De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Echt 25 juni 2011 1. 1.Opening en mededelingen door de voorzitter. 2.Verkiezing secretaris. 3.Jaarverslag van de secretaris. 4.Financieel overzicht van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Echt 25 juni 2011 1. 1.Opening en mededelingen door de voorzitter. 2.Verkiezing secretaris. 3.Jaarverslag van de secretaris. 4.Financieel overzicht van."— Transcript van de presentatie:

1 Echt 25 juni 2011 1

2 1.Opening en mededelingen door de voorzitter. 2.Verkiezing secretaris. 3.Jaarverslag van de secretaris. 4.Financieel overzicht van de penningmeester over 2010. Tevens verslag kascommissie 2010 en verkiezing kascommissie 2011 5.Medezeggenschap/Verwantenoverleg op woongroepniveau en discussie (Cliëntenraad) 6.Uitleg over de dienst cliëntservices door de heer Hans Kersten 7.Rondvraag en mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de raad van bestuur. 8.Sluiting. 2

3 3

4 1.Verkiezing secretaris. Voorgesteld wordt door het bestuur mevrouw Honings. 2.Jaarverslag van de secretaris. 3.Financieel overzicht van de penningmeester over 2010. Tevens verslag kascommissie 2010 en verkiezing kascommissie 2011 4

5 5

6  Deconcentratie nagenoeg afgerond  Pergamijn reorganiseert: Self-supporting, er komen meer mogelijkheden voor de Teamleiding om zelf de zorg in de woongroep te kunnen regelen. Toelichting mevr. Lilian Hanssen*  Er is een nieuwe wet in de maak (WcZ), die cliënten meer rechten geeft  De Cliëntenraad heeft het initiatief genomen om e.e.a vorm te gaan geven 6

7  Als U wilt, kunt U meepraten (inspraak) over de zorg aan uw familielid  Er zal rekening met U worden gehouden  U kunt deelnemen aan inspraakoverleg (bijv. 2 x per jaar) op woongroepniveau: het is echter geen verplichting. Wij noemen dit : Verwantenoverleg. 7

8  Verstevigen van de rechtspositie van de cliënt  Voor de cliënt meer waarborgen voor goede zorg  Het bestuur van de zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg  Controle op naleving van alle verplichtingen van de zorginstelling door de Inspectie voor de gezondheidszorg  En last but not least: Een grote mate van medezeggenschap! N.b. Nieuwe wet is samenvoegen van een aantal oude wetten, met aanpassingen en verbeteringen N.b. Nieuwe wet is samenvoegen van een aantal oude wetten, met aanpassingen en verbeteringen 8

9 9

10 10 VisieStructuurverandering  Units, unitmanager en staf  Teamleiders cliëntbegeleiding  Senior cliëntbegeleiders  Cliëntbegeleiders  Assistent cliëntbegeleiders  Huishoudelijk medewerkers

11 Wat willen we bereiken? Wat betekend dit voor u? Rol teamleider en senior 11

12 12 Stand van zaken nu  Nieuwsbrief  Contact met teamleider. (kennismaking, verwantenbijeenkomst)  Contact met teamleider. (kennismaking, verwantenbijeenkomst)

13 Cliëntenraad Pergamijn Raad van Bestuur + MT Unit overleggroep Units (Dat zijn er 9) Units Verwantenoverleg Woongroep Woongroepen Dat zijn er ca. 60 Woongroepen 13

14 Algemeen beleid Wet&regelgeving/Inspecties/kwaliteit/Financiën/organisatie/ Continuïteit/communi catie Reilen en zeilen in de unit en de groepen Facilitaire hulp Budget en bezetting Kwaliteit van de zorg Reilen en zeilen in de groep Voor meer zie bij:Wat zijn de onderwerpen? Cliëntenraad Pergamijn Raad van Bestuur + MT Unit overleggroep Units (Dat zijn er 9 (Dat zijn er 9 )Units V erwantenoverleg Woongroep Woongroepen Dat zijn er ca. 60 Woongroepen 14

15 Cliëntenraad Pergamijn 15  Cliënten  Individuele cliëntvertegenwoordigers  Leden uit Unitoverleg of Verwantenoverleg  Verder maken leden van de RvB of het MT deel uit van een deel van de reguliere (maandelijkse) vergadering

16  Cliënten  Individuele cliëntvertegenwoordigers  Leden uit Verwantenoverleg.  Unitmanager neemt ook deel aan de reguliere bijeenkomst Unit overleggroep 16

17  Cliënten  Heel graag alle cliëntvertegenwoordigers/ verwanten van cliënten in de woning/groep  Teamleider woongroep, organiseert samen met verwanten het overleg en neemt ook deel. Verwantenoverleg woongroep 17

18  Huisvesting onderhoud  Hygiëne en veiligheid  Personele bezetting voor de dag/nacht  Nachtzorg  Voeding  Bewassing  Vervoer en parkeren  Vakantie en uitstapjes 18

19  Gezamenlijke activiteiten/recreatie  Vrije tijdbesteding  Dagbesteding  Communicatie/huisregels  Jubilea  Uitwisselen ervaringen  Etc. Wat niet: Individuele problemen c.q. klachten 19

20  Doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten op woonlocatie en centraal niveau. Daarin past het stimuleren van beter onderling overleg  De Cliëntenraad wil vandaag het draagvlak peilen voor het oprichten van een Verwantenoverleg per woongroep  Er zijn enkele woningen waar al een goed functionerend Verwanten overleg is o.a. Euro- palaan in Obbicht en het “Perron” in Geleen 20

21  Om de organisatie van de verschillende overleg en inspraakgroepen goed te verankeren in de gehele organisatie wordt er:  Een werkgroep ingesteld met deelnemers van Pergamijn en van de cliëntenraad  Een reglement opgesteld en daarna:  Informatie en uitleg gegeven, daar waar nodig 21

22  Als cliëntenraad willen wij hulp bieden het Verwantenoverleg in de woongroepen op te starten  Cliëntvertegenwoordigers zoeken die hieraan willen meedoen en ook het initiatief willen nemen dit samen te doen met de Teamleider van de woongroep  Streven dat er in 2012 in het merendeel van de woningen een Verwantenoverleg is.  Van elkaar gaan leren 22

23  Wil je ook meedoen om mee te werken aan een Verwantenoverleg?  Neem dan contact op met de Teamleider of  Neem contact op met een lid van de Cliëntenraad  Ga naar de website van de Cliëntenraad: www. clientenraadpergamijn.org en stuur een E-mail. Je kunt daar deze presentatie ook nog eens terugzien. 23

24 24

25 25

26 26


Download ppt "Echt 25 juni 2011 1. 1.Opening en mededelingen door de voorzitter. 2.Verkiezing secretaris. 3.Jaarverslag van de secretaris. 4.Financieel overzicht van."

Verwante presentaties


Ads door Google