De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheiden van Wonen en Zorg een slimme oudere is op zijn toekomst voorbereid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheiden van Wonen en Zorg een slimme oudere is op zijn toekomst voorbereid."— Transcript van de presentatie:

1 Scheiden van Wonen en Zorg een slimme oudere is op zijn toekomst voorbereid

2 Wie/wat is ViVa! Zorggroep •Historie: Fusie 2006 PidZ & Thuiszorg IJmond •De aanbieder in maatschappelijke diensten en zorg •Primair werkgebied •Prioriteitsgebied

3 ViVa! in cijfers •In 2012 totale bedrijfsopbrengsten ca. 140,9 miljoen EURO. •1426 Intramurale bedden. •1550 Thuiszorg cliënten. •6700 WMO cliënten. •16.274 0-4 jarigen als cliënt van de JGZ. •4500 medewerkers.

4 Beleidswijzigingen overheid •Eigen verantwoordelijkheid •Zelf ondersteuning regelen •Mantelzorg en vrijwilligers •Participatie •Decentralisatie •Scheiden van wonen en zorg •Minder collectief gefinancierd, meer zelf betalen

5 Scheiden Wonen en Zorg •Gedoogakkoord: meer handen aan bed •Lenteakkoord: scheiden w/z ZZP 1 en 2 •Regeerakkoord: scheiden w/z ZZP 1, 2, 3 en 4 •Zorgakkoord: scheiden w/z ZZP 1, 2, 3 en de helft van 4 •Herfstakkoord: 1, 2, 3 en helft 4

6 Langdurige zorg algemeen •0-lijn incidentele loonontwikkeling (2014) •Algehele 0-lijn van de baan •1.25% tariefkorting ZZP’s en verpleging (2014) •Wijziging WMO 2015: van recht naar voorziening gericht op participatie •Wet LIZ vervangt AWBZ

7 Langdurige zorg extramuraal •HbH: inkomensafhankelijk beperken: 40% wegbezuinigd (2014/2015), 60% overeind •Begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer: decentralisatie (2015) met 25% korting •Verzorging: overheveling naar ZVW (2015) met 15% korting •Wijkverpleging: intensivering (2015 – 2017), overheveling naar ZVW •Aanspraak thuisverpleging in ZVW (incl. verzorging en begeleiding) (2015) •Sociale wijkteams

8 Langdurige zorg intramuraal •ZZP 1 en 2: extramuraliseren: schrappen indicaties vanaf 2013 •ZZP 3: extramuraliseren: vanaf 2014 •De helft van ZZP 4: extramuraliseren vanaf 2016 •Intramuraal algemeen (LIZ): blijft verzekerd recht: besparing op regionale variatie en tariefspreiding (2018) t.z.t. naar verzekeraars

9 Gevolgen cliënten •Minder rechten •Meer zelf (laten) doen, zelf betalen/zelf inkopen •Hogere eigen bijdragen, inkomens- en vermogensafhankelijk •Langer thuis blijven wonen •Meer keuzemogelijkheden/arrangementen Een slimme oudere bereidt zich op tijd voor op de toekomst

10 Wat willen cliënten •Eigen regie/verantwoordelijkheid •Prettige woonomgeving •Thuis blijven wonen •Welzijn/actief zijn/bezig zijn/ertoe doen •Veiligheid •Zorg en ondersteuning als het moet, liefst zo min mogelijk Scheiden wonen/welzijn/zorg is flauwekul

11 De oudere voorbereid op toekomst •Tijdig keuzes maken m.b.t. wonen, welzijn en zorg •Familie/netwerk inzetten/onderhouden •Zorgsparen •Vermogen inzetten •Collectief inkopen •Coöperatie oprichten

12 Rol ouderenorganisaties •Lobby bij financiers (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) : één cliënt, één plan •Druk richting woningmarkt (aanpassing woningen en woningtoewijzing) •Ondersteuning ouderen en collectieven •Vormen van netwerken

13 Wat doet ViVa! •Masterplan: huisvestingsscenario •Financiële scenario’s •Van zorg naar dienstverlening

14 Huisvesting •Herzien masterplan met prognose zware ZZP’s •Discussie Zorgkantoor over capaciteit •Ombouw naar zoveel mogelijk zware ZZP’s •Overige deel accommodaties verhuren •Verhuurorganisatie inrichten •Scheiden wonen/zorg verder uitwerken

15

16 Prognose ontwikkeling ZZP’s/profielen met uitgroei ZZP 1-4

17 Zorg thuis 1 •Thuiszorgdiensten verbreden (WijkZorg 3.0) •Dienstverlening uitwerken in losse producten en pakketten •Woondiensten, welzijnsdiensten, zorgdiensten •Wijkverpleging nieuwe stijl

18 Zorg thuis 2 •HbH: - afbouw - ombouw naar bemiddeling/alfa? - huishoudelijke diensten integreren in pakketten - medewerkers opscholen naar helpende/verzorgende •7 x 24-uurs dienstverlening •Versnelde uitrol ICT-diensten

19 Operationele stand van zaken •Verhuur aan particulieren voorbereid, woningen gewaardeerd, geautomatiseerd systeem aangeschaft en operationeel. •Alle wooneenheden van ViVa! zijn gewaardeerd en geprijsd. •Eerste verhuur voormalig intramuraal appartement 1 december. •Verkoop en facturatie individuele dienstverlening bewoners voorbereid. Operationalisering komende maanden. •Aanpassing woningvoorraad op basis van prioriteitsstelling Masterplannen.

20 Drie varianten •AWBZ vergoedt een integraal tarief voor Zorg, Verblijf en Aanvullende dienstverlening (hogere ZZP’s) •Particuliere verhuur met VPT (vooralsnog ook lagere ZZP’s later alleen hogere ZZP’s). •Particuliere verhuur, met extramurale indicatie en aanvullende (deels) particuliere dienstverlening.

21 Diensten •Extra diensten naast woninggebonden leveringen en diensten (servicekosten) •Los verkrijgbaar, betalen naar verbruik •Als abonnement, vaste pakketten •Extra diensten naast huurcontract

22 Diensten •Veiligheid –Huur alarmeringsapparatuur –Alarmopvolging –Afkoop opvolging –Zorgvrij wonen –ICT-diensten •Huishouden - Wassen (bed)linnen –Wassen persoonlijke kleding –Schoonmaak •Maaltijden –Ontbijt –Lunch –Diner •Privé ondersteuning –laag –hoog

23 Pakketten •Goed verzorgd €99,62 per week, alarmering gratis. –Wassen (bed)linnen –Huishouden 0,75 uur per week (opmaak bedden, schoonhouden sanitair, afvoer afval) –Diner keuzemenu in restaurant of in appartement •Extra verzorgd € 151,15,- per week alarmering en Senz gratis. –Wassen (bed)linnen, wassen privé kleding 20% korting –Huishouden 1,5 uur per week (opmaak bedden, schoonhouden sanitair, afvoer afval, stoffen, zuigen, afwas, glasbewassing binnen) –Ontbijt, lunch en Diner in restaurant of in appartement •Volledig verzorgd € 228,20,- per week, alarmering incl. • =Extra verzorgd + –onbeperkt wassen privékleding (f.u.p.) –onbeperkt non alcoholische dranken –2 uur privéondersteuning laag per week

24 Losse diensten •Incidentele diensten –Bijvoorbeeld deelname aan groepsactiviteiten –Vervoer –Kerkdiensten –Feestelijke bijeenkomsten •Ledendiensten –SenZ €21,50 per jaar –Recht op volledig aanbodpakket SenZ incl. kortingen •ViVa! Beurs –Gemaximeerde bestedingsruimte op ViVa! (vergelijk E-Wallet)

25 ViVa! Klant en kaart • Facturering geen probleem met Klant en Kaart • Abonnement of betalen per activiteit • Aan welke voorwaarden dient de kaart te doen voor dagelijks gebruik? 1.Kaart is persoonlijk 2.Autorisatie met pincode? 3.Kaart “kent” abonnementen klant 4.Kaart berekent en kent actueel tegoed klant 5.Kaart “communiceert” met facturatiesysteem 6.Eenvoudige betaling gekoppeld aan standaard betaalsystemen 7.Betaling (b.v. activiteiten) ook met mobiele apparatuur 8.Bestedingsoverzicht on-line te raadplegen 9.Abonnement on-line (tijdelijk) aan te passen. 10.Bij verlies te deactiveren ViVa! Klant en Kaart

26 ViVa! Dienstenpak ket Hobby’s, Kerk en vervoer Wonen en huishouding SenZ Uitstapje s Vervoer Geïnform eerd Huishoud en Veilighei d Maaltij- den Privé onderste uning Verenigin gen besparen

27 Betaalbaar? “Extra” “Goed” •AOW€ 1023,57 •Huurtoeslag€ 297,- •Zorgtoeslag€ 88,- •Huur€ 600,- •Servicekosten€ 30,- •Gas/water/licht€ 65,- •Ziektenkostenverz.€ 112,50 •Eigen bijdrage CAK€ 12,46 •Abonnem. & Verzek € 75,00 •Pakket ViVa! Extra€ 654,98 € 431,68 •--------------------------------------- •Bestedingsruimte € 141,37 -/- •Of basis “goed” € 81,93

28 Een slimme (oudere) meid is op haar toekomst voorbereid Vragen?


Download ppt "Scheiden van Wonen en Zorg een slimme oudere is op zijn toekomst voorbereid."

Verwante presentaties


Ads door Google