De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor of Engineering Windesheim Zwolle 20-04-2012 Werkgroep HBO Engineering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor of Engineering Windesheim Zwolle 20-04-2012 Werkgroep HBO Engineering."— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor of Engineering Windesheim Zwolle 20-04-2012 Werkgroep HBO Engineering

2 Inhoud 1. Competentieprofiel Engineering 2. Relatie met standaarden 3. Landelijk profiel 4. Workshop BoKS Werkgroep HBO Engineering 2/3020-04-2012

3 1. Competentieprofiel ENG  Acht domeincompetenties  Los van Product Life Cycle  Dekkend voor andere eisen  Drie niveaus per competentie  Gedragskenmerken Werkgroep HBO Engineering 3/3020-04-2012

4 Acht Domeincompetenties  Analyseren  Ontwerpen  Realiseren  Beheren  Managen  Adviseren  Onderzoeken  Professionaliseren Werkgroep HBO Engineering 4/3020-04-2012

5 Niveau I  Aard van de taak: Eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen  Aard van de context: Bekend; eenvoudig, monodisciplinair, in schoolsituatie  Mate van zelfstandigheid: Sturende begeleiding Werkgroep HBO Engineering 5/3020-04-2012

6 Niveau II  Aard van de taak: Complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan  Aard van de context: Bekend; complex, monodisciplinair, in de praktijk onder begeleiding  Mate van zelfstandigheid: Begeleiding indien nodig Werkgroep HBO Engineering 6/3020-04-2012

7 Niveau III  Aard van de taak: Complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situaties aan  Aard van de context: Onbekend; complex, multidisciplinair in de praktijk  Mate van zelfstandigheid: Zelfstandig Werkgroep HBO Engineering 7/3020-04-2012

8 Analyseren a) selecteren van relevante aspecten met betrekking tot de vraagstelling b) aangeven wat de mogelijke invloed is op bedrijfseconomische, maatschappelijke en tot het vakgebied gerelateerde aspecten; c) formuleren van een heldere probleemstelling, doelstelling en opdracht aan de hand van de wensen van de klant d) opstellen van een programma van (technische & niet- technische) eisen en dit vast kunnen leggen e) modelleren van een bestaand product, proces of dienst Werkgroep HBO Engineering 8/3020-04-2012

9 Ontwerpen a) in staat zijn om vanuit de opgestelde eisen een concept-oplossing (architectuur) te bedenken en te kiezen b) maken van gedetailleerde ontwerpen aan de hand van de gekozen concept-oplossing (architectuur) c) rekening kunnen houden met de maakbaarheid en testbaarheid van het ontwerp d) het verifiëren van het ontwerp aan de hand van het programma van eisen e) de juiste ontwerphulpmiddelen te selecteren f) opstellen van de documentatie ten behoeve van het product, dienst of proces Werkgroep HBO Engineering 9/3020-04-2012

10 Realiseren a) passend gebruik te maken van materialen, processen en methoden b) het assembleren van componenten tot een integraal product, dienst of proces c) het verifiëren en valideren van het product, dienst of proces t.o.v. de gestelde eisen d) het documenteren van het realisatieproces Werkgroep HBO Engineering 10/3020-04-2012

11 Beheren a) Het invoeren, testen, integreren en inbedrijfstellen van een nieuw product, dienst of proces b) Een bijdrage te leveren aan beheersystemen en/of onderhoudsplannen, zowel correctief (monitoren en signaleren) als preventief (anticiperen) c) De performance van een product, dienst of proces kunnen toetsen aan kwaliteitscriteria d) Terugkoppeling kunnen verzorgen n.a.v. gewijzigde omstandigheden en/of performance van een product, dienst of proces Werkgroep HBO Engineering 11/3020-04-2012

12 Managen a) het opzetten van een deelproject: kwantificeren van tijd en geld, afwegen en kwantificeren van risico’s, opzetten van projectdocumentatie en het organiseren van resources (mensen & middelen); b) het monitoren en bijsturen van activiteiten in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie; c) taak- en procesgericht te communiceren; d) het coachen van medewerkers door te inspireren, te overtuigen, te motiveren, respect te tonen, samenwerking te stimuleren en te delegeren; e) het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. Werkgroep HBO Engineering 12/3020-04-2012

13 Adviseren a) zich in te leven in de positie van de (interne of externe) klant b) het verhelderen van de behoefte van de opdrachtgever c) in overleg met relevante partijen de klantbehoefte te vertalen naar haalbare oplossingen d) het kunnen onderbouwen van een advies en de klant hiervan overtuigen e) relaties met klanten op een adequate wijze te onderhouden; Werkgroep HBO Engineering 13/3020-04-2012

14 Onderzoeken a) de doelstellingen van een gewenst onderzoek vanuit de vraagstelling op te stellen b) zelfstandig (wetenschappelijke) literatuur en eigen / andere informatiebronnen te selecteren en te verkrijgen om zich verder in de vraagstelling te verdiepen, daarbij de betrouwbaarheid van de verschillende informatiebronnen correct inschattend c) de resultaten samen te vatten, te structureren en te interpreteren in relatie tot de onderzoeksvraag d) resultaten te rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaard e) op basis van de verkregen resultaten aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek Werkgroep HBO Engineering 14/3020-04-2012

15 Professionaliseren a) op zelfstandige wijze een leerdoel en een leerstrategie te bepalen en uit te voeren en het resultaat terug te koppelen naar het leerdoel; b) zich flexibel op te stellen in uiteenlopende beroepssituaties c) bij beroepsmatige en ethische dilemma’s een afweging te maken en een besluit te nemen, rekening houdend met geaccepteerde normen en waarden d) Op constructieve wijze feedback kunnen geven op gedrag en inhoud e) Te kunnen reflecteren op eigen handelen en denken f) Het kunnen gebruiken van diverse communicatievormen en – middelen om effectief te kunnen communiceren in het Nederlands en Engels Werkgroep HBO Engineering 15/3020-04-2012

16 2. Relatie met standaarden  Standaarden: Generieke HBO kern-kwalificaties Generieke HBO kern-kwalificaties Dublin-Descriptoren Dublin-Descriptoren European Qualifications Framework (EQF) European Qualifications Framework (EQF) EUR-ACE EUR-ACE Werkgroep HBO Engineering 16/3020-04-2012

17 HBO kernkwalificaties Werkgroep HBO Engineering 17/3020-04-2012

18 Dublin-descriptoren Werkgroep HBO Engineering 18/3020-04-2012

19 EQF  European Qualifications Framework Gemeenschappelijk kader Gemeenschappelijk kader Acht kwalificatieniveau’s Acht kwalificatieniveau’s Nationaal kwalificatieniveau hier aan relaterenNationaal kwalificatieniveau hier aan relateren Voor ons van belang: Voor ons van belang:  Level 5 'higher education short cycle‘ – AD niveau  Level 6 'first cycle’: Bachelor niveau  Level 7 'second cycle‘: Master niveau  Level 8: PhD (dr.) niveau Werkgroep HBO Engineering 19/3020-04-2012

20 EQF  ‘Learning outcomes’ bachelor niveau (6): Knowledge: advanced knowledge of a field of work or study, involving a critical understanding of theories and principles Knowledge: advanced knowledge of a field of work or study, involving a critical understanding of theories and principles Skills: advanced skills, demonstrating mastery and innovation, required to solve complex and unpredictable problems in a specialised field of work or study Skills: advanced skills, demonstrating mastery and innovation, required to solve complex and unpredictable problems in a specialised field of work or study Competence: 1) manage complex technical or professional activities or projects, taking responsibility for decision-making in unpredictable work or study contexts 2) take responsibility for managing professional development of individuals and groups Competence: 1) manage complex technical or professional activities or projects, taking responsibility for decision-making in unpredictable work or study contexts 2) take responsibility for managing professional development of individuals and groups Werkgroep HBO Engineering 20/3020-04-2012

21 EUR-ACE  EUR-ACE Beschrijft 6 hoofdthema’s voor ingenieursopleidingen: Beschrijft 6 hoofdthema’s voor ingenieursopleidingen: Knowledge and UnderstandingKnowledge and Understanding Engineering AnalysisEngineering Analysis Engineering DesignEngineering Design InvestigationsInvestigations Engineering PracticeEngineering Practice Transferable SkillsTransferable Skills Werkgroep HBO Engineering 21/3020-04-2012

22 EUR-ACE Werkgroep HBO Engineering 22/3020-04-2012

23 Landelijk profiel  Waarom een landelijk profiel? Eenduidigheid in programma’s Eenduidigheid in programma’s Minimumniveau vastleggen Minimumniveau vastleggen Duidelijkheid naar beroepenveld, student en overheid Duidelijkheid naar beroepenveld, student en overheid Accreditatie & inspectie Accreditatie & inspectie Etc. Etc. Werkgroep HBO Engineering 23/3020-04-2012

24 Profiel & BoKS  Profiel legt niveau-eisen t.a.v. de acht competenties vast  Body of Knowledge & Skills geeft inhoud t.a.v. kennis en vaardigheden  Beide bij voorkeur (ook) landelijk definiëren  De onderwijsinstellingen kunnen beide gebruiken, maar blijven zelf verantwoordelijk Werkgroep HBO Engineering 24/3020-04-2012

25 Mogelijk landelijk profiel Elektrotechniek Werkgroep HBO Engineering 1.Analyseren 2.Ontwerpen 3.Realiseren 4.Beheren 5.Managen 6.Adviseren 7.Onderzoeken 8.Professionaliseren 25/3020-04-2012

26 Mogelijk profiel Energie georiënteerde Elektrotechniek opleiding Werkgroep HBO Engineering 1.Analyseren 2.Ontwerpen 3.Realiseren 4.Beheren 5.Managen 6.Adviseren 7.Onderzoeken 8.Professionaliseren 26/3020-04-2012

27 Werkgroep HBO Engineering Mogelijk profiel Embedded georiënteerde Elektrotechniek opleiding 1.Analyseren 2.Ontwerpen 3.Realiseren 4.Beheren 5.Managen 6.Adviseren 7.Onderzoeken 8.Professionaliseren 27/3020-04-2012

28 BoKS (1 e verkenning landelijk overleg) DomeincompetentieBoKS component 1, 2, 7, 8 Wiskunde - Algebraïsche vaardigheden - Trigoniometrie - Complexe rekenwijze - Differentiëren - Integreren - Differentiaal vergelijkingen - Matrix rekenen - Statistiek 1, 2, 5, 6, 7, 8 Nederlands - Begrijpend lezen - Grammatica - Stijl - Spelling - Schrijven van brieven en teksten 1, 2, 3Natuurkunde Op VWO niveau, maar met een selectie van onderwerpen - Elektrisch veld - Magnetisch veld - Mechanica / Dynamica - translatie en rotatie - Thermodynamica - koelen, warmteweerstand - Licht / Geluid Werkgroep HBO Engineering 28/3020-04-2012

29 Vervolg BoKS 1, 2, 3Netwerktheorie - 6 methoden voor netwerkberekeningen:  Wet van Ohm  Wetten van Kirchoff  Superpositie  Norton / Thevénin  Stroomlus  Matrix - Gelijkstroom  Componentenkennis  De 6 methoden toegepast  Vermogen, energie - Wisselstroom  Componentenkennis  Signaalvormen  harmonisch, niet harmonisch  Effectief, gemiddeld en maximaal vermogen - De 6 methoden toegepast -> complex - Vermogen, energie - Vectordiagram - Dualiteit beginsel - Overdrachtsfunctie (Bode diagram) - Schakelgedrag  1e orde transient (RC, RL) - Simulatie  in nauwe relatie met kennis van componenten - Meettechniek, praktische vaardigheid - Meetnauwkeurigheid Werkgroep HBO Engineering 29/3020-04-2012

30 Workshop  Vorige workshop: Domeincompetenties en niveaus Domeincompetenties en niveaus Eerste invulling landelijke profielen Eerste invulling landelijke profielen  Deze workshop: Domeincompetenties en BoKS Domeincompetenties en BoKS Twee mogelijkheden: Twee mogelijkheden: BoKS per opleiding specifiekBoKS per opleiding specifiek BoKS generiek voor EngineeringBoKS generiek voor Engineering Benodigde tijd: ± 45 minuten Benodigde tijd: ± 45 minuten Werkgroep HBO Engineering 30/3020-04-2012


Download ppt "Bachelor of Engineering Windesheim Zwolle 20-04-2012 Werkgroep HBO Engineering."

Verwante presentaties


Ads door Google