De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Teylers museum JAARVERGADERING KNMG District Spaarne & Amstel 3 April 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Teylers museum JAARVERGADERING KNMG District Spaarne & Amstel 3 April 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Teylers museum JAARVERGADERING KNMG District Spaarne & Amstel 3 April 2012

2 2 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

3 3 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

4 4 ACTIVITEITEN 2011 De website is operationeel geworden. Hierop kan men de zaken die er in het district spelen volgen, tevens is er een poll om de mening van de leden over diverse onderwerpen te vragen Symposium 20 april 2011 met als onderwerp Het zelf gekozen levenseinde heeft plaatsgevonden in het Kennemer Gasthuis te Haarlem met goede opkomst en discussies Jaarvergadering voorafgaand aan symposium van april De samenwerking met de districten Leiden,Gouda en Alphen en Den Haag is versterkt door een gezamenlijke bijeenkomst van de besturen in maart 2011 Interesse voor een sociale avond in 2012 is gepeild dmv een poll op de website Er is nauw contact geweest met het bestuur van de stichting Martinus van Marum over ruime communicatie over de prijs oa naar het Linnaeus instituut. Het najaarssymposium 2011-lange termijn visie van de KNMG op toekomstige zorg werd ism met district 5 georganiseerd Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

5 Activiteiten 2011(2 ) Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Mevrouw Booij-Venekamp: voorzitter De heer Weijerman secretaris/penningmeester Mevrouw Stassen-Olivier, secretaris De heer Jacobs, lid Mevrouw Weenink, lid In de loop van het jaar zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen te weten Mevrouw van der Flier-Stapel en de heer Arentz

6 6 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011en jaarplan 2012 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

7 7 VAN MARUM STICHTING Martinus van Marumprijs Het bestuur van de Stichting Martinus van Marum heeft voor de prijs inzendingen ontvangen. Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

8 8 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

9 9 FINANCIEEL JAARVERSLAG (1) District II Spaarne & Amstel Jaarrekening distrist incl de stichting Spaarne en Amstel 2011 begroot begroot 2010 Baten Lasten Contributie e Symposium Rente e Symposium terugbetaling teveel gekregen 23 overleg distr 2,4 en Website Spaarne & Amstel Vergaderkosten Bankkosten Reiskosten Afscheid Guus en Frans 434 Bestuursdiner Diversen Saldo Batig saldo ___________________________ ______________________ Totaal Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

10 10 FINANCIEEL JAARVERSLAG (2) Balans per 31 december Activa Passiva rek courant vorderingen 328 Bedrijfstelerek reserve Te ontvang rente Spaarrekening TOTAAL Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

11 11 BEGROTING 2012 Baten Lasten Contributie€ afdracht Spaarne en Amstel € nadelig saldo- 55 bankkosten - 55 ________ _________ Totaal€ € Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

12 12 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

13 13 VERSLAG KASCOMMISSIE Verslag van de kascommisie bestaande uit: –Collega Huib Lems –Collega Jacob Botman Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

14 14 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

15 15 BENOEMING KASCOMISSIE Huib Lems aftredend, Jacob Botman Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

16 16 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

17 Jaarplan 2012 symposium met als onderwerp van Alcohol tot X-tasy dat zal plaatsvinden in het Teylers Museum te Haarlem Symposium september/ oktober, onderwerp en locatie nog nader in te vullen Sociale avond in oktober waarbij een aanmoedigingsprijs voor wetenschappelijk onderzoek voor studenten/agio’s uitgereikt zal worden namens de stichting Spaarne en Amstel waar mogelijk ook de Martinus van Marumprijs wordt uitgereikt door het bestuur van de stichting Martinus van Marum.. Ledenvergadering voorafgaand aan symposium van april Operationeel houden en communiceren met de leden dmv eigen website: Nauwe contacten continueren met districten Den Haag en Leiden,Alphen en Gouda 17

18 18 SAMENSTELLING BESTUUR Er zal een bestuurswisseling plaatsvinden waarbij de penningmeester zal aftreden. Het bestuur zal er als volgt gaan uitzien: Mevrouw Booij-Venekamp, voorzitter De heer Arentz, penningmeester Mevrouw Stassen-Olivier, secretaris Mevrouw van der Flier-Stapel, secretaris De heer Jacobs, lid Mevrouw Weenink, lid De heer Weijerman, penningmeester zal na de jaarvergadering 2012 het bestuur verlaten,.Wij zullen hieraan op gepaste wijze aandacht besteden als dank voor zijn jarenlange inzet. Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

19 19 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012

20 20 AGENDA Opening Verslag activiteiten 2011 Martinus van Marum prijs Financieel jaarverslag Verslag van de kascommissie Décharge van de penningmeester Benoeming kascommissie Jaarplan 2012 en samenstelling bestuur Rondvraag Sluiting Jaarvergadering KNMG district Spaarne & Amstel 3 april 2012


Download ppt "1 Teylers museum JAARVERGADERING KNMG District Spaarne & Amstel 3 April 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google