De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

2 Voorganger : ds. G. Kwakkel (Kampen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. G. Kwakkel (Kampen) 16:30 voorganger: ds. G. Kwakkel (Kampen) De collecte is bestemd voor Mercy Ships Holland. Mercy Ships is een christelijke organisatie met een duidelijke missie, namelijk om in navolging van Jezus, hoop en genezing te brengen aan de armsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 7 augustus:Lessa Kramer Johanna Schaaij 8 augustus:zr Evie de Fouw Peter Kamps 9 augustus:br Chiel Bareman br F. Vonk 10 augustus:zr A. Voogt-Hoekstra 11 augustus:Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus:br Eildert van Dijken 13 augustus:zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter

5 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

6 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

8 Psalm 95: 1, 3 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

9 Psalm 95: 1, 3 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

10 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

11 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

12 Psalm 80: 1 1 O herder, die uw volk wilt leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, HERE, wees ons goed. Gij, die uw troon op cherubs sticht, verschijn ons in uw blinkend licht.

13 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

15 LvdK 58: 1, 4 1 De schapen alle honderd, die moeten binnen gaan, maar een is afgezonderd naar eigen zin gegaan Op alle honderd schapen die van de kudde zijn heeft een de kooi verlaten en dwaalt in de woestijn.

16 LvdK 58: 1, 4 4 De mensen zijn gebonden door herders zonder hart, zo hebben zij gezondigd en allen zijn zij zwart Maar God wil van de schapen de goede herder zijn. Hij heeft de kooi verlaten, Hij zoekt in de woestijn.

17 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

19 LvdK 127: 1, 3 1 Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wondren doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

20 LvdK 127: 1, 3 3 Hoort toe, gij zwaarbeproefden, uw Koning is niet ver! Voor wie in 't duister toefden, rijst nu de morgenster. De Heer geeft in de nood zijn wonderbare bijstand; Hij slaat de laatste vijand, Hij overwint de dood.

21 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

22 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

23 LvdK 122: 5 5 Lof zij God in 't hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk, nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid.

24 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

25 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

27 Psalm 89: 6, 7 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede.

28 Psalm 89: 6, 7 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

29 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

30 Gezang 182C

31 Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6, 7 Gezang182C:Amen

32 GEZOCHT: CONTACTPERSONEN/TAALMAATJES (MANNEN) Ik ben op zoek naar mannelijke contactpersonen/taalmaatjes. Er zijn momenteel 6 syrische mannen die iemand zoeken die hen kan helpen bij de taal, en die het leuk vindt om contact met hen op te bouwen. Voor 5 van deze 6 mensen geldt dat zij alleen arabisch spreken. Ik zou jullie vragen of u in uw gemeente of omgeving iemand weet die arabisch spreekt en hen zou willen helpen? Of wellicht u in combinatie met iemand die arabisch spreekt? Mocht u zelf zonder het spreken van de arabische taal toch contacpersoon/taalmaatje zou willen zijn, dan moedig ik dat zeker ook aan. Door dingen aan te wijzen, gebruik van internet e.d. is er veel communicatie mogelijk, en het contact is erg waardevol voor deze mensen! Ik hoor het graag! Groet, Eline Reede Vrijwilligerscoördinator Eindhoven06-45805322


Download ppt "Liturgieds. G. Kwakkel (Kampen) Collecte: Mercy Ships Psalm95:1, 3 Jesaja40:1 - 11 Psalm80: 1 Lucas15:1 - 7 LvdK 58:1, 4 LvdK127:1, 3 LvdK122:5 Psalm89:6,"

Verwante presentaties


Ads door Google