De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomsten voorjaar 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomsten voorjaar 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomsten voorjaar 2012
dichtbij op de hoogte in: Hoorn

2 Het programma 09: :00 uur inloop en ontvangst met koffie 10: :10 uur welkom en opening 10: :20 uur Bouwbesluit 2012 nog 9 dagen ! door Marcel Balk en Piet van Luijk van het Ministerie van BZK 11:15 – 11:25 uur Korte Plaspauze 11: :45 uur De nieuwe Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 door Henk Koekoek van Nieman Raadgevend Ingenieurs 11: :15 uur “Wat is jouw ‘droge doekje’?” Elkaar inspireren op dienstverlening Sprekers namens de gemeente Hoorn 12: :15 uur Lunchpauze

3 Het programma (2) 12:15 - 13:15 uur Lunchpauze
13: :30 uur Sloop en Asbest in het Bouwbesluit 2012 geregeld door Jan van Willigenburg, BME 13:30 – 14:15 uur Het BWT van straks door Wico Ankersmit directeur VBWTN 14:15 – 14:30 uur Stand van zaken gecertificeerde bouwplantoets en toezicht door Peter Tinga namens de Vereniging van Bouwplantoetsers 14:30 – 14:45 uur Korte pauze 14:45 – 15:05 uur De nationale milieudatabase i.r.t. Bouwbesluit 2012 Fedde Zandstra van Stichting Bouwkwaliteit 15: :20 uur Veilig werken in het Bouwbesluit geregeld door Gert-Jan van Leeuwen, sr. adviseur VBWTN 15: :40 uur Welstand en de “kan”-bepaling door Gert-Jan van Leeuwen, sr. adviseur VBWTN +/- 15:40 uur Einde bijeenkomst met een afsluitend drankje en hapje

4 Structuur Vereniging BWT

5 De Vereniging op internet
Na de zomer een geheel nieuwe En moderne website

6 De verenigings community
Op zijn de volgende (net)werkgroepen aangemaakt: - Group: Vereniging BWT Nederland - Subgroup: VBWTN Centraal Overleg Bouwconstructies Subgroup: VBWTN Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid Subgroup: VBWTN Platform Grote Gemeenten Subgroup: VBWTN Bestuur (uitsluitend bestuursleden)

7 Activiteiten 2012 Managementsymposium/ALV (Juni Rotterdam)
Congres Vereniging BWT Nederland (11 oktober, Triavium Nijmegen) Congres Bouwbesluit 2012 (25 april) RUD roadshow (diverse data) Dag van het Omgevingsrecht (15 november) Nationale Betondag (15 november)

8 Onderwerpen die vandaag niet aan bod komen !
iTP (integraal Toezichtprotocol) Projectplan voor doorontwikkelingen iTP (waarbij vooral op milieu veel moet worden geactualiseerd) is ingediend bij I&M. Binnenkort hopen wij te horen dat het budget hiervoor beschikbaar komt Voor 1 april zijn de checklisten en de matrix Bouwbesluit 2012 proof! iTP sloop wordt tevens aangepast aan Bouwbesluit 2012!

9 Onderwerpen die vandaag niet aan bod komen !
PUMA (Project Uitvoering met Ambitie) Vereniging BWT participeert in diverse projecten binnen PUMA Kennisinfrastructuur > Doel = ontwikkelen van een centraal georganiseerde plek waar alle kennis rond het omgevingsrecht beschikbaar wordt gesteld. Werken in het Omgevingsrecht > Doel = Opstellen beroepsprofielen, beschrijven competenties en instellen permanente educatie

10 Wijziging Bor per ? Verdere verruiming vergunningvrij bouwen (terugdraaien motie Boelhouwer-Wiegman) Tijdelijke bouw van 5 naar 10 jaar ‘kan-bepaling’ welstand Mantelzorgwoning vergunningvrij

11 Consultatieronde Omgevingswet
“In deze consultatie wordt uw mening gevraagd over de Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht. De notitie beschrijft het nieuwe stelsel van omgevingsrecht. De wetten en regels voor de inrichting van onze leefomgeving noemen we het omgevingsrecht. Nu zijn er nog 60 wetten, 100 algemene maatregelen van bestuur en honderden regelingen op het gebied van water, milieu, ruimte, infrastructuur, natuur, bouw, cultuurhistorie, enz. Uw reactie is input voor de uitwerking van een wetsvoorstel.” Sluitingsdatum 11 april 2012 Zie:

12

13 Veilig Onderhoud van Gebouwen
door Gert-Jan van Leeuwen senior adviseur VBWTN Nieuwe afdeling in het Bouwbesluit per 1 juli 2012 Hoofdstuk 6 INSTALLATIES Afdeling 6.12 Veilig onderhoud van gebouwen ‘Kan-bepaling’ welstand in Bor per ? 1 2

14 . een voorbeeld

15 Afdeling 6.12 NIEUWBOUW telt twee nogal abstracte artikelen:
Artikel 6.52 Aansturingsartikel 1. Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd. 2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. Artikel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud 1. Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

16 Veilig onderhoud van gebouwen
Zowel binnen als buiten

17 Veilig onderhoud van gebouwen
Onderhoud = schoonmaak, reparatie, vervanging

18 Checklist Veilig Onderhoud
A.2 Glazen liftschacht wel / niet van toepassing Hoogwerker ja / nee Ja / nee / n.v.t Rolsteiger ja / nee Safesit *) ja / nee Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven. Korte beschrijving: TOETSINGSKADER begrippen + checklist HANDLEIDING INFOBLAD A BINNEN GEBOUW A1 Atrium A2 Glazen liftschacht A3 Trappenhuizen B BUITENKANT GEVEL C OP en AAN DAK C1 Glazen dak C2 Hellend dak C3 Plat dak

19 De ‘kan-bepaling’ inzake welstand
De kern van de verandering is: Niet voor elk vergunningplichtig bouwplan hoeven b&w vooraf advies te vragen of het voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’. Als b&w geen advies vragen moeten ze de toets ‘zelf’ doen, dus ambtelijke toets. Als b&w wel advies vragen kunnen ze dat alleen doen bij de door de raad benoemde onafhankelijke welstandscommissie of stadsbouwmeester.

20 “Straks” (NA 2014?!) in de Omgevingswet > AMvB!
Nu geen wijziging van de Woningwet (art.12 – 12c) Voorlopige oplossing: wijziging van het Besluit Omgevingsrecht Bor door in art. 6.2 te regelen dan het college van b&w KAN kiezen om advies te vragen of niet. (geplande invoeringsdatum ) Niet gekoppeld aan sneltoetscriteria > gaat dus verder dan reparatie weeffout Wabo. Federatie Welstand en VBWTN maken handreiking voor college en gemeenteraad ter ondersteuning verantwoorde beleidskeuzes.

21 Handreiking ‘kan-bepaling’ Cursussen voor ambtenaren?
Gericht op b&w en gemeenteraad Wettelijk kader Diverse scenario’s met plussen en minnen Overwegingen Bijlagen voor ambtelijk gebruik Welstand en RUD? Cursussen voor ambtenaren?


Download ppt "Regiobijeenkomsten voorjaar 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google