De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 2013. 19-02-2013 2 Agenda Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken, mededelingen bestuur Vaststellen verslag ALV van 14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 2013. 19-02-2013 2 Agenda Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken, mededelingen bestuur Vaststellen verslag ALV van 14."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 2013

2 19-02-2013 2 Agenda Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken, mededelingen bestuur Vaststellen verslag ALV van 14 februari 2012 Financiën: Jaarverslag penningmeester Verslag Kascommissie Aanbevelingen Kascommissie Instellen nieuwe Kascommissie Begroting 2013 Vaststellen contributie voor 2013 Mutaties bestuur Kerngegevens Communicatienetwerk Limburg Activiteitenkalender 2013 Rondvraag en sluiting

3 3 Financieel

4 4 Begroting 2013

5 5 Mutaties bestuur Vacature bestuurslid Aftredend herkiesbaar Vincent van der Stouwe Ger Moonen Vacature Secretaris Ger Moonen voorzitter Barbara Dito vice voorzitter Marloes Lamers Marleen Draisma (asp.best.lid) secretaris Gerrit-Jan Meulenbeld penningmeester Vincent van der Stouwe bestuurslid Pascalle Wetzels bestuurslid Vacant bestuurslid Aftredend niet herkiesbaar Marloes Lamers Bestuursleden 2012

6 6 Nieuw toetredend tot bestuur Marleen Draisma –als bestuurslid –als secretaris Mutaties bestuur

7 7 Organisatiestructuur Bestuur Web commissie Programma commissie Jubileum commissie

8 Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken, mededelingen bestuur Vaststellen verslag ALV van 14 februari 2012 Financiën: Jaarverslag penningmeester Verslag Kascommissie Aanbevelingen Kascommissie Instellen nieuwe Kascommissie Begroting 2013 Vaststellen contributie voor 2013 Mutaties bestuur Kerngegevens Communicatienetwerk Limburg Activiteitenkalender 2013 Rondvraag en sluiting 8 Agenda

9 9 10 plenaire bijeenkomsten (incl symposium) 1 ´Special´ (kleinschalige bijeenkomsten) Variatie in dag en aanvangstijd van bijeenkomsten Ledental stabiel Jubileumsymposium Jubileumbijeenkomst oprichters / leden eerste uur Vrijwilligersavond Nieuwe bestuursstructuur; meer leden betrekken –Programmacommissie –Webcommissie –Jubileumcommissie –Nieuwe penningmeester –Vervangers secretariaat Financieel contributie/ boekhoudsysteem geïmplementeerd Kennisuitwisseling Communicatiekringen Nederland Samenwerking Logeion Realisaties 2012

10 10 Nieuwe bestuursstructuur verder ontplooien Programmacommissie; interactie met leden Webcommissie Samenwerkende Communicatiekringen Nederland –Samenwerking Logeion Vernieuwing Statuten Voornemen 2013

11 Kerngegevens per 01-01-2013

12 12 Plenaire bijeenkomsten 2012

13 13 Plenaire bijeenkomsten 2012 220 118 Gemiddelde opkomst 54495271695462

14 14 Ontwikkeling ledental 2008 2009 201020112012 Aanmeldingen: 4580864134 Uitschrijvingen: 1815223937 Groei: 27 (13%)65 (28%) 64 (23%) 2 (1%)-3 (-1%) 142141138148157155169183203236274338340333

15 15 Oudste lid78 Jongste lid 23 M / V Gemiddelde leeftijd Vrouwen42 Mannen51 Totaal47

16 16 Werkzaam bij

17 17 plaats van wonen Maastricht - Heuvelland Noord – Limburg Overig Ned. Midden – Limburg Geen / buitenland 15% 46% Westelijke Mijnstreek Parkstad 8 13 37 146 4 woon 56 69 2% 1% 21% 17%

18 Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken, mededelingen bestuur Vaststellen verslag ALV van 14 februari 2012 Financiën: Jaarverslag penningmeester Verslag Kascommissie Aanbevelingen Kascommissie Instellen nieuwe Kascommissie Begroting 2013 Vaststellen contributie voor 2013 Mutaties bestuur Kerngegevens Communicatienetwerk Limburg Activiteitenkalender 2013 Rondvraag en sluiting 18 Agenda

19 Activiteitenprogramma 2013 Toelichting programmacommissie

20 20 Highlights beleid Profiel en gerichtheid blijft Limburg breed Ledenbestand –Ballotage op inhoud met als doel de verdere professionalisering van de vereniging, verbreding van de doelgroep / taakvelden en nieuwe kansen te bieden voor het netwerk –Geen maximum aantal leden Uitbouwen netwerk en netwerkmogelijkheden, faciliteren van subnetwerken Website doorontwikkelen als een permanent netwerkversterkend en sterk instrument naast de persoonlijke ontmoetingen (vb. instellen webredactie)

21 21 Highlights beleid Programma gericht op het communicatievak en communicatieprofessionals (met accent op Corporate Communicatie boven marketingcommunicatie) Huidige programmabeleid behouden en uitbouwen (thematische bijeenkomsten) Leden betrekken bij activiteiten: commissies Bestuur peilt minimaal 1 x per drie jaar (gelijk aan bestuursperiode) naar verwachtingen van leden (ontwikkelingsgericht) Specials als maatwerk; vast onderdeel jaarprogramma, min 2 pjr

22 22 Tijd voor kunst


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 2013. 19-02-2013 2 Agenda Opening Vaststellen agenda Ingekomen stukken, mededelingen bestuur Vaststellen verslag ALV van 14."

Verwante presentaties


Ads door Google