De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 52 HC Franeker 16 augustus 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 52 HC Franeker 16 augustus 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 52 HC Franeker 16 augustus 2009
Thema: U bent koning! Voorbede doen Welkom in de kerk Zondag 52 HC Franeker 16 augustus 2009

2

3 U bent koning! Voorbede doen
Zondag 52 HC Franeker 16 augustus 2009

4 1. Geestelijke strijd Meer aandacht voor magie, hekserij, wicca, occultisme Meer aandacht voor (uitdrijving van) demonen en demonische invloed Angstige christenen? Plek van gebed hierin?

5 Vanuit slot ‘Onze Vader’
En zondag 52 HC

6 Slot ‘onze Vader’ En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad (NBG-51: ‘de boze’) Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’.

7 2. Uitgangspunt: Efeze 1,20-23 Die macht was … werkzaam in Christus toen God … hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is …

8 2. Uitgangspunt: Efeze 1,20-23 Christus: aan Gods rechterhand
Onder zijn voeten: vorsten en heersers, machten en krachten, elke naam Hoofd van de kerk – zijn lichaam Onze positie: tussen zijn hoofd en zijn voeten

9 2. Uitgangspunt: Efeze 1,20-23 Christus regeert: geen angst
De duivel en zijn machten zijn er nog wel: realisme Voorrecht om in Christus te zijn: Priester: voorbede voor anderen Koning: in Christus meer dan overwinnaars Kind van God: Gebed in Jezus’ naam

10 3. Uitwerking: Efeze 6 Vers 10-12:
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

11 3. Uitwerking: Efeze 6 Vers 18-20:
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

12 3. Uitwerking: Efeze 6 Startpunt: Christus, zijn macht, zijn Geest
Realisme: er wordt nog gevochten met duistere machten Gebed als wapen: voortdurend bidden voor alle heiligen

13 4. Hoe zie je God? ‘Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid’ Dichtbij in Christus en de Heilige Geest Waarom zeg je ‘amen’ (v/a 129)?

14 5. Hoe zie je jezelf? Geloof niet de leugen van satan maar de waarheid van het evangelie Je identiteit: sterk in Christus Je voorrecht: bidden in Jezus’ naam Samen sterk Geen pensioen, geen VUT, geen verbittering

15 ‘De duivel, de wereld en ons eigen vlees’
6. Hoe zie je de strijd? Efeze 2,2-3: … de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen ‘De duivel, de wereld en ons eigen vlees’

16 7. Waarom voorbede? Gebedssteun: bid voor elkaar (Ef 3,16-17 en 6,20)
Niet iedereen bidt: de overheid, de niet-christen (1 Tim 2,1-4) Zwakheid, zonde, ziekte: een ander kan beter bidden (Jak 5,15-18) Niet iedereen neemt veel tijd om te bidden Bidden heeft invloed…

17 8. Bidden heeft invloed Op. 5,8b: Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen. Op. 8,3b: Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen.

18


Download ppt "Zondag 52 HC Franeker 16 augustus 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google