De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Ds. E.R.V. Schuddebeurs Organist: Henk v. Voorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Ds. E.R.V. Schuddebeurs Organist: Henk v. Voorst."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Ds. E.R.V. Schuddebeurs Organist: Henk v. Voorst

2 Zingen: Nieuwe Liedboek 288

3

4 Welkom en Mededelingen

5 Zingen: Psalm 43 vers 3 3. O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

6 Stil Gebed Bemoediging en Groet

7 Zingen: Psalm 43 vers 4 4. Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

8 Gebed

9 Leefregel: Efeze 6: 10-18 10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

10 Zingen: Nieuwe Liedboek 912 vers 4 en 5

11

12 Woord voor de Kinderen

13 Zingen: Nieuwe Liedboek 935 vers 1, 2 en 3

14

15

16 Korte toelichting

17 Gebed

18 Schriftlezing: Psalm 124 1 Een pelgrimslied van David. Was de HEER niet voor ons geweest, – Israël, blijf het herhalen – 2 was de HEER niet voor ons geweest toen de mensen zich tegen ons keerden, 3 ze hadden ons levend verslonden, zo hevig was hun woede. 4 Dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld, 5 wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water.

19 Schriftlezing: Psalm 124 6 Geprezen de HEER, die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden: 7 wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers, het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen. 8 Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

20 Zingen: Psalm 124 vers 4 4. Die onze boeien slaakt, het is de HEER. Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. Ons heil is in de naam van God de HEER, die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

21 Schriftlezing: Mattheus 5: 44 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen

22 Overdenking

23 Zingen: Nieuwe Liedboek 1010 vers 3 en 4

24

25

26

27 Dankgebed Voorbeden Stil Gebed Onze Vader

28 Inzamelingen der gaven Inzameling der gaven 1 ste Collecte: Diaconie 2 e Collecte: Pastoraat Uitgangscollecte: Onderhoud kerken en gebouwen

29 Slotlied: Nieuwe Liedboek 993 Samen op de aarde

30

31

32

33

34

35 Slotlied: NLK 993 Samen op de aarde

36 Zegen

37 Graag nodigen wij, u/jou uit in de benedenzaal voor een heerlijk kopje koffie of thee. Voor de kinderen staat er een lekker glaasje limonade klaar. Goede zondag


Download ppt "Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Ds. E.R.V. Schuddebeurs Organist: Henk v. Voorst."

Verwante presentaties


Ads door Google