De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch HRM-plan Brussel, 28 september 2012 Jessy Van Dousselaere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch HRM-plan Brussel, 28 september 2012 Jessy Van Dousselaere."— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch HRM-plan Brussel, 28 september 2012 Jessy Van Dousselaere

2

3 HR UITDAGINGEN NU

4 Kernvraag: Hoe kan strategisch HRM beleid SYNTRA Vlaanderen en de actoren helpen bij het realiseren van de nieuwe beheersovereenkomst 2011-2015? Strategisch HRM beleid

5 BASISVISIE Dimensie Werknemer Managementtaak Voornaamste partner Verantwoordelijkhe id Traditioneel Personeelsbeleid Lastpost Beheren en controleren Mgt en vakbonden personeelsdienst Strategisch Personeelsbeleid Kapitaal Stimuleren en begeleiden Gericht op klant Lijnmanagement, bijgestaan door HR

6 HR ACTIVITEITEN Dimensie Causaliteit Samenhang Inhoud Finaliteit Traditioneel Personeelsbeleid Reactief en aanpassend Geïsoleerd One size, fits all Eigen doelstelling Strategisch Personeelsbeleid Proactief en sturend Geïntegreerd Aangepast aan agentschap Strategie van het agentschap

7 ROL HR Dimensie Medewerker HR Dienst HR Positie Traditioneel Personeelsbeleid Specialist Administratief en uitvoerend Binnen stafdienst of MNOD Strategisch Personeelsbeleid Generalist Coachend lijn bijstaan Medezeggenschap

8 EEN BEETJE GESCHIEDENIS 2004: beleidsplan HRM en VTO 2007: HR-balanced score card (label goede praktijk IAVA) 2011: na goedkeuring nieuwe beheersovereenkomst via methodiek strategiekaart opnieuw in kaart brengen hoe HRM binnen SVL een strategische rol kan vervullen

9 V.1.HR-Strategiekaart in ontwerp? Interne drijfkrachten Gewenst gedrag van leidinggevenden & medewerkers Concrete bijdragen HRM Kritische Succesfactoren HRM Strategie HRM & VTOL & personeelsbeleid Strategie V.T.O.L. - beleid HR – Strategiekaart 2007 Installatie Vlaams Agentschap Ondernemen (inclusief Design Vlaanderen ) (VLAO) Generieke “verplichtingen” (o.a. personeelsbeheer, Managementcode) Installatie SYNTRA – Vlaanderen (S.V.L.) Smarte draaiboeken (met zichtbaar luik HRM) Smarte draaiboeken (met zichtbaar luik HRM) Integratie preventie, Gender, HRM O.G.G.W. Integratie preventie, Gender, HRM O.G.G.W. Tevredenheid over werkinhoud, -druk, -sfeer Tevredenheid over werkinhoud, -druk, -sfeer HR- Balanced Scorecard implementeren HR- Balanced Scorecard implementeren Implementatie nieuw statuut L.T.B. + regionale leersecretariaten Implementatie nieuw statuut L.T.B. + regionale leersecretariaten Goed functionerend SYNTRA - netwerk Goed functionerend SYNTRA - netwerk Mede- en samenwerking aan/binnen het project Bedrijfscultuur (met spec. aandacht voor actoren leertijd) Mede- en samenwerking aan/binnen het project Bedrijfscultuur (met spec. aandacht voor actoren leertijd) Betrokken vakbonden, Raad Van Bestuur Betrokken vakbonden, Raad Van Bestuur Betrokken personeelsleden Betrokken personeelsleden D.B. en beleidscellen werken mee aan de Managementcode D.B. en beleidscellen werken mee aan de Managementcode Deelname aan netwerk E.W.T. - MOD Deelname aan netwerk E.W.T. - MOD Inwerkperiode nieuwe mensen Efficiënt sturingssysteem personeel uitwerken Efficiënt sturingssysteem personeel uitwerken Kwaliteitsvol leidinggeven stimuleren Kwaliteitsvol leidinggeven stimuleren Competentie- ontwikkelingstrajecten Competentie- ontwikkelingstrajecten Effectieve & constructieve medewerking aan de TASK FORCE Effectieve & constructieve medewerking aan de TASK FORCE Coaching & ondersteuning leidiggevenden Coaching & ondersteuning leidiggevenden Migratie personeel verloopt vlot Migratie personeel verloopt vlot Innovatiegerichte, klantgerichte, betrouwbare samen- en netwerkers Innovatiegerichte, klantgerichte, betrouwbare samen- en netwerkers Efficiënt en effectief werkende overgangstructuur Efficiënt en effectief werkende overgangstructuur Optimalisering HR - Netwerking Optimalisering HR - Netwerking Professionalisering cel+denkkamer HRM Professionalisering cel+denkkamer HRM Loyale leidinggevenden – changemanagers die doelmatig aansturen Loyale leidinggevenden – changemanagers die doelmatig aansturen Bijdragen aan verandering-, Vernieuwingsheid-, bereidheid Bijdragen aan verandering-, Vernieuwingsheid-, bereidheid Ondersteuning bieden bij het maken v. strategische keuzes Ondersteuning bieden bij het maken v. strategische keuzes Optimaliseren tevredenheid over werk, werkdruk, werksfeer Optimaliseren tevredenheid over werk, werkdruk, werksfeer Doelmatig personeelsbeheer Doelmatig personeelsbeheer Installatie Management Ondersteunende diensten (MOD) Bekendheid VIZO (straks VLAO, S.V.L)

10 MOGELIJKE BRONNEN 1.AUDIT IAVA: aanbeveling actualiseren HRM en VTO plan via PDCA-cyclus 2. AUDIT ESF: aanbeveling afstemmen en integreren van verschillende HR-instrumenten 3. AUDIT EFQM: aanbeveling sterker beeld van benodigde personeelsbeleid

11

12 Model Kaplan en Norton Financieel Perspectief Klanten InternPerspectief Innovatief Perspectief Balanced Scorecard I Vertaal de Ondernemingsvisie, IV Evalueer het voorafgaande, En leer hiervan, II Communiceer de bedrijfsvisie, Verduidelijk dit idee Gekoppeld aan prestatiemaatstaven (‘Personal Scorecard’), III Ontwikkel de bedrijfsplanning Gebaseerd op het voorafgaande,

13 Model Ulrich Focus op toekomst/strategie Strategieën uitwerkenNieuwe organisatievormen uitbouwen – zorgen voor de nodige capaciteit voor verandering Focus op op proces mens Een efficiënte administratieDe betrokkenheid en de uitbouwenbekwaamheid van de medewerkers verhogen – hen de nodige middelen geven Focus op dagelijkse praktijk/operationeel 3 Strategische partner Change agent Administratief deskundigeMgt van de medewerkers 1 2

14 Missie SVL en HR Missie SVL SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve, arbeidsmarktegerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Missie HR De cel HR en Personeelsbeleid binnen SVL is dé draaischijf voor een kwalitatief HRM- en personeelsbeleid die via het creëren van een inspirerende werkomgeving de uitvoering van het beleid van SVL mede ondersteunt. Permanente ontwikkeling van competenties en tevreden werknemers staan daarbij centraal.

15 Link BHO en HRM-beleid SD’s Strategische plan HRM en Personeelsbeleid => SD’s BHO 2011-2015  SD 1 Personeelsbeleid De cel personeelsbeleid draagt via haar VTO-beleid bij tot competente en gemotiveerde leidinggevenden én medewerkers SD 1 SVL: Performant instrument SVL wil het performant instrument zijn van de Vlaamse overheid voor het inspireren, het op vraag ondersteunen en het uitvoeren van het beleid inzake ondernemerscompetenties en ondernemersvorming. OD 1.2. SVL is een voorbeeldige overheid Actie: Afstemmen van het VTO-beleid op de beheersovereenkomst 2011-2015 Actie: SYNTRA Vlaanderen investeert in gerichte competentie-ontwikkeling van zijn medewerkers op basis van een VTO-plan en een beleid inzake loopbanen

16 5 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN STRATEGISCH HRM & PERSONEELSBELEID SD1. De cel personeelsbeleid draagt via haar VTO- beleid bij tot competente en gemotiveerde leidinggevenden én medewerkers SD 2.De cel personeelsbeleid zorgt voor een correct werkgeverschap en komt haar verplichtingen naar de overheid toe zorgvuldig na SD3. De cel personeelsbeleid draagt bij tot de succesvolle uitvoering van de strategie van SYNTRA Vlaanderen door strategisch partner van het management op te treden en door haar HRM-instrumenten af te stemmen op de opdracht van de organisatie SD4.De cel personeelsbeleid draagt de waarde diversiteit hoog in het vaandel wat o.m. leidt tot een divers samengesteld personeelsbestand SD5.De cel personeelsbeleid draagt o.m. in samenwerking met de adviseur organisatie- en netwerkontwikkeling bij tot duidelijk geïdentificeerde processen en werkt mee aan een intern organisatiebeheersings- systeem. De processen worden goed beheerd en dragen via smarte procesindicatoren bij tot de stategie van het agentschap STRATEGISCH V.T.O..-beleid STRATEGIE SVL

17 SD’s uitwerken in OD’s SD 1.draagt via haar VTO-beleid bij tot competente en gemotiveerde leidinggevenden én medewerkers OD 1. De competenties van de medewerkers worden zo beheerd dat de strategische doelstellingen maximaal gerealiseerd worden. OD 2.SYNTRA Vlaanderen werkt een vormingsplan uit dat tot doel heeft de kloof tussen de aanwezige en gewenste competenties te dichten. OD 3. SYNTRA Vlaanderen heeft een loopbaanbeleid om de inzetbaarheid en doorstroming van de personeelsleden op te volgen en te bevorderen. OD 4.De leidinggevenden worden via aangepaste managementontwikkelingsprogramma’s, coaching, e.a. gestimuleerd om kwaliteitsvol leiding te geven OD 5.Het HRM-beleid zorgt er voor dat de activiteiten van SYNTRA Vlaanderen ook het SYNTRA netwerk ondersteunen en ten dienste zijn. OD 6. Via VTO-activiteiten voor de lesgevers zorgt SYNTRA Vlaanderen ervoor dat de lesgevers hun competenties maximaal kunnen inzetten ten dienste van de cursisten. OD 7. Via een coachende leiderschapsstijl en via coaching van leidinggevenden en medewerkers het probleemoplossend vermogen van leidinggevenden en medewerkers verhogen.

18 Kritische succesfactoren Steun van management en alle leidinggevenden Wijzigen tijdsverhouding ten voordele van strategisch denken en performantieverbetering Automatisering processen Professionalisering personeel Rol HRM

19 EVALUATIE - Link tussen BHO en HRM beleid - Er is een neergeschreven HRM- beleid - Er is een concreet actieplan met bijhorende meetfactoren - Door 3-maandelijkse rapportering op DIRRA en jaarlijkse rapportering op RVB is er een P-D-C-A cyclus (doelgerichte inzet) - Meer overleg met stakeholders - Meer interne communicatie over het plan

20 VRAGEN Contact: jessy.vandousselaere@syntravlaanderen.be


Download ppt "Strategisch HRM-plan Brussel, 28 september 2012 Jessy Van Dousselaere."

Verwante presentaties


Ads door Google