De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het profiel van IT “Samen met de bedrijfsonderdelen werken aan een beter resultaat” Face IT ©

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het profiel van IT “Samen met de bedrijfsonderdelen werken aan een beter resultaat” Face IT ©"— Transcript van de presentatie:

1 Het profiel van IT “Samen met de bedrijfsonderdelen werken aan een beter resultaat” Face IT ©

2 Architectuur & Infrastructuur Advies - Innovatie, Markt trends, R&D - Samenhang diensten in Architectuur - Beleids voorbereiding - Informatie beveiliging - Optimale inzet IT machinepark - Beheertools & Exploitatie kosten - Audits tov norm Advies wolk

3 Ikzelf ‘79 - ‘84: Proj. Mgr HVAC Gebouw beheer ‘84 - ‘90: Syst & Prog Consultant Database beheer ‘90 - ‘96: Mgr Tech. Autom. Productielijn beheer ‘96 - Nu: IT Architect Business Advies

4 Face IT - Uitdaging Producten van automatisering worden beoordeeld als -LAAT -FOUT -DUUR -LASTIG Management komt in BOTSING met IT

5 Face IT - Uitdaging (2) LSD => alles tegelijk ? -LAAT -FOUT -DUUR -LASTIG Management komt in BOTSING met IT Tijd Serv Kost Func G edrevenheid N oodzaak IT I nnovatief T actisch O perationeel B elang S trategisch

6 Face IT - Advies Tijd Serv Kost Func tijd geld / tijd Samenhang en Ontkoppeling op ALLE niveaus en fasen Toepassen: Architectuur ‘Life Cycle Management’

7 Face IT - Advies (2) Tijd Serv Kost Func G edrevenheid N oodzaak IT I nnovatief S trategisch T actisch O perationeel B elang tijd geld / tijd Project ± 1 jaar Exploitatie 5.. 7 jaar 70 % kosten Product / Dienst Levens cyclus

8 Resultaat via Architectuur “Het essentiële samenbindende concept van een systeem in z’n omgeving (IEEE Std 1471) AktiviteitenData-entiteiten Informatiegebieden Datamodel Besturingsmodel Business processen ApplicatiesDatabases Infrastructuur Bedrijfsstrategie Bedrijfs Informatie Techniek Referentie Architectuur

9 Face IT - Aanpak Toepassing van ‘Life Cycle Management’ Hoe werkt dat … bij ieder bedrijf : Faseren -WensWat wil je bereikenWerk -BespreekWat doet ITWerkrelatie -AfspraakHoe doet IT datWerkwijze -UitkomstIs dat wat je wildeWerkresultaat

10 Aanpak Wens Gedrevenheid Werk Wensen in kaart brengen Vertrekpunt Meerjaren plan (MJP) Business Strategie plan (BSP) IT: Bedrijfs- Architectuur Vorming

11 Aanpak Bespreek Noodzaak van IT Werkrelatie Cultuur / Vertrouwen Communicatie ;Commitment Kiezen Informatie Strategie plan (ISP) Project plan (PP) Aanname IT: Informatie- Architectuur

12 Aanpak Afspraak Automatisering Werkwijze Regeren = Vooruitzien Meten = Weten Verwachting Plan Project Product / Dienst Ontwikkeling IT: Techniek- Architectuur

13 Aanpak Uitkomst Zakelijk en Emotioneel Belang Werkresultaat Waarde bepaling ;Kosten / Baten Werkbeleving Evaluatie BU + IT inspanning IT Infrastructuur IT Processen BU Processen Beheer IT: Beheer- Architectuur

14 ..meer.. Architectuur Meer Jaren Plan Jaarplan/ budget Programma Architectuur Project Architectuur Referentie Architecturen Levend door de dynamiek van het bedrijf en de techniek Architectuur: dicipline + communicatie = hulp bij besluitvorming Stuurt - Definitie - Ontwerp - Bouw - Exploitatie Beheer Architectuur

15 Architectuur beelden -Invulling architectuur documenten Zakelijk Beeld Waarom wil de business dit? Functioneel Beeld Wat is dit? Technisch Beeld Hoe is dit te realiseren? Implementatie Beeld Waarmee en wanneer is dit te realiseren? Business drivers Business principes Inhoud op hoofdlijnen Principes Hoofdlijnen van middelen, aanpak en organisatie Technische principes, modellen en standaards Architectuur Project X De ‘stakeholders’: •de betaler •de gebruiker •de bouwer •de exploitant

16 VBA resultaat: Vastleggen Verwachtingen -Handboek IT / CheckIT -Architecturen -Vastlegging van standaards en werkwijze/ procedures -Ontwikkeling (SDM / RAD) -Beheer (ITIL) -Diensten catalogus -Dienstgroepen -Diensten -Verantwoordelijkheden / Afhankelijkheden -Serviceniveau afspraken ; SLA’s

17 Hoe beheren -ITIL procedures (‘Best Practice’ ervaringen) -Verbetering door AKTIE n.a.v. RAPPORTAGE Helpdesk & Tribunebeheer Problem Man. Change Man. Config. Man. Capacity Man. Serv. Lev. Man. Kwaliteitsbeheer -Inzichtelijk maken kostenstructuur

18 Hoe beheren (2) -ITIL procedures (‘Best Practice’ ervaringen) -Verbetering door AKTIE n.a.v. RAPPORTAGE Helpdesk & Tribunebeheer Problem Man. Change Man. Config. Man. Capacity Man. Serv. Lev. Man. Kwaliteitsbeheer -Inzichtelijk maken kostenstructuur Beheer : Netwerk en Systeem Management (NSM) IT Service Management (ITSM)

19 Waarmee beheren -Organisatie + Gereedschappen NSM: aut. bewaking infrastuctuur + dienst ITSM: registratie en voortg. bewaking Klant Business Unit Helpdesk (ITSM) Beheer (NSM) VBA technische infrastructuur Leverancier

20 Waarmee beheren -Organisatie + Gereedschappen NSM: aut. bewaking infrastuctuur + dienst ITSM: registratie en voortg. bewaking

21 TIB resultaten -Ondersteuning ITIL procedures -Helpdesk & Tribunebeheer. statusoverzicht, selectieve boodschappen, details, aut. ‘reparatie script’, historie -Problem Man. keten (h/w) controle, reparatie tijden, escalatie bij attendering -Change Man. controle systeem configuratie -Config. Man. apparatuur detectie, update CMDB, apparatuur details -Capacity Man. meetgegevens (resources + performance), trends, grenswaarde bewaking -Serv. Lev. Man. meetgegevens, responstijd bewaking, gebruikstijden, proces bewaking -Kwaliteitsbeheer detailering foutgegevens, relaties tussen fout-typen (h/w,s/w, n/w, d.comm, user), herhalingskans -Inzichtelijk maken kostenstructuur sommeren van benodigde ondersteuning per dienst/ platform Details van fouten Oorzaak en gevolg Beschrijven Ondersteun analyse Repareren Herhaling vermijden Documenteren

22 VBA resultaat: Infrastructuur & Beheer NSMITSM RemedieKosten IT Infrastructuur : Apparatuur, Processen en Verbindingen. Beheer : Monitoring & Logging Filteren gebeurtenissen Classificeren Tonen en vastleggen Delegatie Voortgangsbewaking Ondersteun analyse Kosten toekenning Kwaliteits verbetering Rapportage Klant, Support Externe gebruikers PTT, ISP, Kabel Transport services PABX, Nlnet Toegangspoorten Werkplek, Appl. Interne gebruikers

23 VBA resultaat: Evaluatie -Terugkoppeling via Stuurparameters -Interne procesverbetering -Verantwoording naar afnemers -Sleutel voor toekennen van kosten -IM- IT overleg -Account overleg -Diensten teams BUIT ISTOISTO

24 Vordering ‘97 + ‘98 -Informatie managers naar de Business units -Sturing in programma’s op centraal niveau -Meerjarenplan -> Jaarplan wordt ‘SMART’ -Architectuur als communicatie mechanisme -Programma / Project architectuur getoetst -Dienstcatalogus geeft discussie over tarief / SLA / en verantwoordelijkheden -Account overleg opgestart -Diensten teams in vorming -Programma manager Infrastructuur

25 -Bepaling en rol van Eigenaar/ Afnemer/ Opdrachtgever/ Uitvoerder per “Dienst” -Welke getallen nodig voor uitspraak OK/ Afbouwen/ Uitbouwen -Welke balans tussen tijdigheid, functie, en kwaliteit -Onder welke condities (TCO/TVO) worden werkelijk diensten ‘opgeruimd’ Open BU-IT Vragen

26 Open -IT- Vragen -Hoe zijn via metingen (NSM/ITSM) de financien te onderbouwen -Welke afwegingen zijn er in ‘High Availability’ eisen (SLA) en een verantwoordde uitgaaf binnen levenscyclus -Hoe maak en ondersteun je inzicht op DIENST niveau (NSM /ITSM views voor exploitatie) - Wie helpt nu eigenlijk wie … wie reageert op welke ‘triggers’ in de support organisatie

27 -Mensen van goede wil -Kost gaat voor de baat -Wet van behoud van ellende -1 gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen antwoorden Via hulpmiddelen als Architectuur worden in ieder geval de goede vragen gesteld. Vertrouwen in de bijdrage van IT als hulp bij de besluitvorming Samen met de bedrijfsonderdelen werken we aan een beter resultaat. Conclusie


Download ppt "Het profiel van IT “Samen met de bedrijfsonderdelen werken aan een beter resultaat” Face IT ©"

Verwante presentaties


Ads door Google