De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging BWT Nederland dichtbij op de hoogte in: Regiobijeenkomsten voorjaar 2012 Hoorn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging BWT Nederland dichtbij op de hoogte in: Regiobijeenkomsten voorjaar 2012 Hoorn."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging BWT Nederland dichtbij op de hoogte in: Regiobijeenkomsten voorjaar 2012 Hoorn

2 Vereniging BWT Nederland 2 Het programma 09:30 - 10:00 uur inloop en ontvangst met koffie 10:00 - 10:10 uur welkom en opening 10:10 - 11:20 uur Bouwbesluit 2012 nog 9 dagen ! door Marcel Balk en Piet van Luijk van het Ministerie van BZK 11:15 – 11:25 uurKorte Plaspauze 11:25 - 11:45 uurDe nieuwe Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 door Henk Koekoek van Nieman Raadgevend Ingenieurs 11:45 - 12:15 uur“Wat is jouw ‘droge doekje’?” Elkaar inspireren op dienstverlening Sprekers namens de gemeente Hoorn 12:15 - 13:15 uurLunchpauze

3 Vereniging BWT Nederland 3 Het programma (2) 12:15 - 13:15 uurLunchpauze 13:15 - 13:30 uurSloop en Asbest in het Bouwbesluit 2012 geregeld door Jan van Willigenburg, BME 13:30 – 14:15 uurHet BWT van straks door Wico Ankersmit directeur VBWTN 14:15 – 14:30 uurStand van zaken gecertificeerde bouwplantoets en toezicht door Peter Tinga namens de Vereniging van Bouwplantoetsers 14:30 – 14:45 uur Korte pauze 14:45 – 15:05 uurDe nationale milieudatabase i.r.t. Bouwbesluit 2012 Fedde Zandstra van Stichting Bouwkwaliteit 15:05 - 15:20 uurVeilig werken in het Bouwbesluit geregeld door Gert-Jan van Leeuwen, sr. adviseur VBWTN 15:20 - 15:40 uurWelstand en de “kan”-bepaling door Gert-Jan van Leeuwen, sr. adviseur VBWTN +/- 15:40 uurEinde bijeenkomst met een afsluitend drankje en hapje

4 Vereniging BWT Nederland 4 Structuur Vereniging BWT

5 Vereniging BWT Nederland 5 De Vereniging op internet Na de zomer een geheel nieuwe En moderne website

6 Vereniging BWT Nederland 6 De verenigings community Op www.linkedin.com zijn de volgende (net)werkgroepen aangemaakt: - Group: Vereniging BWT Nederland - Subgroup: VBWTN Centraal Overleg Bouwconstructies - Subgroup: VBWTN Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid - Subgroup: VBWTN Platform Grote Gemeenten - Subgroup: VBWTN Bestuur (uitsluitend bestuursleden)

7 Vereniging BWT Nederland 7 Activiteiten 2012  Congres Bouwbesluit 2012 (25 april)  RUD roadshow (diverse data)  Dag van het Omgevingsrecht (15 november)  Nationale Betondag (15 november)  Managementsymposium/ALV (Juni Rotterdam)  Congres Vereniging BWT Nederland (11 oktober, Triavium Nijmegen)

8 Vereniging BWT Nederland 8 Onderwerpen die vandaag niet aan bod komen ! iTP (integraal Toezichtprotocol)  Projectplan voor doorontwikkelingen iTP (waarbij vooral op milieu veel moet worden geactualiseerd) is ingediend bij I&M.  Binnenkort hopen wij te horen dat het budget hiervoor beschikbaar komt  Voor 1 april zijn de checklisten en de matrix Bouwbesluit 2012 proof!  iTP sloop wordt tevens aangepast aan Bouwbesluit 2012!

9 Vereniging BWT Nederland 9 Onderwerpen die vandaag niet aan bod komen ! PUMA (Project Uitvoering met Ambitie)  Vereniging BWT participeert in diverse projecten binnen PUMA  Kennisinfrastructuur > Doel = ontwikkelen van een centraal georganiseerde plek waar alle kennis rond het omgevingsrecht beschikbaar wordt gesteld.  Werken in het Omgevingsrecht > Doel = Opstellen beroepsprofielen, beschrijven competenties en instellen permanente educatie

10 Vereniging BWT Nederland Wijziging Bor per 1-1-2013?  Verdere verruiming vergunningvrij bouwen (terugdraaien motie Boelhouwer-Wiegman)  Tijdelijke bouw van 5 naar 10 jaar  ‘kan-bepaling’ welstand  Mantelzorgwoning vergunningvrij

11 Vereniging BWT Nederland Consultatieronde Omgevingswet •“In deze consultatie wordt uw mening gevraagd over de Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht. De notitie beschrijft het nieuwe stelsel van omgevingsrecht. De wetten en regels voor de inrichting van onze leefomgeving noemen we het omgevingsrecht. Nu zijn er nog 60 wetten, 100 algemene maatregelen van bestuur en honderden regelingen op het gebied van water, milieu, ruimte, infrastructuur, natuur, bouw, cultuurhistorie, enz. •Uw reactie is input voor de uitwerking van een wetsvoorstel.” Sluitingsdatum 11 april 2012 •Zie: http://www.internetconsultatie.nl/stelselwijziging_omgevingsrecht http://www.internetconsultatie.nl/stelselwijziging_omgevingsrecht

12 Vereniging BWT Nederland

13 Vereniging BWT Nederland door Gert-Jan van Leeuwen senior adviseur VBWTN Nieuwe afdeling in het Bouwbesluit per 1 juli 2012 Hoofdstuk 6 INSTALLATIES Afdeling 6.12 Veilig onderhoud van gebouwen ‘Kan-bepaling’ welstand in Bor per 1-1-2013? Veilig Onderhoud van Gebouwen 1 2

14 Vereniging BWT Nederland. een voorbeeld

15 Vereniging BWT Nederland Afdeling 6.12 NIEUWBOUW telt twee nogal abstracte artikelen: Artikel 6.52 Aansturingsartikel 1. Een te bouwen gebouw is zodanig dat onderhoud aan het gebouw veilig kan worden uitgevoerd. 2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften. Artikel 6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud 1. Indien onderhoud niet veilig kan worden uitgevoerd zonder gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen, heeft een te bouwen gebouw daarvoor voldoende gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen. 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

16 Vereniging BWT Nederland Veilig onderhoud van gebouwen 16 Zowel binnen als buiten

17 Vereniging BWT Nederland Veilig onderhoud van gebouwen 17 Onderhoud = schoonmaak, reparatie, vervanging

18 Vereniging BWT Nederland Checklist Veilig Onderhoud 18 A.2 Glazen liftschachtwel / niet van toepassing Hoogwerker ja / neeJa / nee / n.v.t Rolsteiger ja / neeJa / nee / n.v.t Safesit *) ja / neeJa / nee / n.v.t Indien een alternatieve werkmethode van toepassing in de laatste kolom een korte beschrijving daarvan geven. Korte beschrijving: A BINNEN GEBOUW A1 Atrium A2 Glazen liftschacht A3 Trappenhuizen B BUITENKANT GEVEL C OP en AAN DAK C1 Glazen dak C2 Hellend dak C3 Plat dak TOETSINGSKADER begrippen + checklist HANDLEIDING INFOBLAD

19 Vereniging BWT Nederland De kern van de verandering is: •Niet voor elk vergunningplichtig bouwplan hoeven b&w vooraf advies te vragen of het voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’. •Als b&w geen advies vragen moeten ze de toets ‘zelf’ doen, dus ambtelijke toets. •Als b&w wel advies vragen kunnen ze dat alleen doen bij de door de raad benoemde onafhankelijke welstandscommissie of stadsbouwmeester. De ‘kan-bepaling’ inzake welstand

20 Vereniging BWT Nederland “Straks” (NA 2014?!) in de Omgevingswet > AMvB! Nu geen wijziging van de Woningwet (art.12 – 12c) Voorlopige oplossing: wijziging van het Besluit Omgevingsrecht Bor door in art. 6.2 te regelen dan het college van b&w KAN kiezen om advies te vragen of niet. (geplande invoeringsdatum 1-1-2013) Niet gekoppeld aan sneltoetscriteria > gaat dus verder dan reparatie weeffout Wabo. Federatie Welstand en VBWTN maken handreiking voor college en gemeenteraad ter ondersteuning verantwoorde beleidskeuzes. 20

21 Vereniging BWT Nederland Gericht op b&w en gemeenteraad Wettelijk kader Diverse scenario’s met plussen en minnen Overwegingen Bijlagen voor ambtelijk gebruik Welstand en RUD? Cursussen voor ambtenaren? Handreiking ‘kan-bepaling’


Download ppt "Vereniging BWT Nederland dichtbij op de hoogte in: Regiobijeenkomsten voorjaar 2012 Hoorn."

Verwante presentaties


Ads door Google