De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008
Ó Stichting Dorp, Stad en Land L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

2 Programma A.L.V. 26 juni 12.00-12.30 uur Ontvangst
uur Lunch uur Ledenvergadering uur Toelichting en bezoek oeverbebouwing Alblasserdam, Papendrecht, Zwijndrecht Ca uur Afsluiting L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

3 Algemene ledenvergadering DSL
Opening: voorzitter Burg. A.S. Scholten Notulen 30 juni 2007 Mededelingen en binnengekomen stukken Balans en Staat van baten en lasten Samenstelling bestuur Jaarverslag 2007 Voorstel aanpassing tarieven 2009 Rondvraag Sluiting L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

4 Notulen Notulen 30 juni 2007 L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

5 Mededelingen Welstand transparant Oude kaart Nederland Landgoederen ZH
Bouwenbijboerderijen.nl Vernieuwing website DSL L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

6 Binnengekomen stukken
Brief gemeente Binnenmaas

7 ALV 2008 * Balans en Staat van baten en lasten
L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

8 Samenstelling bestuur
Teruggetreden bestuurslid E.Boot Herbenoeming bestuursleden: dhr. A.S. Scholten, voorzitter 2008 dhr. D.C. Hensbroek, penningmeester 2008 ir. M. Houtman 2008 L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

9 Jaarverslag 2007 Welstand in beweging Verrommeling versus deregulering
Welstandsvrij versus thematisch bouwen Voorstel VROM (2009?) Lichtvergunningplichtig vervalt Vereenvoudiging categorieën Verruimen vergunningsvrij bouwen L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

10 Jaarverslag 2007 Ontwikkelingslocaties met ‘beleid’ Monumentenbeleid verplicht

11 Tarieven 2009 Leges vanaf 2001 in feite onveranderd Sedert 2001
Ww 2003 Juridisering (positieve adviezen) Aantal kleine bouwwerken afgenomen (alleen nog probleemgevallen) Verzwaarde administratieve belasting i.v.m. welstandsnota Vooroverleg zonder honorering L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

12 Tarieven 2009 Voorstel € 25 administratiekosten voor alle adviezen
Reclames verhogen van € 15 naar € 30

13 Tarieven oud en voorstel
Reclames € 15 < €15 €26 +2‰ €52+1,1‰ €98+1,1 ‰ €237+0,6 ‰ 455-20m €469+0,25 ‰ NIEUW Reclames € 30 } } als bestaand + € 25 administratiekosten

14 Tarieven 2009 Relatie supervisor/kwaliteitscie. en welstand
Voorstel is om in dat geval de welstandsleges met 50% te reduceren.

15 Lidmaatschap vereniging
Contributie € 530 Lidmaatschap federatie € € 1,292 ct/inw Jaarverslag vereniging Algemene ledenvergadering

16 ALV 2007 Rondvraag Sluiting
L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

17 Drechtoevers Oeverontwikkeling:
Drechtoevers: projectcoordinator G.van Vliet Alblasserdam: wethouder S.Veerman Papendrecht: supervisor R.Geurtsen Zwijndrecht: burgemeester A.Scholten L:presentaties/algemene ledenvergadering2002

18 Alblasserdam

19 Papendrecht

20 Zwijndrecht


Download ppt "Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google