De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trefdag arbeidsbemiddelaars - kansen creëren in de social profit Workshop 3 Tewerkstellingsmaatregelen- en statuten voor kansengroepen: kansen en drempels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trefdag arbeidsbemiddelaars - kansen creëren in de social profit Workshop 3 Tewerkstellingsmaatregelen- en statuten voor kansengroepen: kansen en drempels."— Transcript van de presentatie:

1 Trefdag arbeidsbemiddelaars - kansen creëren in de social profit Workshop 3 Tewerkstellingsmaatregelen- en statuten voor kansengroepen: kansen en drempels bij de vertaling naar de deelsectoren 3/10/2013 – Silvia Van Cauter & Kirsten D’Hooghe 8/10/2013 – Silvia Van Cauter & Jan Verdée

2 Wat is de ‘social profit’? Welke organisaties vallen onder de social profit

3 Gezondheidszorg  ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen (AZ) & psychiatrische ziekenhuizen (PZ)  woon- en zorgcentra  thuisverpleging  gezondheidsvoorzieningen: CGG’s, vertrouwenscentra voor kindermishandeling, consultatiebureau’s  revalidatiecentra: REVA’s Social profit : verschillende deelsectoren (1)

4 Welzijnssector  kinderopvang : kinderdagverblijf - diensten opvanggezinnen - buitenschoolse opvang - thuisopvang kinderen met een handicap  gezinszorg: hulp aan huis  opvoedings- en huisvestingsinstellingen: gehandicaptenzorg bijzondere jeugdzorg CKG’s CAW’s sociale verhuurkantoren… Social profit : verschillende deelsectoren (2)

5 Aangepaste tewerkstelling:  beschutte werkplaatsen  sociale werkplaatsen  lokale Diensteneconomie Socio-culturele sector: milieu en cultuur - jeugdwerk - werk - samenlevingsopbouw - sport - ontwikkelingssamenwerking - minderheden Podiumkunsten: theaterhuizen en -gezelschappen, concertzalen, festivalorganisatoren, clowns, circusgroepen etc. Ziekenfondsen Social profit : verschillende deelsectoren (3)

6 372.000 arbeidsplaatsen in social profit * Social profit (privaat + publiek) = gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (incl. aangepaste tewerkstelling) en cultuur/recreatie/sport ** Quartaire sector (onderwijs + overheidsdiensten, exclusief social profit) Bron: RSZ (gedecentraliseerd), Vlaams Gewest, 31/12/2010. Bewerking: Verso.

7 In 13.800 vestigingen Bron: RSZ (gedecentraliseerd), Vlaams Gewest, 31/12/2010. Bewerking: Verso. * Social profit (privaat + publiek) = gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening (incl. aangepaste tewerkstelling) en cultuur/recreatie/sport ** Quartaire sector (onderwijs + overheidsdiensten, exclusief social profit)

8 De deelsectoren van de social profit zijn op verschillende manieren gesubsidieerd. Overgang van forfaitaire - naar een enveloppesubsidiering => wisselend belang van tewerkstellingsmaatregelen voor werkgevers contracten onbepaalde duur contracten bepaalde duur (veel vervangingscontracten, projecten) veel deeltijdse contracten contracten met speciale statuten Welke tewerkstellingsmaatregelen en statuten kom je vaak tegen in de social profit?

9 Tewerkstellingsmaatregelen

10 Vlaams (VDAB): o VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie ) o Premies bij tewerkstelling van personen met een handicap o 50+premie o IBO Federaal (RVA): o Doelgroepvermindering jonge werkzoekenden: startbaan o Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa o Doelgroepvermindering oudere werknemers (>54 jaar) o Werkuitkering voor mensen met een arbeidshandicap o Verminderingskaart herstructurering Welke maatregelen zijn gekend en welke minder

11 Loonkostsubsidie bij aanwerving PmAH Periode van tewerkstelling% van geplafonneerd referteloon - 1ste jaar 40 % - 2de jaar 30 % - 3de - 5de jaar** 20% ** Na 5 jaar kan werkgever een gemotiveerde aanvraag indienen bij de VDAB om de premie te behouden Tijdelijke hogere tegemoetkoming mogelijk in specifieke situaties (max 60%) Zowel van toepassing voor contracten bepaalde en onbepaalde duur, begin of gedurende de tewerkstelling. => Meer info over maatregel: www.vdab.be/arbeidshandicapwww.vdab.be/arbeidshandicap Belang SP: van toepassing in bijna alle sectoren. Uitzondering: doelgroepmedewerkers in BW VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie)

12 Premies bij tewerkstelling van personen met een handicap Aanpassing aan de arbeidspost Tussenkomst in arbeidsgereedschap en arbeidskledij Verplaatsingskosten van en naar het werk => Meer info over maatregel: www.vdab.be/arbeidshandicapwww.vdab.be/arbeidshandicap Belang SP: van toepassing in bijna alle sectoren en ook bij contracten bepaalde duur of bij mensen die reeds in dienst zijn!

13 Nieuwe regeling sinds 1 januari 2013 Subsidie bij aanwerving niet-werkende werkzoekende 50-plusser met contract onbepaalde duur Bedragen: bedrag afhankelijk van leeftijd en duur werkloosheid Hoe aanvragen: www.vdab.be binnen 3 maand na indiensttredingwww.vdab.be Welke WG’s: <50% subsidies Vlaamse of Federale overheid => Meer info: www.vdab.be/premie50pluswww.vdab.be/premie50plus Belang SP: bijna alle social profit organisaties komen NIET in aanmerking want meer dan > 50% subsidies, tenzij de organisatie juist is opgestart en het jaar ervoor nog geen subsidies ontving. Tewerkstellingspremie 50+

14 Individuele beroepsopleiding (IBO) Verschillende IBO : klassieke IBO, IBO-T (taalondersteuning), GIBO voor personen met een arbeidshandicap, GIBO-T, CIBO Principe: WG voorziet opleiding op de werkvloer met opleidingsplan WG betaalt geen loon, geen RSZ, enkel een productiviteitspremie en verplaatsingsonkosten. Uitzondering GIBO en CIBO Vanaf 1 oktober 2013: mogelijk voor contracten bepaalde duur Belang SP: afhankelijk van de deelsector, wordt niet zo vaak aangevraagd wegens vereiste diploma’s in social profit en contracten bepaalde duur. Ibo mogelijk in de ziekenhuizen, wzc’s, sociaal cultureel werk, beschutte werkplaatsen, kinderopvang en bijzondere jeugdzorg (vanaf 2013) Niet mogelijk in de sociale werkplaatsen, gehandicaptenvoorzieningen

15 Doelgroepvermindering langdurig WZ: activa Wat is uw voordeel? RSZ-vermindering Bedrag en duur Werkuitkering Bedrag en duur Leeftijd -27 of +27 (Nieuw sinds 1/7/2013) -45 of +45 Duur inschrijving als werkzoekende Uitkerings- gerechtigd

16  Aanwerving middengeschoolde jongere (diploma HSO) ikv startbaanovereenkomst: vermindering RSZ-werkgeversbijdragen tot einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.  Jongeren die geen HSO hebben (laag of erg laaggeschoold) tot 26 jaar. Bovenop vermindering RSZ nog een geactiveerde wachtuitkering van 500€  Meer info: www.rva.bewww.rva.be Belang SP: belangrijk in de enveloppe gesubsidieerde organisatie zoals gezondheids -, welzijnsvoorzieningen, diensten voor gezinszorg en sociale en beschutte werkplaatsen. Uitzondering voorzieningen voor personen met een handicap. Doelgroepvermindering jonge WZ: startbaan

17 Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid komen in aanmerking voor een tussenkomst in nettoloon: via een werkuitkering van max 500 euro per maand gedurende 2 jaar Voorwaarde: 1 dag ingeschreven als werkzoekende Combinatie met VOP mogelijk Belang SP: Activa belangrijk in de enveloppe gesubsidieerde organisatie zoals gezondheids -, welzijnsvoorzieningen en sociale en beschutte werkplaatsen. Uitzondering voorzieningen voor personen met een handicap. Werkuitkering voor mensen met een arbeidshandicap

18 Vermindering RSZ-werkgeversbijdragen: ◊ jonger dan 45 jaar: 1000 euro per kwartaal (kwartaal 1-5) ◊ minstens 45 jaar: 1000 euro per kwartaal (kwartaal 1-5) -> 400 euro per kwartaal (kwartaal 6-21) Werkuitkering van 500 euro gedurende 2 jaar betaald door RVA. Belang SP: belangrijk in de enveloppe gesubsidieerde organisatie zoals gezondheids -, welzijnsvoorzieningen, diensten voor gezinszorg en sociale en beschutte werkplaatsen. Uitzondering voorzieningen voor personen met een handicap. Verminderingskaart herstructurering

19 De tewerkstelling van oudere werknemers aanmoedigen via het toekennen van een bijkomende lastenverlaging variërend naar leeftijd. Belang SP: van toepassing voor privébedrijven, inclusief gezins- en bejaardenhulp en de cultuursector. NIET voor sociale maribelwerkgevers en beschutte en sociale werkplaatsen Doelgroepvermindering oudere werknemers (>54 jaar)

20 Case 1 Woon- en zorgcentrum Zonneschijn achter de hemel in Bertem heeft momenteel een vacature voor klusmedewerker. Jij hebt al enkele maanden Jef in begeleiding. Jef is ondertussen 15 maanden werkzoekend en beschikt over een werkkaart, heeft een diploma TSO en is geboren in 1962. Jef heeft ook een erkende arbeidshandicap. Welke tewerkstellingsmaatregelen stel je voor aan de werkgever? ?Activa => ja, 1.000 euro doelgroepvermindering gedurende 21 kwartalen ?50+premie => neen, enkel indien wg’er < 50 % gesubsidieerd is ?Doelgroepvermindering > 54 jaar => neen, wordt in SP verdeeld via sociale maribel ?VOP => ja, mag gecombineerd worden met Activa ?Werkhervattingstoeslag via RVA => neen, want persoon is nog geen 55 jaar

21 Statuten

22 Statuten binnen sociale economie StatuutIn welke deelsectoren?Voorbeelden werkgevers BWBeschutte werkplaatsenOverzicht op site VLAB: www.vlab.be/nl/bwwerkplaatsen SWSociale werkplaatsenwww.socialewerkplaats.be WEP+verscheideneOverzicht promotoren: www.werk.be/sites/default/files/Go edgekeurdeProjectenPerResoc.pdf www.werk.be/sites/default/files/Go edgekeurdeProjectenPerResoc.pdf LDElokale diensteneconomiewww.socialeeconomie.be/lokaledie nsteneconomie Sinesociale inschakelingseconomie www.werk.belgie.be/defaultTab.asp x?id=705 Jongerenbanen plan Lokale diensteneconomieMet sense !!! Hervorming SE : vanaf 2014 nieuw ‘maatwerkdecreet’

23 Statuten in het NEC StatuutIn welke deelsectoren?Voorbeelden werkgevers gescoverscheidene GeneratiepactOuderenzorg Kinderopvang Thuisverpleging Ziekenhuizen (stewards) Komma, IBO De nervier, Wit-Gele Kruis, OCMW Boortmeerbeek… JoJo-startbaanonderwijsDamiaaninstituut Aarschot, Technisch Instituut Sint-Lodewijk Genk,… WEP+Verscheidene (bijv. WZC ) Overzicht promotoren: www.werk.be/sites/default/files/Go edgekeurdeProjectenPerResoc.pdf www.werk.be/sites/default/files/Go edgekeurdeProjectenPerResoc.pdf

24 Statuten: welke zijn gekend? Welke minder?

25 Beschutte werkplaats  bedrijf voor werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het regulier economisch circuit terecht kunnen  hervorming sector door maatwerkdecreet: wordt maatwerkbedrijf  implementatie vanaf 2014

26 Sociale werkplaats  initiatief dat een bedrijfsactiviteit ontwikkelt en werkgelegenheid creëert in een beschermde werkomgeving op maat van de mogelijkheden van zeer moeilijk tot onbemiddelbare werkzoekenden.  de werknemers worden er intensief begeleid door omkaderingspersoneel  doelgroep: minimum vijf jaar werkloos en kortgeschoold  vaak gaan deze formele criteria ook samen met een problematiek van fysieke, sociale of psychische aard.  hervorming sector door maatwerkdecreet: wordt eveneens maatwerkbedrijf  implementatie vanaf 2014

27  Nog niet goedgekeurd door Vlaams parlement  Verschil tussen beschutte en sociale werkplaatsen vervalt => Maatwerkbedrijven of maatwerkafdelingen (afhankelijk van grootte)  Maatwerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 3 groepen: pmah, personen met een psychosociale problematiek en uiterst kwetsbare wn’s (> 2 jaar werkzoekend)  VDAB is arbeidsmarktadviseur en verantwoordelijk voor: Indicering voor personen met een arbeidsbeperking Bepaling werkondersteuningpakket of rugzak Evaluatie Op maat van rugzak= tussenkomst voor wg (laag, basis, hoog, max) Ontwerp van maatwerkdecreet

28 Lokale diensteneconomie  Voorwaarden: ◊ Minstens één jaar als niet-werkend werkzoekende (NWWZ) ingeschreven zijn bij de VDAB tijdens de 18 voorafgaande maanden; ◊ óf één dag ingeschreven als NWWZ en de voorbije zes maanden leefloon of integratie-uitkering getrokken hebben; ◊ maximaal diploma Hoger Secundair Onderwijs (leefloontrekkers: geen diplomavereisten).  In combinatie met Sine (klaverbladfinanciering)  Nieuw decreet op LDE, implementatie vanaf 2014 -> Nieuwe voorwaarden: nog te bepalen door VDAB -> VDAB leidt toe, indiceert en evalueert cfr maatwerk -> Sterkere focus op doorstroom

29 Sociale inschakelingseconomie (Sine)  Sine bevordert de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de sociale inschakelingseconomie  Voorwaarden: ◊ Niet beschikken over een diploma secundair onderwijs; ◊ De vereiste werkloosheidsduur is afhankelijk van de leeftijd. < 45 jaar, minstens 12 maanden UVW in de laatste 18 m. of minstens 6 maanden OCMW-gerechtigd in de laatste 9 maanden > 45 jaar, geen diploma HSO en minstens 6 maanden UVW of OCMW-gerechtigd in de laatste 9 maanden.

30 Werkervaring-PLUS (WEP+)  Het programma biedt langdurige werkzoekenden een begeleide competentieversterkende leerervaring aan met het oog op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.  Een werkervaringstraject duurt in principe 12 maanden (verlengbaar tot 18 maanden).  WEP+ binnen de niet-commerciële sector (OCMW’s, woon- en zorgcentra, kringwinkels, socioculturele verenigingen,...) en de overheid. Vaak in logistieke jobs (poetshulpen, keukenmedewerker) en administratie.  Voorwaarden: doelgroep zijn langdurig werkzoekenden: ◊ op moment van indiensttreding 24 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos of ingeschreven als niet-werkende werkzoekende; ◊ gerechtigden van leefloon of maatschappelijke hulp die minimum één jaar ingeschreven zijn als werkzoekende. Overleg SERV over nieuw kader na 2014 is lopend.

31 Gesubsidieerde contracten (Gesco)  Gesco’s in de niet-commerciële sector  Doelgroep: Als werknemer moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:  op de dag voor indiensttreding uitkeringsgerechtigd volledig werkloos geweest en ingeschreven zijn gedurende ten minste 6 maanden binnen de laatste 12 maanden voor de indiensttreding  op de dag voor indiensttreding ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende-werkzoekende en - ofwel tewerkgesteld worden in een knelpuntberoep - ofwel behoren tot de kansengroepen  op de dag voor indiensttreding OCMW steun (leefloon of financiële maatschappelijke hulp) genieten  op de dag voor indiensttreding tewerkgesteld zijn in een tewerkstellingsprogramma (DAC, GESCO, doelgroepwerknemer sociale werkplaats, werkervaring)  herintreder zijn (je bent herintreder als je ingeschreven bent bij de VDAB en gedurende ten minste 36 maanden geen wacht-, werkloosheids-, of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten hebt en gedurende ten minste 36 maanden niet gewerkt hebt in loondienst of als zelfstandige)  Voor sommige gescofuncties moet je over een bepaalde kwalificatie beschikken.  Voor sommige gescofuncties: op de dag voor indiensttreding 12 maanden UVW.  Strikte voorwaarden afhankelijk van organisatie/sector/regio

32 Generatiepact Opgestart in de periode 2009-2010 en zal in de toekomst structureel blijven lopen Doel: bijkomende werkgelegenheid te creëren voor (allochtone) kortgeschoolde jongeren in de socialprofitsector In welke deelsectoren? o Ouderenzorg : chauffeur of animator o Kinderopvang : begeleider BKO o Thuisverpleging : begeleider van de verpleegkundige - chauffeurs - wagenparkbeheerder - medewerker permanentiecentrale - logistieke medewerker o Ziekenhuizen: veiligheidsstewards Voorwaarden: het generatiepact subsidieert de loonkost van jongeren die: o nog geen 30 jaar zijn; o EN niet meer leerplichtig zijn; o EN maximaal een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs behaalden.

33 JoJo-startbaan (1) startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen (JoJo) doel: “laaggeschoolde jongeren laten proeven van een job in het onderwijs en hen een sterke stimulans bieden om bijkomende een kwalificatie te behalen zodat zij een sterkere positie op de arbeidsmarkt innemen” projecten: preventiemedewerker : werken aan een positief schoolklimaat in scholen met een publiek van jongeren met (schoolse) problemen. onderhoudsmedewerker: extra ondersteuning aan bestaande onderhoudspersoneel van een scholengemeenschap.

34 JoJo-startbaan (2) voorwaarden: o jonger dan 26 jaar; o niet meer leerplichtig; o laaggeschoold, d.w.z. GEEN diploma secundair onderwijs hebben; o voldoen aan de eisen van goed zedelijk gedrag; o politieke en burgerlijke rechten bezitten; o medisch geschikt zijn; o bereid bijkomende opleidingen te volgen en alsnog een diploma te behalen o Vacatures (meestal aan start schooljaar) o Preventiemedewerkers: www.ond.vlaanderen.be/jojo/Vacatures/preventiemedewerkers.htm www.ond.vlaanderen.be/jojo/Vacatures/preventiemedewerkers.htm o Onderhoudsmedewerkers: www.ond.vlaanderen.be/jojo/Vacatures/onderhoudsmedewerkers.htm www.ond.vlaanderen.be/jojo/Vacatures/onderhoudsmedewerkers.htm

35 Case 2 Fatima is 22 jaar en wil graag met kinderen werken. Ze heeft echter geen diploma secundair onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er?  Een vacature BKO in kader van het generatiepact  Een vacature LDE/Sine (bijv. Groep KVLV)  Binnenschoolse kinderopvang  JoJo-preventiemedewerker

36 Contracten met speciale statuten: gesco, sine, wep, doelgroepmedewerker beschutte en sociale werkplaats,.... ! Bevragen bij VDAB-lokale werkwinkel of je kandidaat in aanmerking komt ! In regio Antwerpen: twp.attesten@vdab.be In Oost- en West Vlaanderen een proefproject: regio Gent: gent_twm@vdab.be regio Waasland: sintniklaas_twm@vdab.be regio Aalst: aalst_twm@vdab.be regio Brugge: brugge_twm@vdab.be regio Kortrijk: kortrijk_twm@vdab.be regio Oostende: oostende_twm@vdab.be

37 Antwerpen en Waas en Dender: Silvia Van Cauter 0473/82 52 32 - silvia.vancauter@verso-net.besilvia.vancauter@verso-net.be Vlaams-Brabant en Limburg: Kirsten D’Hooghe 0474/98 70 65 - kirsten.dhooghe@verso-net.be kirsten.dhooghe@verso-net.be Oost- en West-Vlaanderen: Jan Verdée 0473/82 52 38 - jan.verdee@verso-net.be jan.verdee@verso-net.be Vragen?


Download ppt "Trefdag arbeidsbemiddelaars - kansen creëren in de social profit Workshop 3 Tewerkstellingsmaatregelen- en statuten voor kansengroepen: kansen en drempels."

Verwante presentaties


Ads door Google