De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statuten en het Huishoudelijke Reglement Vergelijking huidig-nieuw (draft) 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statuten en het Huishoudelijke Reglement Vergelijking huidig-nieuw (draft) 1."— Transcript van de presentatie:

1 Statuten en het Huishoudelijke Reglement Vergelijking huidig-nieuw (draft) 1

2 Reden aanpassingen KNHB model statuten en HHR als basis; betere aansluiting beleid KNHB Meer zeggenschap leden t.o.v. bestuur Betere balans zeggenschap n.a.v. ledenopbouw Toekomst vaste verruiming doel vereniging Ook niet-leden mogen in bestuurlijke functies Stemmen op afstand mogelijk Legaten en erflatingen opgenomen “Behoorlijk bestuur” governance regels Aanpassing aan de tijd (hebben geen telex meer…) 2

3 Doel omschrijving Voorstel nieuwe statuten Hockey plus: De vereniging staat ook open voor het toelaten, organiseren of accommoderen van andere activiteiten met een sportief, recreatief dan wel sociaal bindend (dorps) karakter. Huidige statuten Hockey. 3

4 Ledenzaken Voorstel nieuwe statuten Aspirant lid vervalt; steunlid komt erbij. Funkey nwe cat. Alle junior, senior, ere-leden krijgen EEN stem Stemrecht vanaf 16 jaar. Daaronder verplichte vertegenwoordiging. Huidige statuten Aspirant lidmaatschap (wordt niet gebruikt) Senior leden 3, Junior leden 2, Ere en Asp. leden 1 stem Stemrecht ongeacht leeftijd (F-jes mogen stemmen) 4

5 Bevoegdheden ALV Voorstel nieuwe statuten Decharge bestuur jaarrekening en gevoerde beleid apart beoordeeld. 10 leden mogen ALV onderwerp aandragen. ALV mag ook commissies instellen en ontheffen Elektronisch stemmen toegestaan. ALV mag zelf accountant onderzoek laten doen Huidige statuten Goedkeuring financiën + informatie over gev. beleid = decharge bestuur. Bestuur bepaalt ALV onderwerpen / agenda. Bestuur gaat over commissies. Alleen stemmen bij fysieke aanwezigheid of machtiging ALV onderzoek enkel via Kascommissie opdracht 5

6 Bestuur, Commissies Voorstel nieuwe statuten Min 3, Max 7 bestuursleden Termijn 3+3+3 jaren Bestuur en/of ALV stellen commissies in. ALV beslist bij conflict. ALV: Kascie. Wett. vertegenwoordigers van junior leden en niet- leden mogen in bestuur met goedkeuring ALV. Bestuurslid ≠ Commissielid, tenzij unaniem door bestuur en commissie anders besloten (HHR artikel) Huidige statuten Min 5, Max 9 bestuursleden Termijn 4+∞ herbenoeming Bestuur stelt commissies in, de ALV enkel de Kascie. Enkel leden mogen in het bestuur. Geen governance (anti– belangenverstrengeling regels) opgenomen 6

7 Overige Voorstel nieuwe statuten Personeel MHC Maarn aut. onderworpen aan S/HHR E-mail en elektronisch stemmen Regels omtrent legaten en erfstellingen opgenomen > Rechten en plichten donateurs, sponsoren. Huidige statuten Personeel niet onderworpen aan Statuten/HHR. Telex, Facsimile en Postduif. Legaten, erfstellingen niet expliciet omschreven Geen duidelijke rechten donateurs, sponsoren. 7


Download ppt "Statuten en het Huishoudelijke Reglement Vergelijking huidig-nieuw (draft) 1."

Verwante presentaties


Ads door Google