De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum: 27 maart 2013 Informatiebijeenkomst pensioenstudie door vakbonden en werkgever.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum: 27 maart 2013 Informatiebijeenkomst pensioenstudie door vakbonden en werkgever."— Transcript van de presentatie:

1 Datum: 27 maart 2013 Informatiebijeenkomst pensioenstudie door vakbonden en werkgever

2 Agenda 1.Waarom deze bijeenkomst? 2.CAO-afspraak pensioen 3.Hoe is pensioen nu geregeld bij ABN AMRO? 4.Huidige pensioenregeling 5.Pensioenpremie 6.Waarom wijzigingen nodig?  Demografische aspecten  Financiële markten  Versobering vanuit de overheid  Wijziging boekhoudregels en kapitaalsvereisten  Bank wenst stabiliteit in balans 7.Stand van zaken 8.Volgende stappen 9.Tot slot 2

3 2. CAO-afspraak pensioen Studieafspraak (overeenkomst tussen werkgever en werknemer, vertegenwoordigd door CNV Dienstenbond, De Unie en FNV Finance)  Wet- en regelgeving wijzigt  1 januari 2014 een nieuwe pensioenregeling invoeren  Paritaire pensioenwerkgroep start in november 2012  Mei 2013 advies aan CAO-partijen Werkgroep  Onafhankelijk voorzitterschap: ORTEC Finance  Werknemers: vakbondsbestuurders, kaderleden van de vakbonden en pensioendeskundige van FNV Bondgenoten  Werkgever: belonings- en pensioendeskundigen van HR Reward ABN AMRO  Pensioenfonds ABN AMRO: vanaf april uitgenodigd 3

4 3. Hoe is pensioen nu geregeld bij ABN AMRO? In de CAO is de huidige pensioenregeling afgesproken De pensioenregeling is ondergebracht bij ABN AMRO Pensioenfonds, een zelfstandige stichting Het bestuur van AAPF bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden Pensioenvermogen 28/2:€ 17,5 miljard Pensioenverplichtingen 28/2:€ 15,1 miljard Dekkingsgraad 28/2: 116% Informatie over pensioenfonds op www.abnamropensioenfonds.nlwww.abnamropensioenfonds.nl 4

5 4. Huidige pensioenregeling Middelloonregeling  pensioenrichtleeftijd 65  franchise € 12.104  opbouwpercentage ouderdomspensioen 2,15%  partnerpensioen is 70% van ouderdomspensioen (opbouw)  wezenpensioen is 20% van partnerpensioen  Bovenstaande combinatie is fiscaal maximaal op dit moment  voorwaardelijke indexatie obv prijsindex Pensioen (incl gehuwden AOW € 9.596) uitgedrukt in het laatste pensioensalaris (13,96 maanden) voor vier carrièrelijnen (“maatmensen”): 5 Salarisschaal4-55-77-108-13 Pensioen en AOW81%79%76%73%

6 5. Pensioenpremie De reguliere pensioenpremie bedraagt in 2013 € 460 miljoen  hiervan betalen de werknemers € 60 miljoen € 460 miljoen is 42% van het pensioensalaris (13,96 x maandsal.) Dit is 2 maal zo hoog als bij het ABP De afgelopen jaren was dit percentage: Er geldt een bijstortverplichting voor de werkgever als het slecht(er) gaat De toename is een gevolg van de stijgende levensverwachting en de gedaalde rente 6

7 7 6. Waarom wijzigingen nodig? Demografische aspecten (langer leven) Financiële markten (stijgende pensioenlasten) Kapitaalvereisten banken (Basel III) Regeerakkoord – Wetgeving - pensioenen betaalbaar houden Grote fluctuaties In Eigen Vermogen ABN AMRO Extra Eigen Vermogen opbouwen Financiële Sector: Core Tier 1 – Risico Boekhoudregels (IAS19R) ARBEIDSVOORWAARDELIJK BOEKHOUDKUNDIG

8 We leven steeds langer  verplichtingen ↑↑ en premie ↑↑↑ Rijping pensioenfondsen  verhouding actieven tov inactieven in pensioenverplichtingen neemt fors af  premiestuur werkt niet meer 8 6. Demografische aspecten

9 9 6. Financiële markten  enorme volatiliteit AEX  rente ↓, waardoor verplichtingen ↑↑ en premie ↑↑↑

10 6. Versobering vanuit overheid(1) Wat verandert er? Wet-/regelgeving  Vanaf 2014 is het Witteveenkader (fiscaal maximale opbouw) versoberd:  opbouwpercentage 2,05%  pensioenleeftijd 67  Het Regeerakkoord introduceert mogelijk verdere versobering vanaf 2015:  opbouwpercentage naar 1,75%  maximering van het pensioensalaris op € 100.000 10

11 Wat betekent dat? Te bereiken pensioen (incl. gehuwden AOW € 9.596) uitgedrukt in het laatste pensioensalaris (13,96 maanden) voor vier carrièrelijnen: 11 6. Versobering vanuit overheid(2) Salarisschalen 4-5 5-7 7-10 8-13 I. Huidig: 2,15%; 65 jaar 81%79%76%73% II. Witteveen: 2,05%; 67 jaar 81%80%77%73% III. Regeerakkoord: 1,75%; 67 jaar 71%69%66%63% IIA. Witteveen: vervroegen 65 70% 68%65%62% IIIA. Regeerakkoord: vervroegen 65 61% 59%56%54%

12 6. Wijziging boekhoudregels en kapitaalsvereisten (1) Door de wijziging in de boekhoudregels per 2013 (IAS19R) is de impact van de pensioenregeling op de balans van ABN AMRO enorm toegenomen Afgelopen jaar: onder IAS19R zou het EV met € 3 miljard zijn gedaald Dit betekent een daling van de Core Tier 1 met meer dan 2 procentpunt * bepaalt mede het recht om bankbedrijf te mogen uitoefenen 12

13 13 6. Wijziging boekhoudregels en kapitaalsvereisten (2) Te lage Core Tier 1-ratio betekent:  substantieel deel van krediet- of hypotheekportefeuille afstoten  bedrijfsonderdelen sluiten  kapitaal aantrekken bij aandeelhouder Pensioen kan een direct effect hebben op de normale bedrijfsvoering

14 14 6. Waarom wijzigingen nodig? Demografische aspecten (langer leven) Financiële markten (stijgende pensioenlasten) Kapitaalvereisten banken (Basel III) Regeerakkoord – Wetgeving - pensioenen betaalbaar houden Grote fluctuaties In Eigen Vermogen ABN AMRO Extra Eigen Vermogen opbouwen Financiële Sector: Core Tier 1 – Risico Boekhoudregels (IAS19R) ARBEIDSVOORWAARDELIJK BOEKHOUDKUNDIG

15 15 6. Bank wenst stabiliteit in balans Wat is daarvoor nodig?  impact pensioen van balans af Hoe kan dat gebeuren?  werkgever niet aansprakelijk voor opgebouwde rechten Wat betekent dat? (ex-)werknemers en werkgever tezamen (ex-)werknemers Risicoverschuiving opgebouwde rechten Is dit acceptabel en onder welke voorwaarden?

16 7. Stand van zaken Haalbaarheidsstudie obv risicoverschuiving met volgende gezamenlijke uitgangspunten/wensen:  Waardevast – hoge indexatieambitie  Flexibele regeling conform wet (55-70 jaar, flex- en deeltijdpensioen)  Solidariteit: jong-oud; man-vrouw; inkomenspositie  Risico’s gedekt, zoals partner en arbeidsongeschiktheid  Versobering conform wet/fiscaal maximaal Openstaande punten:  Hoogte indexatieambitie  Verbreding pensioengevend salaris? NB: Publieke opinie niet negeren! 16

17 8. Volgende stappen  Komende maanden enkele malen om de tafel  Vakbonden  Pensioenfonds  Werkgever  Veel rekenwerk (Ortec) en onderling overleg Q & A’s op intranet Rond de zomer – nieuwe informatiebijeenkomst 17

18 9. Tot slot Dank voor jullie aandacht Vragen? Mailadres voor vragen die later opkomen: Pensioenwerkgroep.CAO@nl.abnamro.com Pensioenwerkgroep.CAO@nl.abnamro.com 18


Download ppt "Datum: 27 maart 2013 Informatiebijeenkomst pensioenstudie door vakbonden en werkgever."

Verwante presentaties


Ads door Google