De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mia & Lut – Duurzaam HRM (AMS) – juni 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mia & Lut – Duurzaam HRM (AMS) – juni 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Mia & Lut – Duurzaam HRM (AMS) – juni 2011
Het doorvertalen van de MVO strategie naar de HR strategie en de verankering in de verschillende HR processen, dmv. Duurzaam Change Management MVO&HR Mia & Lut – Duurzaam HRM (AMS) – juni 2011

2 Vragen en bedenkingen bij invoering MVO
Hoe kan iedereen er mee bezig zijn? Veel initiatieven maar geen kader Op een bepaald moment is er structuur nodig Wat kan toegevoegde waarde (van MVO) zijn? Invalshoek van reflectie: ‘Appreciative Inquiry’ (AI) MVO&HR Appreciative | Define Appreciative at Dictionary.com/əˈpri ʃə tɪv

3 1. Waarderen wat we hebben
Strategisch management bestaat, inclusief visie over het doorvertalen van bedrijfsstrategieën naar HR strategie; HR processen uitgetekend, geïntegreerd; Veel visies en ervaring mbt change management (zowel blauw als rood) (ook vanuit AI) MVO&HR

4 1. Waarderen wat we hebben
Organisatiedesign Strategie MVO&HR HR processen Functie-ontwerp Competenties, talenten

5 Koppeling tussen hrm en strategie
Strategische keuzes dienen vertaald te worden in een daarop afgestemd organisatie- en functie- ontwerp Deze arbeidsorganisatorische en functiestructuren bepalen op hun beurt de competenties, bronnen of talenten waarop een beroep wordt gedaan Vervolgens structureert het arbeidsorganisatorische beleid het personeelsbeleid. De competenties of bronnen worden in het personeelsbeleid gemanaged MVO&HR Prof. Dr. Geert Vanhotegem

6 2. dromen “A good company delivers excellent products and services, and a great company does all that and strives to make the world a better place.” William Ford, Jr., CEO, Ford Motor Company MVO&HR Ondersteunen van organisaties die de ambitie hebben om ‘great’ te worden Duurzaam in inhoud, aanpak en focus Van ‘goede’ medewerkers naar ‘great’ medewerkers

7 2. dromen Kwalitatief product/ dienstverlening (grote voldoening)
Maatschappelijke meerwaarde (incl. natuur) people planet MVO&HR integratie Goed rendement/ of ontvangen middelen optimaal benutten; duurzame organisatie resultaten Menselijke, persoonlijke meerwaarde (gezondheid & welzijn; sterktes ontwikkelen geeft energie) person profit/prosperity

8 2. dromen “I want us to be a company that makes a difference in people's lives; one that delights its customers, rewards its shareholders and makes the world a better place,” .  “To do that we are focused on delivering desirable products, a competitive cost structure and a sustainable business model.” MVO&HR William Ford, Jr., CEO, Ford Motor Company

9 3. plannen Change management Organisatiedesign MVO wordt de strategie
MVO&HR HR processen Competenties, talenten Functie-ontwerp

10 Flexibele rollen/ jobnegotiatie 4. Competenties, talenten & cultuur
Wat er is De verandering 1. Strategie MVO 2. Organisatiedesign Duurzame organisatie (strategie, design, cultuur, leiderschap, communicatie) 3. Jobdesign Flexibele rollen/ jobnegotiatie 4. Competenties, talenten & cultuur Duurzaamheidscompetenties & waarden 5. HR processen Linken met 3. & 4. +AI 6. Change management AI MVO&HR

11 Competentiemanagement
De ontwikkeling van MVO competenties of duurzaamheidscompetenties op de werkvloer wordt als een voorwaarde gezien om de MVO doelstellingen te realiseren Uitdaging: duurzaamheidscompetenties inbedden in competentiemanagement en –ontwikkelingssystemen Waarin moeten bedrijf en individuele werknemers goed zijn om de MVO doelstellingen te kunnen realiseren? Helpt in verschillende HR functies: selectie, personeelsevaluatie en vorming, training en opleiding MVO&HR

12 4. implementeren Wat, door Wie & Hoe
Realiseren we ons uiteindelijk doel (monitoring)? MVO&HR

13 Doorvertaling: aanzet+ mgtteam
Wat HR Consulting 1. Strategie (MVO) Doorvertaling: aanzet+ mgtteam Vertalen naar HR strategie (faciliteren) 2. Organisatiedesign Audit (stakeholders) gelinkt a/ concept Duurzame Organisatie (strategie, design,cultuur, leiderschap, communicatie). Vertrekken vanuit positieve voor verdere acties Combinatie rode, blauwe aanpak: analyse waar men staat (alle stakeholders betrekken) + AI (waarderend, vertrekken van het positieve) –(audit/ technische expert) 3. Jobdesign Beslissing om meer team- en procesgericht te gaan werken (zelfsturende teams)/ flexibele rollen vanuit talenten in teams Vereenvoudigen, meer procesgericht/teamgericht (begeleiden, techn. expert) 4. Competenties, talenten & cultuur MVO competentiemotor definiëren (in overleg) & linken met nieuwe jobdesign (om een goede basis te hebben voor de HR processen) Flexible integratiemotor op basis van duurzaamheidscompetenties helpen opzetten (link met 3.) (techn. Expert) 5. HR processen Project mgt Zie volgende slide Techn. expert AI- vanuit waardering / People & Planet focus integreren 6. Change management 1. tot 5. Vertrekken vanuit positieve wat er al is, bottom up (stakeholders) MVO&HR

14 HR Kern Processen Doel Hoe (accenten) Uitgangspunt
Niet-ziekmakend werk dat de wereld en mensen een beetje beter maakt (People/ planet integreren, want profit is reeds voldoende aanwezig) Flexibele, actieve rollen in zelfsturende teams, procesgericht; waarden & duurzaamheidscompetenties; waarderend & inspirerend leiderschap Staffing Mensen op hun passies inzetten (met oog voor WIN-WIN) in de juiste context en aldus op een duurzame manier duurzaam resultaat realiseren AI integreren, vertrekken vanuit passies + waarden, duurzaamheidscompetenties, context Evaluatie Vanuit waardering (contextrijk) komen tot duurzame doelstellingen, en deze realiseren dmv opnemen eigen verantwoordelijkheid, samenwerken en duurzame coaching Zelfreflectie, zelfinzicht, zelfsturing, procesgerichte teamevaluaties/ input & output/ ruimer pakket a/ competenties/stakeholdersbevraging Ontwikkeling Vanuit waardering en talenten groeien naar employability en engagement Contextrijk, zelfsturend, duurzaamheidswaarden & duurzaamheidscompetenties (ruimer pakket) Verloning Vanuit waardering en de context, de duurzame individuele bijdrage en het duurzame teamresultaat duurzaam verlonen Beloningscomponenten:indiv. bijdrage, complexiteit rol, teamresultaat. Inhoud verloning: vast basisloon+variabel (meer individuele & teamsamenstelling/ meer niet-financiële verloning) + cafetariaplan MVO&HR

15 Rendement voor de organisatie
Realisatie doel? Profit/ Prosperity Rendement voor de organisatie Planet Ecologisch Maatschappelijk welzijn Beter imago People Engagement Meer worklife balance Consu-minderen Meer wij-gevoel Zelfverwerkelijking Verbondenheid Minder negatieve impact op milieu Meer geëngageerde mensen, realiseren beter rendement Meer geluk Betere kwaliteit(klantgericht) Meer persoonlijk welzijn Person Tevredenheid dat ik kan bijdragen aan een betere wereld/ individueel welzijn Betere gezondheid Meer kostenbewust & efficientiegericht (minder verspillen)

16 Mia & Lut – Duurzaam HRM – juni 2011
VRAGEN/ SUGGESTIES? DANK U VOOR UW DUURZAME AANDACHT MVO&HR Mia & Lut – Duurzaam HRM – juni 2011


Download ppt "Mia & Lut – Duurzaam HRM (AMS) – juni 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google