De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur van de NHB Inspraak, invloed en (werk in) uitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur van de NHB Inspraak, invloed en (werk in) uitvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Structuur van de NHB Inspraak, invloed en (werk in) uitvoering

2 Over mij Bas Mooren (1979) Handboogschutter sinds 1993 Sociale Wetenschappen @ UvT Vader Oskar & Felix Vakantiefietser Sinds 2009: Programmamanager Sportparticipatie (daarvoor: KNBLO-NL / Vierdaagse) Binnen bureau verantwoordelijk voor beleid op breedtesport Samen met team: Bart Sterken, Petra de Bruin, Marc van Wijk.

3 Inhoud Over de NHB Over rayons en regio’s Over zeggenschap

4 RAISON D’ÊTRE Hoe zit NHB in elkaar?

5 Ontstaan NHB De NHB is opgericht (1922) door, bestaat uit, werkt voor, ondersteunt verenigingen. 1.Samen sterker, samen werken. 2.Collectief doen wat individueel niet goed gaat. (o.a. landelijke competities, regelgeving, opleidingen, vertegenwoordiging, topsport en talentontwikkeling)

6 Anno 2013 NHB is sportbond (statutair: vereniging) Leden NHB: 238 (handboog)sportverenigingen Sportverenigingen (rechtspersonen) zijn collectieven van sporters Sporters zijn -als lid van aangesloten vereniging- ook lid van de NHB

7 Vereniging NHB Overeenkomsten met handboogvereniging. Bestuur, commissies, werkgroepen Medewerkers (betaalde, onbetaalde) Ledenvergadering (bondsraad, rayonvergaderingen) Leden, donateurs Sporters, deelnemers Sponsoren, partners en & belanghebbende partijen

8 NHB – Normale vereniging Verschillen NHB en handboogvereniging? Bestuur meer op afstand Betaalde medewerkers / bondsbureau ALV niet direct maar via vertegenwoordigers: bondsraad Niet individuele sporters/personen, maar verenigingen/collectieven als primaire doelgroep voor dienstverlening/producten Geografische getrapt: via rayons

9 Bestuursmodel

10 ROL RAYONS EN REGIO’S Van 2001 tot nu

11 Statuten 2001 Belangrijkste veranderingen toen: Kleinere bondsraad. Van 32 naar 12. Bondsraadsleden niet meer 2 per afdeling (nu regio), maar 3 per rayon (toen kring) Afdelingen (en afdelingsbesturen) met invloed in bondsraad hielden op te bestaan. Invloed in bondsraad verschoof naar rayon. Regio werd uitvoerend, regiobesturen hielden op te bestaan [nergens genoemd in statuten].

12 Rayon Heeft invloed op landelijk beleid via bondsraad en sport- & beleidscommissies Legt achteraf verantwoording af aan verenigingen Coördineert, faciliteert, organiseert, financiert.

13 Regio Voert beleid NHB uit (rayon en landelijk) Wedstrijden, kampen, trainingen, competities e.d. Heeft geen inspraak op beleid Inspraak door verenigingen in rayon. Heeft geen budget Projectaanvragen/financiering via rayon Heeft geen bestuur Structuur NHB kent geen regiobestuur meer

14 Praktijk Veel afdelingen zijn naadloos overgegaan in regio’s, inclusief regiobesturen. Wel: Betrokken, gepassioneerde mensen die iets willen doen. Niet: invloed, budget, zeggenschap, inspraak. Dus: (vaak) frustratie. Andere (betere) invulling regio: Ad hoc samenwerking, zelfsturende (project)teams

15 ZEGGENSCHAP BINNEN NHB Inspraak en invloed

16 Van idee tot besluit Sporter Vereniging Rayon (* Commissies Bureau Bestuur Bondsraad (* Optioneel bij bestuurscommissies, bijvoorbeeld 3d.

17 Voorbeeld 1 Reglementswijziging Sporter ziet verbeterkans reglement en legt die wijziging voor aan bestuur vereniging. Vereniging ziet kans ook en brengt het in bij rayonbestuur ter bespreking rayonvergadering. Rayonvergadering is na stemming voor voorstel; bestuurder neemt voorstel mee naar commissie. Commissie is enthousiast en stelt reglementswijziging voor aan bestuur. Bestuur ziet geen inhoudelijke bezwaren en legt voor aan bondsraad

18 Voorbeeld 2 Jeugdkamp Idee tijdens trainingsavond: jeugdkamp 3D/Veld Sporter schakelt bestuur in. Bestuur contacteert rayon. Rayon geeft aan: financiering beschikbaar, mits meerdere verenigingen, plan en cofinanciering Bestuur contacteert buurverenigingen en stelt plan op. Rayon stelt budget beschikbaar en kamp wordt georganiseerd.

19 Van besluit tot uitvoering Sporter (* Vereniging (* Regio (* Rayon (* Commissie(* Bureau Bestuur (* Optionele stappen in bepaalde gevallen.

20 Voorbeeld 3 Akkoord op nieuwe competitie: Bondsraad gaat akkoord; reglement gaat in op vastgestelde datum Bureau en commissie publiceert en communiceert aan commissies en functionarissen Rayons coördineert uitvoering in regio’s Regio organiseert wedstrijden binnen verenigingen

21 Vragen? Kijk voor meer werk in uitvoering op: http://blog.handboogsport.nl


Download ppt "Structuur van de NHB Inspraak, invloed en (werk in) uitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google