De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten in een Vrij Beroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten in een Vrij Beroep."— Transcript van de presentatie:

1 Starten in een Vrij Beroep

2 Inhoud Wat is een vrij beroep? Startersvoorwaarden
Het ondernemingsplan Startersformaliteiten Steunmaatregelen, vorming en advies Welke organisatievorm voor mijn praktijk? UNIZO & FVIB Starten in een vrij beroep

3 1. Wat is een vrij beroep? Geen officiële lijst of definitie
Belangrijke kenmerken Vooropleiding, permanente vorming Persoonlijke verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid Deontologische code en orgaan (orde of instituut) Specifieke wettelijke bepalingen Vier sectoren van traditionele vrije beroepen Medisch, juridisch, economisch, bouwkundig Dienstverlenende intellectuele beroepen Starten in een vrij beroep

4 2. Startersvoorwaarden Nationaliteit Bijzondere wet
Basiskennis bedrijfsbeheer Starten in een vrij beroep

5 3. Het ondernemingsplan Zelfanalyse ondernemersvaardigheden
Marktanalyse en marketingplan Financieel plan (investerings- en rentabiliteitsplan) Starten in een vrij beroep

6 4. Formaliteiten Administratieve formaliteiten Sociaal statuut
Verzekeringen Boekhouding en fiscaliteit Medewerkers – zelfstandige helper (meewerkende echtgeno(o)t(e) - loontrekkende Starten in een vrij beroep

7 4.1 Administratieve formaliteiten
Beroepsgebonden aspecten: Inschrijving bij orde, instituut, lijst beschermde titels Erkenning: eedaflegging, RIZIV, Volksgezondheid,… Diverse vergunningen: milieu, toestellen, FAVV,… Zichtrekening (beroepskaart niet E.E.R.) Bij handelshoedanigheid: ondernemingsloket (www.kmodirect.be) Starten in een vrij beroep

8 4.2 Sociaal statuut Aansluitingsplicht sociaal verzekeringsfonds
Bijdrageplicht: Categorie: hoofdberoep/bijberoep/actief gepensioneerden/gelijkgestelden bijberoep Bijdragen: ong. 22% netto bedrijfsinkomen Rechten (voor H.B.): pensioen, grote risico’s gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, gezinsbijslagen, faillissement Aansluitingsplicht mutualiteit Aansluiting en bijdrageplicht vennootschap Starten in een vrij beroep

9 4.3 Verzekeringen Beroepsaansprakelijkheid Persoonlijke verzekeringen
Kleine risico’s (starters vanaf 1/7 : geïntegreerd in sociaal statuut) Gewaarborgd inkomen Aanvullend pensioen zelfstandigen Andere verzekeringen (brand, BA ,…) Starten in een vrij beroep

10 4.4 Boekhouding en fiscaliteit
Vereenvoudigde boekhouding (vennootschap: dubbele boekhouding) Inkomstenbelasting Personenbelasting (deel II: baten)/ vennootschapsbelasting Voorafbetalingen-bedrijfsvoorheffing vennootschap BTW (aangifte kwrt/md, listing) Vrijstelling voor medische (RIZIV) en juridische beroepen Wel: dierenartsen, architecten, landmeters, accountants,… Starten in een vrij beroep

11 5. Steunmaatregelen, vorming, advies
Fiscaal Sociaal Investeringen Diverse steunmaatregelen Vorming & advies Syntra Starterscursus en handboek Starten in een vrij beroep

12 6. Welke organisatievorm?
Samenwerken en vennootschappen Zelfstandige samenwerking Samenwerking en deontologie Starten in een vrij beroep

13 6.1 Samenwerken en vennootschappen
PRAKTIJKTYPES JURIDISCHE VORM Integrale associatie Wel Samen- werken Maat- schap VOF CVOA BVBA CVBA Kosten- deling Zelfstandige medewerkers Niet samen- werken Eenmans- zaak EBVBA Losse samenwerking Solo- praktijk Geen rechtspersoon Wel rechtspersoon Starten in een vrij beroep

14 6.2 Zelfstandige samenwerking
Zelfstandige medewerker in bestaande praktijk Geschreven overeenkomst van zelfstandige samenwerking (contract van aanneming) Aandachtspunten: Duidelijke afspraken voor billijke vergoeding/deelname in kosten (cfr. dichotomieverbod medische beroepen) Geen ‘schijnzelfstandigheid’ Concurrentiebeding en opzegtermijnen Heb ook aandacht voor toekomstperspectieven: zijn er kansen op associatie, wat zullen de financiële voorwaarden zijn (intredesom)… Starten in een vrij beroep

15 6.3 Samenwerking en deontologie
Deontologische bepalingen over samenwerking en vennootschappen bij: artsen, dierenartsen, architecten, BIBF, IAB, IBR, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, BIV Algemene krachtlijnen: Enkel erkende beroepsbeoefenaars als vennoot, zaakvoerder, bestuurder Uitsluiting van bepaalde vennootschapsvormen Enkel aandelen op naam Vennoten (ook bij volkomen rechtspersoonlijkheid) steeds persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eigen beroepsfouten Contracten en statuten verplichte voorafgaande controle Starten in een vrij beroep

16 7. UNIZO & FVIB Automatisch dubbel lidmaatschap
Samen zorgen UNIZO & FVIB voor: Belangenverdediging Informatie- en ervaringsuitwisselingsactiviteiten Vorming en informatica Werking via plaatselijke afdelingen en Starten in een vrij beroep

17 Vrije beroepen en BTW

18 Belastingplichtig is Eénieder
Uitoefening van een economische activiteit Leveringen van goederen of diensten Op geregelde wijze Zelfstandig Starten in een vrij beroep

19 Zelfstandige activiteit
= geen arbeidscontract, sociale wetgeving & inkomsten belastingen Vrij beroep is in de regel belastingplichtig b.v. veeartsen, architecten, landmeters-schatters, accountants, zelfstandige ingenieurs, consultants Starten in een vrij beroep

20 Uitzonderingen, niet-belastingplichtig zijn
Architect – stagiairs Familiale helpers Sporttrainers Bestuurders/zaakvoerders Journalisten/gidsen Starten in een vrij beroep

21 Starters in bijberoep BTW-vrijstelingsregime voor de kleine ondernemingen Omzet < euro (excl. BTW) Contact met controlekantoor Gevolgen : geen aangifte, aanrekenen of aftrek van BTW Starten in een vrij beroep

22 Sommige vrije beroepen kunnen genieten van een BTW-vrijstelling (belastingplichtig zonder recht op aftrek) Op basis van de aard van het beroep : medisch/juridisch Voor sociale/culturele redenen : ziekenhuizen, opvoedkundige Andere diverse : bank- en financiële verrichtingen Starten in een vrij beroep

23 Juridische vrije beroepen
= Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten Vrijstelling in de normale uitoefening van het beroep NIET : privé-detectives, verhuur en verkoop van onroerend goed Starten in een vrij beroep

24 Medische vrije beroepen
= Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verplegers, masseurs Vrijstellingsvoorwaarde : diensten aan persoonsverzorging opgenomen in RIZIV-nomenclatuur Hof van justitie 2003 : vrijstelling strikt Doel van de medische dienst = bescherming, instandhouding of herstel van gezondheid Starten in een vrij beroep

25 Groeperingen van vrijgestelde personen Ziekenhuizen
Zijn vrijgesteld Groeperingen van vrijgestelde personen Ziekenhuizen Erkende bejaardeninstellingen en kinderbewaarplaatsen Niet vrijgesteld Apothekers, pedicures, tandtechnici Zuivere psychologen Zelfstandige diëtisten Starten in een vrij beroep


Download ppt "Starten in een Vrij Beroep."

Verwante presentaties


Ads door Google