De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managementsymposium / ALV 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managementsymposium / ALV 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Managementsymposium / ALV 2012
14 juni 2012

2 Ook namens……

3

4

5

6 Programma 09: :00 uur Registratie deelnemers, ontvangst met koffie 10: :05 uur Opening door dagvoorzitter Wico Ankersmit (dir VBWTN) 10: :15 uur Welkomstwoord namens de Hogeschool Rotterdam door Wijnand van de Brink, dir. Instituut Bouw- en Bedrijfskunde 10: :40 uur Strategische personeelsplanning door Margreet Schotman. Bestuurslid vereniging BWT Nederland en afdelingshoofd vergunningen gemeente Rotterdam 10: :05 uur Permanente Educatie voor BWT een noodzaak of een last. Door Paul Esveld, directeur Cedeo/Cpion 11: :30 uur Koffiepauze

7 Programma (2) 11:05 - 11:30 uur Koffiepauze
11: :55 uur Pilots Dekker: Het zoeken naar de rode draad Door Dik Spekkink van C&R 11: :30 uur De modernisering van Vergunningverlening en toezicht in de gemeente Eindhoven door Enst Vissers en Bregje Kerssemakers 12: :20 uur Lunchpauze 13: :50 uur Hogeschool Rotterdam: CHIBB, een innovatief woonconcept realiseren: Door Arjan Karssenberg, Gertjan Schoneveld en Ferry Nitzche

8 Programma (3) 13: :40 uur ALV: (zie agenda ALV) Toelichtingen door voorzitter Henk Beekhuis, penningmeester Alfons de Vries en directeur Wico Ankersmit. 14: :05 uur Theepauze 15: :25 uur Leren van de instorting balkons Antillenflat Leeuwarden: Door Jan Hendrik Laarman namens de gemeente Leeuwarden 15: :55 uur Het verleggen van de Focus: Nationaal programma kwaliteitssprong zuid door Philip Stiekel van de gemeente Rotterdam 15: :00 uur Slotwoord door voorzitter Henk Beekhuis 16: :00 uur Borrel

9 Agenda ALV (Her-)benoeming bestuursleden Rondvraag Sluiting
Opening, mededelingen, vaststellen agenda en aantal uit te brengen stemmen - Jaarverslag 2011 (toelichting) - Jaarplan (toelichting) - Jaarrekening 2011 (toelichting realisatie versus begr.) - Begroting 2012 en Meerjarenbegroting 2013 – 2016 (Her-)benoeming bestuursleden Rondvraag Sluiting

10 Bestuursleden Herbenoeming
Henk Beekhuis (voorzitter) Walter van Beuzekom (Secretaris)

11 Bestuursleden Benoeming
Jack van ‘t Ende Teamleider Techniek en Controle gemeente Apeldoorn

12 Bestuursleden Benoeming
Laura Zûm Grotenhoff Constructeur gemeente Almelo

13 Structuur Vereniging BWT
- Benchmarkproject BWT grote gemeenten Platform Bouw- en Woningtoezicht grote gemeenten 23 mei 2003 oprichting projectvereniging CKB 10 oktober 2003 … Er is een lange traditie in het nadenken over kwaliteit, kwaliteit zich ontwikkelt in verschillende fasen. 1 Kritieke massa: Het fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor is vooral vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden en borgen daarvan. Organisaties die aan deze criteria voldoen moeten in de kern in staat zijn om producten af te leveren met de gewenste kwaliteit. 2 Proceskwaliteit: Voor de totstandkoming van producten zoals vergunningen, controles en handhavingacties zijn ook diverse werkprocessen nodig, waarbij transparantie en bestuurlijke vastlegging een belangrijke rol spelen. De procescriteria samen leiden tot een sluitende beleidscyclus en kwaliteitsborging. 3 Inhoud en prioriteiten: De criteria voor inhoud en prioriteiten bepalen ten slotte de een minimale ondergrens binnen de werkprocessen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om criteria met betrekking tot de diepgang waarmee getoetst wordt en landelijke prioriteiten.

14 De verenigings community
Op zijn de volgende (net)werkgroepen aangemaakt: - Group: Vereniging BWT Nederland - Subgroup: VBWTN Centraal Overleg Bouwconstructies Subgroup: VBWTN Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid Subgroup: VBWTN Platform Grote Gemeenten Subgroup: VBWTN Bestuur (uitsluitend bestuursleden) De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de strategische en operationele beleidscyclus voor de eerstelijnstaken voor vergunningverlening. Op grond van artikel 2.1 zijn de onderstaande taken te benoemen: • Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning. • Het afhandelen van meldingen. • Het verlenen van ontheffingen.

15 Activiteiten 2012 Congres Vereniging BWT Nederland (11 oktober, Triavium Nijmegen) COBc dag (1 november Breda) Dag van het Omgevingsrecht (15 november Apeldoorn) Betondag (15 november Rotterdam) Nationale Expertisedag Omgevingsrecht (11 december Utrecht)

16 De Vereniging op internet
De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de strategische en operationele beleidscyclus voor de eerstelijnstaken voor vergunningverlening. Op grond van artikel 2.1 zijn de onderstaande taken te benoemen: • Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning. • Het afhandelen van meldingen. • Het verlenen van ontheffingen.

17

18


Download ppt "Managementsymposium / ALV 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google