De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten in een Vrij Beroep Starten in een Vrij Beroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten in een Vrij Beroep Starten in een Vrij Beroep."— Transcript van de presentatie:

1 Starten in een Vrij Beroep Starten in een Vrij Beroep

2 Starten in een vrij beroep 2 Inhoud 1.Wat is een vrij beroep? 2.Startersvoorwaarden 3.Het ondernemingsplan 4.Startersformaliteiten 5.Steunmaatregelen, vorming en advies 6.Welke organisatievorm voor mijn praktijk? 7.UNIZO & FVIB

3 Starten in een vrij beroep 3 1. Wat is een vrij beroep?  Geen officiële lijst of definitie  Belangrijke kenmerken –Vooropleiding, permanente vorming –Persoonlijke verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid –Deontologische code en orgaan (orde of instituut) –Specifieke wettelijke bepalingen  Vier sectoren van traditionele vrije beroepen –Medisch, juridisch, economisch, bouwkundig  Dienstverlenende intellectuele beroepen

4 Starten in een vrij beroep 4 2. Startersvoorwaarden  Nationaliteit  Bijzondere wet  Basiskennis bedrijfsbeheer

5 Starten in een vrij beroep 5 3. Het ondernemingsplan  Zelfanalyse ondernemersvaardigheden  Marktanalyse en marketingplan  Financieel plan (investerings- en rentabiliteitsplan) www.startwijzer.be

6 Starten in een vrij beroep 6 4. Formaliteiten 1.Administratieve formaliteiten 2.Sociaal statuut 3.Verzekeringen 4.Boekhouding en fiscaliteit 5.Medewerkers – zelfstandige helper (meewerkende echtgeno(o)t(e) - loontrekkende

7 Starten in een vrij beroep 7 4.1 Administratieve formaliteiten  Beroepsgebonden aspecten: –Inschrijving bij orde, instituut, lijst beschermde titels –Erkenning: eedaflegging, RIZIV, Volksgezondheid,… –Diverse vergunningen: milieu, toestellen, FAVV,…  Zichtrekening  (beroepskaart niet E.E.R.)  Bij handelshoedanigheid: ondernemingsloket (www.kmodirect.be)

8 Starten in een vrij beroep 8 4.2 Sociaal statuut  Aansluitingsplicht sociaal verzekeringsfonds  Bijdrageplicht: –Categorie: hoofdberoep/bijberoep/actief gepensioneerden/gelijkgestelden bijberoep –Bijdragen: ong. 22% netto bedrijfsinkomen –Rechten (voor H.B.): pensioen, grote risico’s gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, gezinsbijslagen, faillissement  Aansluitingsplicht mutualiteit  Aansluiting en bijdrageplicht vennootschap

9 Starten in een vrij beroep 9 4.3 Verzekeringen  Beroepsaansprakelijkheid  Persoonlijke verzekeringen –Kleine risico’s (starters vanaf 1/7 : geïntegreerd in sociaal statuut) –Gewaarborgd inkomen –Aanvullend pensioen zelfstandigen  Andere verzekeringen (brand, BA,…)

10 Starten in een vrij beroep 10 4.4 Boekhouding en fiscaliteit  Vereenvoudigde boekhouding (vennootschap: dubbele boekhouding)  Inkomstenbelasting –Personenbelasting (deel II: baten)/ vennootschapsbelasting –Voorafbetalingen-bedrijfsvoorheffing vennootschap  BTW (aangifte kwrt/md, listing) –Vrijstelling voor medische (RIZIV) en juridische beroepen –Wel: dierenartsen, architecten, landmeters, accountants,…

11 Starten in een vrij beroep 11 5. Steunmaatregelen, vorming, advies  Steunmaatregelen –Fiscaal –Sociaal –Investeringen –Diverse steunmaatregelen  Vorming & advies –Syntra –Starterscursus en handboek

12 Starten in een vrij beroep 12 6. Welke organisatievorm?  Samenwerken en vennootschappen  Zelfstandige samenwerking  Samenwerking en deontologie

13 Starten in een vrij beroep 13 6.1 Samenwerken en vennootschappen Solo- praktijk Losse samenwerking Zelfstandige medewerkers Kosten- deling Integrale associatie Eenmans- zaak Maat- schap VOF CVOA BVBA CVBA EBVBA Wel Samen- werken Niet samen- werken Geen rechtspersoon Wel rechtspersoon PRAKTIJKTYPES JURIDISCHE VORM

14 Starten in een vrij beroep 14 6.2 Zelfstandige samenwerking  Zelfstandige medewerker in bestaande praktijk  Geschreven overeenkomst van zelfstandige samenwerking (contract van aanneming)  Aandachtspunten: –Duidelijke afspraken voor billijke vergoeding/deelname in kosten (cfr. dichotomieverbod medische beroepen) –Geen ‘schijnzelfstandigheid’ –Concurrentiebeding en opzegtermijnen  Heb ook aandacht voor toekomstperspectieven: –zijn er kansen op associatie, wat zullen de financiële voorwaarden zijn (intredesom)…

15 Starten in een vrij beroep 15 6.3 Samenwerking en deontologie  Deontologische bepalingen over samenwerking en vennootschappen bij: artsen, dierenartsen, architecten, BIBF, IAB, IBR, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, BIV  Algemene krachtlijnen: –Enkel erkende beroepsbeoefenaars als vennoot, zaakvoerder, bestuurder –Uitsluiting van bepaalde vennootschapsvormen –Enkel aandelen op naam –Vennoten (ook bij volkomen rechtspersoonlijkheid) steeds persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eigen beroepsfouten –Contracten en statuten verplichte voorafgaande controle

16 Starten in een vrij beroep 16 7. UNIZO & FVIB  Automatisch dubbel lidmaatschap  Samen zorgen UNIZO & FVIB voor: –Belangenverdediging –Informatie- en ervaringsuitwisselingsactiviteiten –Vorming en informatica –Werking via plaatselijke afdelingen www.fvib.bewww.fvib.be en www.unizo.bewww.unizo.be

17 Vrije beroepen en BTW BTW

18 Starten in een vrij beroep 18 Belastingplichtig is - Eénieder - Uitoefening van een economische activiteit  Leveringen van goederen of diensten - Op geregelde wijze - Zelfstandig

19 Starten in een vrij beroep 19 Zelfstandige activiteit = geen arbeidscontract, sociale wetgeving & inkomsten belastingen  Vrij beroep is in de regel belastingplichtig b.v. veeartsen, architecten, landmeters-schatters, accountants, zelfstandige ingenieurs, consultants

20 Starten in een vrij beroep 20 Uitzonderingen, niet-belastingplichtig zijn - Architect – stagiairs - Familiale helpers - Sporttrainers - Bestuurders/zaakvoerders - Journalisten/gidsen

21 Starten in een vrij beroep 21 Starters in bijberoep  BTW-vrijstelingsregime voor de kleine ondernemingen - Omzet < 5.580 euro (excl. BTW) - Contact met controlekantoor - Gevolgen : geen aangifte, aanrekenen of aftrek van BTW

22 Starten in een vrij beroep 22 Sommige vrije beroepen kunnen genieten van een BTW-vrijstelling (belastingplichtig zonder recht op aftrek) - Op basis van de aard van het beroep : medisch/juridisch - Voor sociale/culturele redenen : ziekenhuizen, opvoedkundige - Andere diverse : bank- en financiële verrichtingen

23 Starten in een vrij beroep 23 Juridische vrije beroepen = Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten - Vrijstelling in de normale uitoefening van het beroep - NIET : privé-detectives, verhuur en verkoop van onroerend goed

24 Starten in een vrij beroep 24 Medische vrije beroepen = Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verplegers, masseurs - Vrijstellingsvoorwaarde : diensten aan persoonsverzorging opgenomen in RIZIV- nomenclatuur - Hof van justitie 2003 : vrijstelling strikt - Doel van de medische dienst = bescherming, instandhouding of herstel van gezondheid

25 Starten in een vrij beroep 25  Zijn vrijgesteld - Groeperingen van vrijgestelde personen - Ziekenhuizen - Erkende bejaardeninstellingen en kinderbewaarplaatsen  Niet vrijgesteld –Apothekers, pedicures, tandtechnici –Zuivere psychologen –Zelfstandige diëtisten


Download ppt "Starten in een Vrij Beroep Starten in een Vrij Beroep."

Verwante presentaties


Ads door Google