De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheiden van Wonen en Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheiden van Wonen en Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Scheiden van Wonen en Zorg
een slimme oudere is op zijn toekomst voorbereid

2 Wie/wat is ViVa! Zorggroep
Historie: Fusie 2006 PidZ & Thuiszorg IJmond De aanbieder in maatschappelijke diensten en zorg Primair werkgebied Prioriteitsgebied

3 ViVa! in cijfers In 2012 totale bedrijfsopbrengsten ca.
140,9 miljoen EURO. 1426 Intramurale bedden. 1550 Thuiszorg cliënten. 6700 WMO cliënten. jarigen als cliënt van de JGZ. 4500 medewerkers.

4 Beleidswijzigingen overheid
Eigen verantwoordelijkheid Zelf ondersteuning regelen Mantelzorg en vrijwilligers Participatie Decentralisatie Scheiden van wonen en zorg Minder collectief gefinancierd, meer zelf betalen

5 Scheiden Wonen en Zorg Gedoogakkoord: meer handen aan bed
Lenteakkoord: scheiden w/z ZZP 1 en 2 Regeerakkoord: scheiden w/z ZZP 1, 2, 3 en 4 Zorgakkoord: scheiden w/z ZZP 1, 2, 3 en de helft van 4 Herfstakkoord: 1, 2, 3 en helft 4

6 Langdurige zorg algemeen
0-lijn incidentele loonontwikkeling (2014) Algehele 0-lijn van de baan 1.25% tariefkorting ZZP’s en verpleging (2014) Wijziging WMO 2015: van recht naar voorziening gericht op participatie Wet LIZ vervangt AWBZ

7 Langdurige zorg extramuraal
HbH: inkomensafhankelijk beperken: 40% wegbezuinigd (2014/2015), 60% overeind Begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer: decentralisatie (2015) met 25% korting Verzorging: overheveling naar ZVW (2015) met 15% korting Wijkverpleging: intensivering (2015 – 2017), overheveling naar ZVW Aanspraak thuisverpleging in ZVW (incl. verzorging en begeleiding) (2015) Sociale wijkteams

8 Langdurige zorg intramuraal
ZZP 1 en 2: extramuraliseren: schrappen indicaties vanaf 2013 ZZP 3: extramuraliseren: vanaf 2014 De helft van ZZP 4: extramuraliseren vanaf 2016 Intramuraal algemeen (LIZ): blijft verzekerd recht: besparing op regionale variatie en tariefspreiding (2018) t.z.t. naar verzekeraars

9 Gevolgen cliënten Een slimme oudere bereidt zich op tijd
Minder rechten Meer zelf (laten) doen, zelf betalen/zelf inkopen Hogere eigen bijdragen, inkomens- en vermogensafhankelijk Langer thuis blijven wonen Meer keuzemogelijkheden/arrangementen Een slimme oudere bereidt zich op tijd voor op de toekomst

10 Wat willen cliënten Scheiden wonen/welzijn/zorg is flauwekul
Eigen regie/verantwoordelijkheid Prettige woonomgeving Thuis blijven wonen Welzijn/actief zijn/bezig zijn/ertoe doen Veiligheid Zorg en ondersteuning als het moet, liefst zo min mogelijk Scheiden wonen/welzijn/zorg is flauwekul

11 De oudere voorbereid op toekomst
Tijdig keuzes maken m.b.t. wonen, welzijn en zorg Familie/netwerk inzetten/onderhouden Zorgsparen Vermogen inzetten Collectief inkopen Coöperatie oprichten

12 Rol ouderenorganisaties
Lobby bij financiers (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) : één cliënt, één plan Druk richting woningmarkt (aanpassing woningen en woningtoewijzing) Ondersteuning ouderen en collectieven Vormen van netwerken

13 Wat doet ViVa! Masterplan: huisvestingsscenario Financiële scenario’s
Van zorg naar dienstverlening

14 Huisvesting Herzien masterplan met prognose zware ZZP’s
Discussie Zorgkantoor over capaciteit Ombouw naar zoveel mogelijk zware ZZP’s Overige deel accommodaties verhuren Verhuurorganisatie inrichten Scheiden wonen/zorg verder uitwerken

15 Prognose ontwikkeling ZZP’s/profielen zonder uitgroei ZZP 1 - 4

16 Prognose ontwikkeling ZZP’s/profielen met uitgroei ZZP 1-4

17 Zorg thuis 1 Thuiszorgdiensten verbreden (WijkZorg 3.0)
Dienstverlening uitwerken in losse producten en pakketten Woondiensten, welzijnsdiensten, zorgdiensten Wijkverpleging nieuwe stijl

18 Zorg thuis 2 HbH: - afbouw - ombouw naar bemiddeling/alfa?
- huishoudelijke diensten integreren in pakketten - medewerkers opscholen naar helpende/verzorgende 7 x 24-uurs dienstverlening Versnelde uitrol ICT-diensten

19 Operationele stand van zaken
Verhuur aan particulieren voorbereid, woningen gewaardeerd, geautomatiseerd systeem aangeschaft en operationeel. Alle wooneenheden van ViVa! zijn gewaardeerd en geprijsd. Eerste verhuur voormalig intramuraal appartement 1 december. Verkoop en facturatie individuele dienstverlening bewoners voorbereid. Operationalisering komende maanden. Aanpassing woningvoorraad op basis van prioriteitsstelling Masterplannen.

20 Drie varianten AWBZ vergoedt een integraal tarief voor Zorg, Verblijf en Aanvullende dienstverlening (hogere ZZP’s) Particuliere verhuur met VPT (vooralsnog ook lagere ZZP’s later alleen hogere ZZP’s). Particuliere verhuur, met extramurale indicatie en aanvullende (deels) particuliere dienstverlening.

21 Diensten Extra diensten naast woninggebonden leveringen en diensten (servicekosten) Los verkrijgbaar, betalen naar verbruik Als abonnement, vaste pakketten Extra diensten naast huurcontract

22 Diensten Veiligheid Huishouden - Wassen (bed)linnen Maaltijden
Huur alarmeringsapparatuur Alarmopvolging Afkoop opvolging Zorgvrij wonen ICT-diensten Huishouden - Wassen (bed)linnen Wassen persoonlijke kleding Schoonmaak Maaltijden Ontbijt Lunch Diner Privé ondersteuning laag   hoog

23 Pakketten Goed verzorgd €99,62 per week, alarmering gratis.
Wassen (bed)linnen Huishouden 0,75 uur per week (opmaak bedden, schoonhouden sanitair, afvoer afval) Diner keuzemenu in restaurant of in appartement Extra verzorgd € 151,15,- per week alarmering en Senz gratis. Wassen (bed)linnen, wassen privé kleding 20% korting Huishouden 1,5 uur per week (opmaak bedden, schoonhouden sanitair, afvoer afval, stoffen, zuigen, afwas, glasbewassing binnen) Ontbijt, lunch en Diner in restaurant of in appartement Volledig verzorgd € 228,20,- per week, alarmering incl. =Extra verzorgd + onbeperkt wassen privékleding (f.u.p.) onbeperkt non alcoholische dranken 2 uur privéondersteuning laag per week

24 Losse diensten Incidentele diensten Ledendiensten ViVa! Beurs
Bijvoorbeeld deelname aan groepsactiviteiten Vervoer Kerkdiensten Feestelijke bijeenkomsten Ledendiensten SenZ €21,50 per jaar Recht op volledig aanbodpakket SenZ incl. kortingen ViVa! Beurs Gemaximeerde bestedingsruimte op ViVa! (vergelijk E-Wallet)

25 ViVa! Klant en Kaart ViVa! Klant en kaart
Facturering geen probleem met Klant en Kaart Abonnement of betalen per activiteit Aan welke voorwaarden dient de kaart te doen voor dagelijks gebruik? Kaart is persoonlijk Autorisatie met pincode? Kaart “kent” abonnementen klant Kaart berekent en kent actueel tegoed klant Kaart “communiceert” met facturatiesysteem Eenvoudige betaling gekoppeld aan standaard betaalsystemen Betaling (b.v. activiteiten) ook met mobiele apparatuur Bestedingsoverzicht on-line te raadplegen Abonnement on-line (tijdelijk) aan te passen. Bij verlies te deactiveren ViVa! Klant en kaart 25

26 Hobby’s , Kerk en vervoer
Wonen en huishouding Veiligheid Maaltij-den Huishouden Privé ondersteuning ViVa! Dienstenpakket besparen SenZ Geïnformeerd Verenigingen Hobby’s , Kerk en vervoer Vervoer Uitstapjes 26

27 Betaalbaar? “Extra” “Goed” AOW € 1023,57 Huurtoeslag € 297,-
Zorgtoeslag € 88,- Huur € 600,- Servicekosten € 30,- Gas/water/licht € 65,- Ziektenkostenverz. € 112,50 Eigen bijdrage CAK € 12,46 Abonnem. & Verzek € 75,00 Pakket ViVa! Extra € 654, € 431,68 Bestedingsruimte € 141,37 -/- Of basis “goed” € 81,93

28 Een slimme (oudere) meid is op haar toekomst voorbereid
Vragen?


Download ppt "Scheiden van Wonen en Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google