De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM DICOS 1 JULI 2016. Verloven: wijzigingen Belangrijk! Op 1/9/2016 verandert niets Op 2/9/2016 komt zorgkrediet en kunnen bepaalde loopbaanonderbrekingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM DICOS 1 JULI 2016. Verloven: wijzigingen Belangrijk! Op 1/9/2016 verandert niets Op 2/9/2016 komt zorgkrediet en kunnen bepaalde loopbaanonderbrekingen."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM DICOS 1 JULI 2016

2 Verloven: wijzigingen

3 Belangrijk! Op 1/9/2016 verandert niets Op 2/9/2016 komt zorgkrediet en kunnen bepaalde loopbaanonderbrekingen niet meer Op 1/9/2017 starten vernieuwde systemen van verminderde prestaties

4 LOOPBAANONDERBREKING

5 Loopbaanonderbreking Gewone loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking 50/55+ Specifieke stelsels van loopbaanonderbreking LBO voor ouderschapsverlof LBO voor medische bijstand LBO voor palliatieve zorgen

6 Gewone loopbaanonderbreking OP 1/9/2016 LAATSTE KEER MOGELIJK: Voltijdse of deeltijdse LBO van 1/9/2016 tot 31/8/2017 Recht op onderbrekingsuitkering: aanvraag bij RVA Recht op aanmoedigingspremie: aanvraag bij departement Werk en Sociale Economie (WSE)

7 Loopbaanonderbreking 50/55+ Lopende: Blijven ongewijzigd verder lopen Tot aan de effectieve pensioendatum Onderbrekingsuitkering blijft behouden Aanmoedigingspremie: blijft behouden indien nog recht Wisselen van volume niet meer mogelijk na 1/9/2016

8 Loopbaanonderbreking 50/55+ Nieuwe aanvragen: LAATSTE KEER MOGELIJK OP 1/9/2016 LBO 55+ tot aan het pensioen Recht op onderbrekingsuitkering: aanvraag bij RVA Geen recht op aanmoedigingspremie

9 Specifieke stelsels loopbaanonderbreking LBO voor ouderschapsverlof LBO voor medische bijstand LBO voor palliatieve zorgen Blijven verder bestaan! Recht op onderbrekingsuitkering: aanvraag bij RVA Recht op aanmoedigingspremie: alleen voor aanvragen tot en met 1/9/2016 aanvraag bij departement Werk en Sociale Economie (WSE)

10 ZORGKREDIET Vanaf 2/9/2016

11 Zorgkrediet: motieven Zorgkrediet is een recht Zorg voor een kind tot en met 12 jaar, ook pleegkind Zorg voor een kind met een handicap Medische bijstand Palliatieve zorg Opleiding

12 Zorgkrediet: volume Voltijds Halftijds Een vijfde: alleen indien voltijdse tewerkstelling

13 Zorgkrediet: duur Totaal krediet per loopbaan (vs. specifieke stelsels van LBO): 18 maanden voltijds 36 maanden halftijds 90 maanden 1/5 e Maar: per aanvraag kan het volume wijzigen B.v. van 1/10 tot 31/12 halftijds zorgkrediet, van 1/1 tot 30/6 zorgkrediet met een vijfde

14 Zorgkrediet: duur (2) Per aanvraag: minimaal drie – maximaal twaalf maanden Telkens volledige maanden, maar hoeft niet noodzakelijk te starten op de eerste dag van de maand B.v. zorgkrediet van 14 september tot 13 maart (= zeven maanden) Uitzondering: bij palliatieve zorg: minimaal één maand – maximaal drie maanden Telkens aanrekening met volledige maanden indien stopzetting B.v. zorgkrediet van 14 september tot 15 december (= vier maanden)

15 Zorgkrediet: onderbrekingsuitkeringen Voor een personeelslid dat voltijds aangesteld is: 527 euro bij voltijdse onderbreking 275 euro bij halftijdse onderbreking 131 euro bij onderbreking met een vijfde Verhoogde uitkeringen voor alleenstaanden bij deeltijdse onderbreking Geen aparte aanmoedigingspremie Aanvragen bij departement WSE

16 Zorgkrediet: mededeling/start Voor medische bijstand of palliatieve zorgen: Eerste dag van de week die volgt op de week waarin mededeling Voor zorgen voor kind of opleiding: Mededeling minstens een maand voor ingangsdatum

17 VERLOF EN AFWEZIGHEID VOOR VERMINDERDE PRESTATIES (VVP en AVP) Vanaf 1/9/2017

18 VVP VVP sociale en familiale redenen VVP 2 kinderen jonger dan 14 jaar VVP ouder dan 50 jaar worden samengevoegd tot 1 VVP vanaf 1/9/2017

19 VVP: modaliteiten vastbenoemd en tijdelijk aangesteld (720/360 dagen) geconditioneerd recht 2 jaar voltijds 10 jaar deeltijds (halftijds of een vijfde – afwijking mits akkoord) Begindatum: 1/9, en ook 1/1, 1/4 voor deeltijds Einddatum: 31/8 Onbezoldigd, maar dienstactiviteit Komt in aanmerking voor het pensioen binnen bestaande 20%-regel

20 VVP: modaliteiten Voor 55+ Zelfde modaliteiten, MAAR recht onbeperkt tot aan pensioen eenmalige terugkeer mogelijk Tijdelijke personeelsleden geen 720/360 dagen: gunst

21 Afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) AVP persoonlijke aangelegenheden AVP 2 kinderen jonger dan 14 jaar AVP ouder dan 50 jaar TBSPA Afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale redenen worden samengevoegd tot 1 AVP vanaf 1/9/2017

22 AVP: modaliteiten Gunst Volume: vrij te kiezen Begindatum: vrij te kiezen Einddatum: vrij te kiezen Maximaal 5 jaar gedurende loopbaan Onbezoldigd en non-activiteit Komt niet in aanmerking voor het pensioen


Download ppt "WELKOM DICOS 1 JULI 2016. Verloven: wijzigingen Belangrijk! Op 1/9/2016 verandert niets Op 2/9/2016 komt zorgkrediet en kunnen bepaalde loopbaanonderbrekingen."

Verwante presentaties


Ads door Google