De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Plattelandsvernieuwing Veranderkundig perspectief Pierre van Amelsvoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Plattelandsvernieuwing Veranderkundig perspectief Pierre van Amelsvoort."— Transcript van de presentatie:

1 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Plattelandsvernieuwing Veranderkundig perspectief Pierre van Amelsvoort ST-Groep Industrieweg 12 5256 GJ Vught T 073 - 5112401 F 073 - 5112355 e-mail: info@st-groep.nl www.st-groep.nl

2 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Flexibele procesgestuurde organisatie Innovatieve netwerkregime van ketens Organisatieregimes 2 Activiteit gestuurde organisatie Laissez faire & Vrijblijvendheid Externe gerichtheid Interne gerichtheid Stabiel/ beheersing Dynamiek/ innovatie

3 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 3 Mensen Cultuur Structuur Systemen Leiderschap Strategie en prestatie-eisen Organisatiegedrag Management van de verandering Conserverende krachten Ontwikkelen Ontwerpen Regime: integrale benadering Resultaten

4 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva ‘Gemene’ problemen (Wicked issues) Geen eenduidige definitie Zijn nooit helemaal te elimineren, wel aan te pakken Problemen zijn niet waar of onwaar, ze zijn goed of slecht Try and error, al doende leren Er is geen set van oplossingen Elk probleem is uniek Degene die oplost heeft niet de ruimte om het bij het foute eind te hebben (Bron: Rittel & Webber, 1973) 4

5 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Onregelmatig en geen duidelijk opeenvolging van deelactiviteiten Cycli Actoren treden in en uit, gedragen zich strategisch; er zijn vaak belangentegen- stellingen en verschillende perspectieven Geen geïsoleerd begin- en eindpunt Inhoud probleem verschuift Oplossing  probleem Regelmatig en volgtijdig Fasen Actoren zijn stabiel, gedragen zich loyaal en zijn betrokken bij de probleemformulering en de keuze van een oplossing Duidelijk begin- en eindpunt Inhoud probleem stabiel Probleem  oplossing Management Procesmanagement (Bron: de Bruijn et al, 2004) 5

6 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Project  Eindig, bekend  Enkelvoudig  Duidelijke resultaten  Per fase  Gefaseerd in logische stappen Programma  Tijdelijk, stopt als mogelijk  Meervoudig, meerdere programmalijnen  Doelen en visie  Op reguliere en ad hoc momenten  Grof gepland vanuit samenhang Proces  Tijdelijk, einde niet te voorspellen  Vooraf niet bekend  Mogelijke, volgende stap  Ad hoc  Alleen huidige stap Improvisatie  Onbekend  Iets (moois)  Niet terzake  Ontbreekt Tijdshorizon Waarop Gericht Besluit- vorming Plan van aanpak Bron: Twynstra Gudde Aanpak 6

7 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Exploitatie  Operationele routines perfectioneren  Ingebed in processen, procedures, cultuur en structuur  Korte termijn focus  Risico’s en variatie reducerend Exploratie  Routines om nieuwe routines te leren: sensing, seizing, reconfiguring  Capaciteit om te integreren en te reconfigureren  Lange termijn focus  Risicovol zoeken, experimenteren, buiten de gebaande paden zoeken Ambidexterity 7

8 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Buitenbeentje Programma gestuurd Wervelwind Leiderschap gecentreerd netwerk Collectieve kracht Leiderschap gedecentreerd netwerk Regiemodellen 8

9 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 9 evalueren en bijstellen realiseren richtinggevende Principes+ veranderprogramma ontwikkelen uitvoeren acties & organisatie- ontwerp diagnose Belichten Richten Inrichten Verrichten visie ontwikkeling & - verspreiding Cyclisch en non linear

10 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 10 heldere gezamenlijke visie operationele doel- stellingen globaal masterplan met concrete eerste stappen duidelijke verdeling van rollen veranderingsdruk veranderingsnoodzaak onvrede veranderingsdrang veranderingsvermogen vertrouwen leiderschap tijd en budget Kritieke factoren Richten

11 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 11 oppervlakkig uitstel hobbyisme snelle start proces dooft uit rondzingen valse start angst onzekerheid frustratie Faalfactoren Richten

12 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva 12 Heldere en geaccepteerde doelen: Gezamenlijke verantwoordelijkheid Duidelijke taak- en rolverdeling: verwachtingen afspreken Spelregels en procedures vaststellen Omgangsvormen ontwikkelen 1 2 3 4 Feed back en hulp Werken aan ketensamenwerking

13 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Doen: innovatie & discipline Plan: voorbereiden, organiseren & verbeteren Doel: 3 P’s MAGIC Missie & visie ‘de bedoeling’ Waar staat de ketensamenwerking voor? Projectteam POWER: Evalueren Feedback Inspiratie Rekenschap 13 Blik van en naar buiten

14 Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Sturen op basis van MAGIC indicatoren  Merkbaar, zichtbaar, verifieerbaar  Actiegericht, focus  Inzicht  Gedrevenheid, gezamenlijkheid  Communiceerbaar 14


Download ppt "Voor organisatie en werk van betekeniswww. st-groep.com Plattelandsvernieuwing-pva Plattelandsvernieuwing Veranderkundig perspectief Pierre van Amelsvoort."

Verwante presentaties


Ads door Google