De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Presentatie: samenwerking tussen lokaal overleg en de medezeggenshap; inventarisatie professionalisering Teun van Beusekom (NHTV) Willem-Jelle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Presentatie: samenwerking tussen lokaal overleg en de medezeggenshap; inventarisatie professionalisering Teun van Beusekom (NHTV) Willem-Jelle."— Transcript van de presentatie:

0 Nieuwe CAO: kansen voor de Medezeggenschapsraden
23 april 2013 Silverijn, Utrecht

1 Programma Presentatie: samenwerking tussen lokaal overleg en de medezeggenshap; inventarisatie professionalisering Teun van Beusekom (NHTV) Willem-Jelle Berg (Zestor) Pauze Theo de Wit (HAN) Discussie over stellingen Dagvoorzitter: Menno van der Veen

2 Nieuwe cao: kansen voor de MR
In de nieuwe CAO voor het HBO wordt de ontwikkeling om steeds meer decentraal te regelen bevestigd; Dit betekent dat de interactie tussen de vertegenwoordiging van de vakbonden en personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad steeds belangrijker wordt Meer overleg, meer afstemming

3 Tien suggesties voor interactie
Elkaar versterken, gemeenschappelijke speerpunten benoemen, een toekomstvisie ontwikkelen

4 Versterk elkaar Respecteer elkaar! Leer elkaar kennen
Maak heldere afspraken over bevoegdheden en procedures Hou elkaar actief op de hoogte

5 Optie: gemeenschappelijke speerpunten
5. Stel gemeenschappelijke prioriteiten voor elk collegejaar 6. Ondersteun elkaar in communicatie naar achterban 7. Stem overleg en onderhandelingen met bestuur af

6 Optie; Ontwikkel een gezamenlijke toekomstvisie
8. Stel een gezamenlijke horizon op: word niet ‘te’ concreet 9. Deel horizon met bestuur en vraag er feedback op 10.Communiceer horizon met achterban.

7 Professionaliseringsplan
Art. O-1 Professionalisering op hogeschoolniveau Lid 1. De werkgever stelt op hogeschoolniveau een professionaliseringsplan - hierna het plan - op. Lid 2: De werkgever dient jaarlijks minimaal 6% van het getotaliseerde jaarinkomen te besteden aan professionalisering. De helft daarvan (3%) wordt besteed aan een basisrecht in uren. De andere helft wordt besteed aan out of pocket kosten. Lid 6: De hogeschool rapporteert in het sociaal jaarverslag over de wijze waarop de middelen zijn aangewend en de mate waarin deze middelen zijn uitgeput.

8 Medezeggenschap en lokaal overleg
Artikel 0-1 Professionalisering op hogeschoolniveau 3. Het plan wordt ter instemming aan de PMR voorgelegd. 4. Het plan wordt voor advies aan de studentengeleding van de MR voorgelegd. 5. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het plan en de cao-afspraken die hierop betrekking hebben bespreekt de hogeschool in het lokaal overleg met de vakorganisaties

9 Inventarisatie 14 hogescholen: meeste hogescholen nog in voorfase
Enkele zijn begonnen: aparte werkgroep of commissie P & O MR’en zijn alert maar ook enigszins afwachtend In Noord Nederland werken enkele hogescholen samen

10 Aandachtspunten Positie niet-docerend personeel
Gevolgen van niet-nakomen van individuele afspraken door werknemer of leidinggevende Onderhandelvaardigheden van individuele werknemers Betrekken van studentengeleding Ontwikkelen eigen visie op professionalisering?

11 Teun van Beusekom Hoofd P & O NHTV,
Vertegenwoordiger werkgevers in cao-overleg

12 Wim-Jelle Berg Bestuurder CNV-onderwijs, bestuurslid Zestor

13 Theo de Wit Voorzitter Landelijke Vereniging Medezeggenschapsraden Hogescholen,

14 Stellingen

15 Een vertegenwoordiging van de MR hoort altijd bij het lokaal overleg aanwezig te zijn

16 De MR en het lokaal overleg moeten waar mogelijk een gezamenlijke agenda ontwikkelen

17 Het lokaal overleg en de MR moeten gezamenlijk activiteiten organiseren voor medewerkers.

18 Onderhandelen over professionalisering, leidt tot ongelijkheid tussen werknemers

19 De kaderafspraken uit CAOs moeten centraal worden ingevuld, niet decentraal

20 Samenwerking tussen hogescholen ondermijnt het decentrale karakter van de CAO

21 De afspraken over het professionaliseringsplan zijn een goed model voor meer onderwerpen

22 TAQTTEAM info@taqt.nl TAQT Training en Advies 020 4636582
TAQT traint medezeggenschapsraden en andere inspraakorganen. Wij verzorgen trainingen op het gebied van: WOR / WHW / WMS Overlegvaardigheden Onderhandelen Overtuigen Presenteren Visieontwikkeling Effectief vergaderen Zie voor meer informatie: Maarten Poorter Menno van der Veen Jasper Groen TAQT Training en Advies Sarphatipark 29, Amsterdam


Download ppt "Programma Presentatie: samenwerking tussen lokaal overleg en de medezeggenshap; inventarisatie professionalisering Teun van Beusekom (NHTV) Willem-Jelle."

Verwante presentaties


Ads door Google