De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H ET DOORVERTALEN VAN DE MVO STRATEGIE NAAR DE HR STRATEGIE EN DE VERANKERING IN DE VERSCHILLENDE HR PROCESSEN, DMV. D UURZAAM C HANGE M ANAGEMENT Mia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H ET DOORVERTALEN VAN DE MVO STRATEGIE NAAR DE HR STRATEGIE EN DE VERANKERING IN DE VERSCHILLENDE HR PROCESSEN, DMV. D UURZAAM C HANGE M ANAGEMENT Mia."— Transcript van de presentatie:

1 H ET DOORVERTALEN VAN DE MVO STRATEGIE NAAR DE HR STRATEGIE EN DE VERANKERING IN DE VERSCHILLENDE HR PROCESSEN, DMV. D UURZAAM C HANGE M ANAGEMENT Mia & Lut – Duurzaam HRM (AMS) – juni 2011 1 Mia&Lut@ MVO&HR

2 V RAGEN EN BEDENKINGEN BIJ INVOERING MVO Hoe kan iedereen er mee bezig zijn? Veel initiatieven maar geen kader Op een bepaald moment is er structuur nodig Wat kan toegevoegde waarde (van MVO) zijn? … Invalshoek van reflectie: ‘Appreciative Inquiry’ (AI) 2 Mia&Lut@ MVO&HR

3 1. W AARDEREN WAT WE HEBBEN Strategisch management bestaat, inclusief visie over het doorvertalen van bedrijfsstrategieën naar HR strategie; HR processen uitgetekend, geïntegreerd; Veel visies en ervaring mbt change management (zowel blauw als rood) (ook vanuit AI) 3 Mia&Lut@ MVO&HR

4 1. W AARDEREN WAT WE HEBBEN Functie- ontwerp Competenties, talenten HR process en Organisatie design Strategie 4 Mia&Lut@ MVO&HR

5 K OPPELING TUSSEN HRM EN STRATEGIE Strategische keuzes dienen vertaald te worden in een daarop afgestemd organisatie- en functie- ontwerp Deze arbeidsorganisatorische en functiestructuren bepalen op hun beurt de competenties, bronnen of talenten waarop een beroep wordt gedaan Vervolgens structureert het arbeidsorganisatorische beleid het personeelsbeleid. De competenties of bronnen worden in het personeelsbeleid gemanaged Prof. Dr. Geert Vanhotegem 5 Mia&Lut@ MVO&HR

6 2. DROMEN “A good company delivers excellent products and services, and a great company does all that and strives to make the world a better place.” William Ford, Jr., CEO, Ford Motor Company • Ondersteunen van organisaties die de ambitie hebben om ‘great’ te worden • Duurzaam in inhoud, aanpak en focus • Van ‘goede’ medewerkers naar ‘great’ medewerkers 6 Mia&Lut@ MVO&HR

7 2. DROMEN people planet profit/prosperi ty person Kwalitatief product/ dienstverlening (grote voldoening) Goed rendement/ of ontvangen middelen optimaal benutten; duurzame organisatie resultaten Maatschappelijke meerwaarde (incl. natuur) Menselijke, persoonlijke meerwaarde (gezondheid & welzijn; sterktes ontwikkelen geeft energie) integratie 7 Mia&Lut@ MVO&HR

8 2. DROMEN “I want us to be a company that makes a difference in people's lives; one that delights its customers, rewards its shareholders and makes the world a better place,”. “To do that we are focused on delivering desirable products, a competitive cost structure and a sustainable business model.” 8 Mia&Lut@ MVO&HR William Ford, Jr., CEO, Ford Motor Company

9 3. PLANNEN Functie- ontwerp Competen ties, talenten HR process en Organisatie design Strategie MVO wordt de strategie Change management 9 Mia&Lut@ MVO&HR

10 Wat er isDe verandering 1. StrategieMVO 2. OrganisatiedesignDuurzame organisatie (strategie, design, cultuur, leiderschap, communicatie) 3. JobdesignFlexibele rollen/ jobnegotiatie 4. Competenties, talenten & cultuur Duurzaamheidscompetenties & waarden 5. HR processenLinken met 3. & 4. +AI 6. Change managementAI 10 Mia&Lut@ MVO&HR

11 C OMPETENTIEMANAGEMENT De ontwikkeling van MVO competenties of duurzaamheidscompetenties op de werkvloer wordt als een voorwaarde gezien om de MVO doelstellingen te realiseren Uitdaging: duurzaamheidscompetenties inbedden in competentiemanagement en –ontwikkelingssystemen Waarin moeten bedrijf en individuele werknemers goed zijn om de MVO doelstellingen te kunnen realiseren? Helpt in verschillende HR functies: selectie, personeelsevaluatie en vorming, training en opleiding 11 Mia&Lut@ MVO&HR

12 4. IMPLEMENTEREN Wat, door Wie & Hoe Realiseren we ons uiteindelijk doel (monitoring)? 12 Mia&Lut@ MVO&HR

13 WatHRConsulting 1. Strategie (MVO)Doorvertaling: aanzet+ mgtteam Vertalen naar HR strategie (faciliteren) 2. OrganisatiedesignAudit (stakeholders) gelinkt a/ concept Duurzame Organisatie (strategie, design,cultuur, leiderschap, communicatie). Vertrekken vanuit positieve voor verdere acties Combinatie rode, blauwe aanpak: analyse waar men staat (alle stakeholders betrekken) + AI (waarderend, vertrekken van het positieve) –(audit/ technische expert) 3. JobdesignBeslissing om meer team- en procesgericht te gaan werken (zelfsturende teams)/ flexibele rollen vanuit talenten in teams Vereenvoudigen, meer procesgericht/teamgericht (begeleiden, techn. expert) 4. Competenties, talenten & cultuur MVO competentiemotor definiëren (in overleg) & linken met nieuwe jobdesign (om een goede basis te hebben voor de HR processen) Flexible integratiemotor op basis van duurzaamheidscompetenties helpen opzetten (link met 3.) (techn. Expert) 5. HR processen Project mgt Zie volgende slide Techn. expert AI- vanuit waardering / People & Planet focus integreren 6. Change management1. tot 5. Vertrekken vanuit positieve wat er al is, bottom up (stakeholders) 13 Mia&Lut@ MVO&HR

14 HR Kern Processen DoelHoe (accenten) UitgangspuntNiet-ziekmakend werk dat de wereld en mensen een beetje beter maakt (People/ planet integreren, want profit is reeds voldoende aanwezig) Flexibele, actieve rollen in zelfsturende teams, procesgericht; waarden & duurzaamheidscompetenties; waarderend & inspirerend leiderschap StaffingMensen op hun passies inzetten (met oog voor WIN-WIN) in de juiste context en aldus op een duurzame manier duurzaam resultaat realiseren AI integreren, vertrekken vanuit passies + waarden, duurzaamheidscompetenties, context EvaluatieVanuit waardering (contextrijk) komen tot duurzame doelstellingen, en deze realiseren dmv opnemen eigen verantwoordelijkheid, samenwerken en duurzame coaching Zelfreflectie, zelfinzicht, zelfsturing, procesgerichte teamevaluaties/ input & output/ ruimer pakket a/ competenties/stakeholdersbevraging OntwikkelingVanuit waardering en talenten groeien naar employability en engagement Contextrijk, zelfsturend, duurzaamheidswaarden & duurzaamheidscompetenties (ruimer pakket) VerloningVanuit waardering en de context, de duurzame individuele bijdrage en het duurzame teamresultaat duurzaam verlonen Beloningscomponenten:indiv. bijdrage, complexiteit rol, teamresultaat. Inhoud verloning: vast basisloon+variabel (meer individuele & teamsamenstelling/ meer niet-financiële verloning) + cafetariaplan 14 Mia&Lut@ MVO&HR

15 Person People Planet Profit/ Prosperity Tevredenheid dat ik kan bijdragen aan een betere wereld/ individueel welzijn Engagement Zelfverwerkelijking Meer geluk Verbondenheid Ecologisch Rendement voor de organisatie Betere kwaliteit(klan tgericht) Beter imago Meer geëngageerde mensen, realiseren beter rendement Maatschappelijk welzijn Consu-minderen Meer persoonlijk welzijn Meer kostenbewust & efficientiegericht (minder verspillen) Minder negatieve impact op milieu Meer worklife balance Betere gezondheid Meer wij- gevoel Realisatie doel?

16 Mia & Lut – Duurzaam HRM – juni 2011 16 Mia&Lut@ MVO&HR VRAGEN/ SUGGESTIES? DANK U VOOR UW DUURZAME AANDACHT


Download ppt "H ET DOORVERTALEN VAN DE MVO STRATEGIE NAAR DE HR STRATEGIE EN DE VERANKERING IN DE VERSCHILLENDE HR PROCESSEN, DMV. D UURZAAM C HANGE M ANAGEMENT Mia."

Verwante presentaties


Ads door Google