! Startersservice = erkend steunpunt voor begeleiding startlening  SOLIDAIRE LENING  voor „ leefloners “ e.a., max. 12.000 EUR, rente 3% met begeleidingsplan, looptijd 4 jaar, geen waarborgen vereist AANVRAAG: via uw regionale UNIZO Startersservice

25 Financiering (6) - Steun  STEUNMAATREGELEN PARTICIPATIEFONDS  STARTEO  voor starters < 1 jaar actief, max. 125.000 EUR, verlaagde rentevoet van 3 %, 1-2 jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal  OPTIMEO  voor expansie bestaande onderneming, max. 75.000 EUR  BUSINESS ANGEL+ LENING  voor innovatieprojecten, max. 125.000 EUR, aantrekkelijke rentevoet AANVRAAG: via uw bank MEER INFO: www.fonds.org

26 Ondersteuning UNIZO  UNIZO STARTERSSERVICE PERSOONLIJK ADVIES  stel uw specifieke vragen aan uw regionale adviseur Info: www.startersservice.be  INFORMATIEVE ACTIVITEITEN  GRATIS INFOSESSIES ‚ Starten met een eigen zaak ‘ Praktische toelichting + ruimte voor specifieke vragen  STARTERSCURSUSSEN Op 5 of 6 avonden leiden specialisten met praktijkervaring u door alle facetten verbonden aan een eigen zaak vb. Sociaal statuut, vestigingsformaliteiten, BTW,... MAAK GEBRUIK VAN OPLEIDINGSCHEQUES

27 Ondersteuning UNIZO  UNIZO STARTERSSERVICE VLAAMSE STARTERSDAG www.vlaamsestartersdag.be  Wat? Alles over de start van uw zaak met o.a. Een Startersmarkt, informatiesessies en individueel advies van experten zoals boekhouders, fiscalisten, juristen, notarissen,...  Waar? Antwerpen, Kasterlee, Gent, Kortrijk, Hasselt en Leuven  Meer info? Preregistreren en meer info: Info: www.vlaamsestartersdag.be

28 Ondersteuning UNIZO  UNIZO STARTERSSERVICE PUBLICATIES  Infobrochure: Starten met een eigen zaak  Startershandboek  WEBSITE: www.startersservice.be  alle informatie over starten van een zaak  on line begeleiding na gratis registratie  inschrijven op tweewekelijse nieuwsbrief met actuele info en weetjes voor de starter  UNIZO NETWERKING  StartMentor: coaching van net gestarte ondernemers, max. 2 jaar actief  OVO, Ondernemers voor Ondernemers ervaringsuitwisseling voor ondernemers, 2-7 jaar actief  KMO Contact: netwerking voor groeiKMO ‘ s


Download ppt "INFOSESSIE STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:…….."

Verwante presentaties


Ads door Google