De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008."— Transcript van de presentatie:

1  Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008

2  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Programma A.L.V. 26 juni 12.00-12.30 uur Ontvangst 12.30-13.30 uur Lunch 14.00-14.30 uur Ledenvergadering 14.30-17.00 uur –Toelichting en bezoek oeverbebouwing Alblasserdam, Papendrecht, Zwijndrecht Ca. 17.00 uur Afsluiting

3  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Algemene ledenvergadering DSL Opening: voorzitter Burg. A.S. Scholten Notulen 30 juni 2007 Mededelingen en binnengekomen stukken Balans en Staat van baten en lasten Samenstelling bestuur Jaarverslag 2007 Voorstel aanpassing tarieven 2009 Rondvraag Sluiting

4  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Notulen Notulen 30 juni 2007

5  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Mededelingen –Welstand transparant –Oude kaart Nederland –Landgoederen ZH –Bouwenbijboerderijen.nl –Vernieuwing website DSL

6  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Binnengekomen stukken Brief gemeente Binnenmaas

7  Stichting Dorp, Stad en Land   &  ALV 2008 Balans en Staat van baten en lasten *

8  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Samenstelling bestuur Teruggetreden bestuurslid –E.Boot Herbenoeming bestuursleden: –dhr. A.S. Scholten, voorzitter 2008 –dhr. D.C. Hensbroek, penningmeester 2008 –ir. M. Houtman 2008

9  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Jaarverslag 2007 Welstand in beweging –Verrommeling versus deregulering –Welstandsvrij versus thematisch bouwen –Voorstel VROM (2009?) Lichtvergunningplichtig vervalt Vereenvoudiging categorieën Verruimen vergunningsvrij bouwen

10  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Jaarverslag 2007 Ontwikkelingslocaties met ‘beleid’ Monumentenbeleid verplicht

11  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Tarieven 2009 –Leges vanaf 2001 in feite onveranderd –Sedert 2001 Ww 2003 Juridisering (positieve adviezen) Aantal kleine bouwwerken afgenomen (alleen nog probleemgevallen) Verzwaarde administratieve belasting i.v.m. welstandsnota Vooroverleg zonder honorering

12  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Tarieven 2009 Voorstel € 25 administratiekosten voor alle adviezen Reclames verhogen van € 15 naar € 30

13  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Tarieven oud en voorstel OUD Reclames € 15 < 5000 €15 4-25.000 €26 +2‰ 25-120.000 €52+1,1‰ 120-230.000 €98+1,1 ‰ 230-455.000 €237+0,6 ‰ 455-20m €469+0,25 ‰ NIEUW Reclames € 30 } } } als bestaand } } } + € 25 administratiekosten

14  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Tarieven 2009 Relatie supervisor/kwaliteitscie. en welstand Voorstel is om in dat geval de welstandsleges met 50% te reduceren.

15  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Lidmaatschap vereniging Contributie € 530 –Lidmaatschap federatie € 720 + € 1,292 ct/inw –Jaarverslag vereniging –Algemene ledenvergadering

16  Stichting Dorp, Stad en Land   &  ALV 2007 Rondvraag Sluiting

17  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Drechtoevers Oeverontwikkeling: –Drechtoevers: projectcoordinator G.van Vliet –Alblasserdam: wethouder S.Veerman –Papendrecht: supervisor R.Geurtsen –Zwijndrecht: burgemeester A.Scholten

18  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Alblasserdam

19  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Papendrecht

20  Stichting Dorp, Stad en Land   &  Zwijndrecht


Download ppt " Stichting Dorp, Stad en Land Algemene ledenvergadering Dorp, Stad & Land 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google