De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep"— Transcript van de presentatie:

1 Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep
- Carbofisc Bvba – Boekhoud- en fiscaal advieskantoor Alain Carels - CARBOFISC BVBA

2 Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep
Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige Alain Carels - CARBOFISC BVBA

3 Voorwaarden om zelfstandige te kunnen worden
Meerderjarigheid Toestemming echtgenoot Niet Gefailleerden (kan, indien geen grove fout; echter geen bestuursfunctie in een handelsvennootschap mogelijk) Burgerrechten Handelsbekwaamheid Alain Carels - CARBOFISC BVBA

4 Startformaliteiten zelfstandigen
Aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen /KBO (vroeger: Handelsregister) – zich richten tot een ondernemingsloket BTW-identificatie Zichtrekening openen Alain Carels - CARBOFISC BVBA

5 Vereisten inschrijving KBO
Basiskennis bedrijfsbeheer Beroepskennis Vereisten inschrijving KBO Alain Carels - CARBOFISC BVBA

6 Vereisten inschrijving KBO
“ Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die een activiteit wenst uit te oefenen waarvoor een inschrijving vereist is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, moet het bewijs leveren van een voldoende basiskennis van het bedrijfsbeheer. Het is van weinig belang of die activiteit in hoofd- of bijberoep uitgeoefend wordt.” (1) Basiskennis bedrijfsbeheer Alain Carels - CARBOFISC BVBA

7 Vereisten inschrijving KBO
Wie moet de kennis bewijzen: Hetzij het ondernemingshoofd zelf Hetzij de echtgeno(o)t(e) Hetzij de wettelijke samenwonende of de partner met wie hij/zij minstens 6 maanden samenwoont Hetzij een hiervoor aangenomen werknemer Hetzij de zelfstandige helper Hetzij, in een vennootschap, de natuurlijke persoon die het dagelijkse bestuur uitoefent (1) Basiskennis bedrijfsbeheer Alain Carels - CARBOFISC BVBA

8 Vereisten inschrijving KBO
Hoe de kennis bewijzen: Diploma Praktijkervaring (1) Basiskennis bedrijfsbeheer Alain Carels - CARBOFISC BVBA

9 Vereisten inschrijving KBO
“Voor bepaalde beroepen, de zgn gereglementeerde beroepen, is het aantonen van de beroepskennis vereist.” Bijvoorbeeld: Aannemer, behanger, vloerder, elektricien, … (2) Beroepskennis Alain Carels - CARBOFISC BVBA

10 Drie pijlers Sociale bijdragen
Directe belastingen (aangifte personenbelasting) B.T.W. Alain Carels - CARBOFISC BVBA

11 Drie pijlers Per kwartaal Zelf te bepalen tijdens de eerste 3 jaar
Worden berekend op het zelfstandig beroepsinkomen van 3 jaar terug (1) Sociale bijdragen in bijberoep Bijberoep Bijdrage % Inkomensschijf 0 % < € 1.233,14 19,66 % € 1.233, € ,21 14,16 % € , € ,18 > € ,18 Alain Carels - CARBOFISC BVBA

12 Verplichting tot voorafbetaling !
Drie pijlers De winst wordt bij het beroepsinkomen gevoegd, m.a.w. samen met bvb. de wedde als loontrekkende Verplichting tot voorafbetaling ! (2) Directe belastingen Alain Carels - CARBOFISC BVBA

13 Zelfstandige activiteit
= B.T.W. aanrekenen Drie pijlers (3) B.T.W. Tenzij een wetsartikel aangeeft dat dit niet moet … Uitzonderingen Art 44 BTW Wetboek - aard dienstverrichter (bvb. notaris, arts, …) - redenen van culturele of sociale aard (bvb. ziekenhuizen, sportinrichtingen, scholen, artiesten, …) Art 56 BTW Wetboek “kleine ondernemingen”: omzet < 5.580€ excl. B.T.W. - Geen recht op aftrek ! Alain Carels - CARBOFISC BVBA

14 Drie pijlers Wat houdt BTW-plicht in? Verkoop: BTW bijrekenen
Aankoop: BTW is aftrekbaar (enkel beroepsgedeelte) Afrekening Per kwartaal via BTW-aangifte Per maand mogelijk indien omzet > € Ieder jaar lijst van BTW-plichtige klanten + omzet (BTW-listing) (3) B.T.W. Alain Carels - CARBOFISC BVBA

15 Bijberoep Wanneer bijberoep i.p.v. hoofdberoep
Gelijkschakeling met bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA

16 Bijberoep “ Men beschouwt je als zelfstandige in bijberoep als je naast je zelfstandige activiteit een ander beroep uitoefent. Niet de hoogte van het inkomen als zelfstandige is hierbij doorslaggevend, noch de aan je zelfstandige activiteit bestede tijd. Je bent zelfstandige in bijberoep als je in je hoofdactiviteit (als werknemer) minstens halftijdse prestaties levert.” Uitzonderingen In het onderwijs komt dit neer op 6/10 van een volledig uurrooster; In de openbare sector moet het hoofdberoep over minstens 200 dagen of 8 maanden per jaar uitstrekken. Bijberoep i.p.v. hoofdberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA

17 Art 37: Voordelig statuut voor gehuwden, weduwen en studenten
Bijberoep Art 37: Voordelig statuut voor gehuwden, weduwen en studenten Zelfstandigen met beperkte beroepsinkomsten kunnen ervoor kiezen om aan te sluiten op basis van ‘art 37’. Mits één belangrijke voorwaarde: de persoon in kwestie moet ‘afgeleide rechten’ hebben. Dit statuut geldt daarom enkel voor: Gehuwden, wiens partner sociale rechten geniet Studenten, die recht op kinderbijslag openen  attest kinderbijslagfonds Weduwen, die recht openen op overlevingspensioen  bewijs recht op overlevingspensioen Gelijkschakeling met bijberoep Alain Carels - CARBOFISC BVBA

18 Bijberoep    Een zelfstandige die aansluit in art 37, met vrijstelling van voorlopige bijdrage of betaling van verminderde bijdragen, bouwt geen eigen sociale zekerheidsrechten op. Men staat hiervoor volledig ten laste van de echtgeno(o)t(e) of één van de ouders. De zelfstandige bouwt dus geen eigen pensioen op, wat in geval van scheiding of overlijden van de hoofdzelfstandige financiële problemen kan opleveren. Gelijkschakeling met bijberoep Art 37 Alain Carels - CARBOFISC BVBA

19 Bijberoep Bijdragebetaling in het statuut art 37 = statuut van een zelfstandige in bijberoep. Concreet: u dient geen bijdrage te betalen als uw inkomsten lager blijven dan het drempelbedrag (€ 1.233,14 per jaar in 2007) Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.  Bewijs dat inkomsten het vooropgestelde bedrag niet overschrijden, mits een verklaring van een derde partij (boekhouder). Gelijkschakeling met bijberoep Art 37 Alain Carels - CARBOFISC BVBA

20 Liggen uw jaarinkomsten tussen het drempelbedrag en de tussengrens?
 Verminderde bijdrageplicht, als solidariteit Inkomsten > € 5.838,80  bijdrage betalen, net als zelfstandigen in hoofdberoep (19,65%) Bijberoep Gelijkschakeling met bijberoep Art 37 Art 37 Bijdrage% Inkomensschijf 0 % Tot € 1.233,14 19,65 % € 1.233,14 - € 5.838,80 € 497,92 € 5.838,80 - € 9.792,99 € 9.792,99 - € ,21 14,16 % € ,21 - € ,18 < € ,18 Alain Carels - CARBOFISC BVBA

21 Gepensioneerden De maximumbijdrage wordt berekend op het maximum-inkomen van de toegelaten activiteit Als u meer dan dit maximum-jaarinkomen verdient, zullen u de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep worden aangerekend Alain Carels - CARBOFISC BVBA

22 F.A.Q. Vanaf wanneer is het rendabel om zelfstandige in bijberoep te worden? Hoeveel mag je verdienen in je andere job? Is er een minimumbedrag dat ik moet verdienen? Wat als ik eronder zit? Kan je gelijk wanneer starten/stoppen? Kan je een proefperiode krijgen? Welke papieren heb je nodig van je opdrachtgever? Alain Carels - CARBOFISC BVBA

23 F.A.Q. (2) Stel ik ben geen zelfstandige in bijberoep, maar ik voer toch een opdracht uit waarvoor ik meer krijg dan een vrijwilligersvergoeding. Hoe moet ik dit aangeven? Wat is het plafond dat ik zo mag verdienen? Wat als ik dat niet op mijn belastingsbrief plaats, wat zijn de mogelijke boetes? Alain Carels - CARBOFISC BVBA

24 Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep
? Zijn er nog vragen ? Contactgegevens: Alain CARELS CARBOFISC BVBA Boekhoud- en Fiscaal Adviesbureau Proosdijstraat 97 – 8020 Hertsberge Tel. 050/ – Fax. 050/ © Alain Carels - CARBOFISC BVBA


Download ppt "Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep"

Verwante presentaties


Ads door Google