De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CARBOFISC BVBA - CARBOFISC BVBA – BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CARBOFISC BVBA - CARBOFISC BVBA – BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA."— Transcript van de presentatie:

1 CARBOFISC BVBA - CARBOFISC BVBA – BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

2 • Oftewel loontrekkende • Oftewel zelfstandige Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

3 • Meerderjarigheid • Toestemming echtgenoot • Niet Gefailleerden (kan, indien geen grove fout; echter geen bestuursfunctie in een handelsvennootschap mogelijk) • Burgerrechten • Handelsbekwaamheid Voorwaarden om zelfstandige te kunnen worden Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

4 • Aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen • Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen /KBO (vroeger: Handelsregister) – zich richten tot een ondernemingsloket • BTW-identificatie • Zichtrekening openen Startformaliteiten Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

5 Vereisten inschrijving KBO 1. Basiskennis bedrijfsbeheer 2. Beroepskennis Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

6 Vereisten inschrijving KBO (1) Basiskennis bedrijfsbeheer “ Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een activiteit wenst uit te oefenen waarvoor een inschrijving vereist is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, moet het bewijs leveren van een voldoende basiskennis van het bedrijfsbeheer. Het is van weinig belang of die activiteit in hoofd- of bijberoep uitgeoefend wordt.” Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

7 Vereisten inschrijving KBO (1) Basiskennis bedrijfsbeheer Wie moet de kennis bewijzen: • Hetzij het ondernemingshoofd zelf • Hetzij de echtgeno(o)t(e) • Hetzij de wettelijke samenwonende of de partner met wie hij/zij minstens 6 maanden samenwoont • Hetzij een hiervoor aangenomen werknemer • Hetzij de zelfstandige helper • Hetzij, in een vennootschap, de natuurlijke persoon die het dagelijkse bestuur uitoefent Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

8 Vereisten inschrijving KBO (1) Basiskennis bedrijfsbeheer Hoe de kennis bewijzen: • Diploma • Praktijkervaring Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

9 Vereisten inschrijving KBO (2) Beroepskennis “Voor bepaalde beroepen, de zgn gereglementeerde beroepen, is het aantonen van de beroepskennis vereist.” Bijvoorbeeld: Aannemer, behanger, vloerder, elektricien, … Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

10 1. Sociale bijdragen 2. Directe belastingen (aangifte personenbelasting) 3. B.T.W. Drie pijlers Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

11 Drie pijlers (1) Sociale bijdragen in bijberoep  Per kwartaal  Zelf te bepalen tijdens de eerste 3 jaar  Worden berekend op het zelfstandig beroepsinkomen van 3 jaar terug Bijdrage %Inkomensschijf 0 %< € 1.233,14 19,66 %€ 1.233,14 - € 47.830,21 14,16 %€ 47.830,21 - € 70.492,18 0 %> € 70.492,18 B IJBEROEP Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

12 Drie pijlers (2) Directe belastingen  De winst wordt bij het beroepsinkomen gevoegd, m.a.w. samen met bvb. de wedde als loontrekkende  Verplichting tot voorafbetaling ! Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

13 Drie pijlers (3) B.T.W. Zelfstandige activiteit = B.T.W. aanrekenen Tenzij een wetsartikel aangeeft dat dit niet moet … Uitzonderingen Art 44 BTW Wetboek - aard dienstverrichter (bvb. notaris, arts, …) - redenen van culturele of sociale aard (bvb. ziekenhuizen, sportinrichtingen, scholen, artiesten, …) Art 56 BTW Wetboek -“kleine ondernemingen”: omzet < 5.580€ excl. B.T.W. - Geen recht op aftrek ! Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

14 Drie pijlers (3) B.T.W. Wat houdt BTW-plicht in?  Verkoop: BTW bijrekenen  Aankoop: BTW is aftrekbaar (enkel beroepsgedeelte)  Afrekening  Per kwartaal via BTW-aangifte  Per maand mogelijk indien omzet > 1.000.000€  Ieder jaar lijst van BTW-plichtige klanten + omzet (BTW-listing) Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

15 • Wanneer bijberoep i.p.v. hoofdberoep • Gelijkschakeling met bijberoep Bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

16 Bijberoep Bijberoep i.p.v. hoofdberoep “ Men beschouwt je als zelfstandige in bijberoep als je naast je zelfstandige activiteit een ander beroep uitoefent. Niet de hoogte van het inkomen als zelfstandige is hierbij doorslaggevend, noch de aan je zelfstandige activiteit bestede tijd. Je bent zelfstandige in bijberoep als je in je hoofdactiviteit (als werknemer) minstens halftijdse prestaties levert.” Uitzonderingen In het onderwijs komt dit neer op 6/10 van een volledig uurrooster; In de openbare sector moet het hoofdberoep over minstens 200 dagen of 8 maanden per jaar uitstrekken. Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

17 Bijberoep Gelijkschakeling met bijberoep Art 37: Voordelig statuut voor gehuwden, weduwen en studenten Zelfstandigen met beperkte beroepsinkomsten kunnen ervoor kiezen om aan te sluiten op basis van ‘art 37’. Mits één belangrijke voorwaarde: de persoon in kwestie moet ‘afgeleide rechten’ hebben. Dit statuut geldt daarom enkel voor:  Gehuwden, wiens partner sociale rechten geniet  Studenten, die recht op kinderbijslag openen  attest kinderbijslagfonds  Weduwen, die recht openen op overlevingspensioen  bewijs recht op overlevingspensioen Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

18 Bijberoep Gelijkschakeling met bijberoep Art 37    Een zelfstandige die aansluit in art 37, met vrijstelling van voorlopige bijdrage of betaling van verminderde bijdragen, bouwt geen eigen sociale zekerheidsrechten op. Men staat hiervoor volledig ten laste van de echtgeno(o)t(e) of één van de ouders. De zelfstandige bouwt dus geen eigen pensioen op, wat in geval van scheiding of overlijden van de hoofdzelfstandige financiële problemen kan opleveren.    Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

19 Bijberoep Gelijkschakeling met bijberoep Art 37  Bijdragebetaling in het statuut art 37 = statuut van een zelfstandige in bijberoep. Concreet: u dient geen bijdrage te betalen als uw inkomsten lager blijven dan het drempelbedrag (€ 1.233,14 per jaar in 2007)  Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.  Bewijs dat inkomsten het vooropgestelde bedrag niet overschrijden, mits een verklaring van een derde partij (boekhouder). Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

20 Bijberoep Gelijkschakeling met bijberoep Art 37  Liggen uw jaarinkomsten tussen het drempelbedrag en de tussengrens?  Verminderde bijdrageplicht, als solidariteit  Inkomsten > € 5.838,80  bijdrage betalen, net als zelfstandigen in hoofdberoep (19,65%) Bijdrage%Inkomensschijf 0 %Tot € 1.233,14 19,65 %€ 1.233,14 - € 5.838,80 € 497,92€ 5.838,80 - € 9.792,99 19,65 %€ 9.792,99 - € 47.830,21 14,16 %€ 47.830,21 - € 70.492,18 0 %< € 70.492,18 A RT 37 Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

21 • De maximumbijdrage wordt berekend op het maximum-inkomen van de toegelaten activiteit • Als u meer dan dit maximum-jaarinkomen verdient, zullen u de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep worden aangerekend Gepensioneerden Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

22 • Vanaf wanneer is het rendabel om zelfstandige in bijberoep te worden? • Hoeveel mag je verdienen in je andere job? • Is er een minimumbedrag dat ik moet verdienen? Wat als ik eronder zit? • Kan je gelijk wanneer starten/stoppen? Kan je een proefperiode krijgen? • Welke papieren heb je nodig van je opdrachtgever? F.A.Q. Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

23 • Stel ik ben geen zelfstandige in bijberoep, maar ik voer toch een opdracht uit waarvoor ik meer krijg dan een vrijwilligersvergoeding. Hoe moet ik dit aangeven? • Wat is het plafond dat ik zo mag verdienen? • Wat als ik dat niet op mijn belastingsbrief plaats, wat zijn de mogelijke boetes? F.A.Q. (2) Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007

24 ? Zijn er nog vragen ? Contactgegevens: Alain CARELS CARBOFISC BVBA Boekhoud- en Fiscaal Adviesbureau Proosdijstraat 97 – 8020 Hertsberge Tel. 050/54 61 92 – Fax. 050/75 02 02 Email: info@carbofisc.beinfo@carbofisc.be www.carbofisc.be Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep © Alain Carels - CARBOFISC BVBA - 2007


Download ppt "CARBOFISC BVBA - CARBOFISC BVBA – BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA."

Verwante presentaties


Ads door Google