De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. J. van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 124: 1 Na de zegen Ps. 89: 5, 6 Schriftlezing: Mattheüs 25: 14 - 30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. J. van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 124: 1 Na de zegen Ps. 89: 5, 6 Schriftlezing: Mattheüs 25: 14 - 30."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. J. van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 124: 1 Na de zegen Ps. 89: 5, 6 Schriftlezing: Mattheüs 25: 14 - 30

2

3

4

5

6 Voor meer informatie, kijk op: www.zendingszondag.nl Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Locatie : Camping De Oldemeyer Aanvang : 14:30 – 02/06/2013 voor en na de dienst ontmoeting Gezamenlijke openlucht kerkdienst in het kader van zending en hulpverlening van de acht GKv gemeenten in de classis Hardenberg. In samenwerking met:

7 In deze dienst zal Ds. J. van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 124: 1 Na de zegen Ps. 89: 5, 6 Schriftlezing: Mattheüs 25: 14 - 30

8  Votum en zegengroet  Ps.89: 5, 6  Gebed  Lezen:Mattheüs 25: 14 - 30  Lb.479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9 Voor de dienst: Ps. 124: 1

9 Vers 1 Heel Israël getuige, blij van geest: Indien de HEER niet met ons was geweest, indien de HEER ons niet had bijgestaan, toen 't woeden van de vijand werd gevreesd, dan waren wij verslonden en vergaan. Psalm 124

10 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.89: 5, 6  Gebed  Lezen:Mattheüs 25: 14 - 30  Lb.479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9

11  Votum en zegengroet  Ps.89: 5, 6  Gebed  Lezen:Mattheüs 25: 14 - 30  Lb.479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9

12  Votum en zegengroet  Ps.89: 5, 6  Gebed  Lezen:Mattheüs 25: 14 - 30  Lb.479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9

13 Vers 5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. De wereld is van U, de wind en de getijden, al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. Psalm 89

14 Vers 6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, … Psalm 89

15 … en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. Psalm 89

16  Votum en zegengroet  Ps.89: 5, 6  Gebed  Lezen:Mattheüs 25: 14 - 30  Lb.479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9

17  Votum en zegengroet  Ps.89: 5, 6  Gebed  Lezen:Mattheüs 25: 14 - 30  Lb.479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9

18  Votum en zegengroet  Ps.89: 5, 6  Gebed  Lezen:Mattheüs 25: 14 - 30  Lb.479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9

19 Liedboek 479 Vers 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

20 Liedboek 479 Vers 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

21 Liedboek 479 Vers 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

22 Werken met de talenten van Christus 1. Wat zijn talenten ? 2. Wat moet u er mee doen ? Na de preek: Lb 473: 1, 2, 4, 9

23  Lb. 479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9  Geloofsbelijdenis  Ps.56: 4  Gebed  Collecte  Ps.119: 3, 4  Zegen

24 Liedboek 473 Vers 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

25 Liedboek 473 Vers 2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

26 Liedboek 473 Vers 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

27 Liedboek 473 Vers 9 Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam.

28  Lb. 479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9  Geloofsbelijdenis  Ps.56: 4  Gebed  Collecte  Ps.119: 3, 4  Zegen

29  Lb. 479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9  Geloofsbelijdenis  Ps.56: 4  Gebed  Collecte  Ps.119: 3, 4  Zegen

30 Vers 4 Ik heb, o God, geloften u gewijd. Ik breng het offer van mijn dankbaarheid en prijs U om uw goedertierenheid, uw hand kwam mij bevrijden. Ik zal in 't licht uws aanschijns mij verblijden, zodat ik U mijn leven kan gaan wijden, daar U mijn voet bewaarde tegen glijden, naar 't licht mij hebt geleid. Psalm 56

31  Lb. 479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9  Geloofsbelijdenis  Ps.56: 4  Gebed  Collecte  Ps.119: 3, 4  Zegen

32  Vandaag  1 e V. S. E  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Ps.119: 3, 4

33  Lb. 479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9  Geloofsbelijdenis  Ps.56: 4  Gebed  Collecte  Ps.119: 3, 4  Zegen

34 Psalm 119 Vers 3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

35 Psalm 119 Vers 4 Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich door God en zijn gebod laat raden. Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER, leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

36  Lb. 479: 1, 3, 4  Preek  Lb.473: 1, 2, 4, 9  Geloofsbelijdenis  Ps.56: 4  Gebed  Collecte  Ps.119: 3, 4  Zegen

37

38 Tot volgende week zondag Om: 11:00 Om: 11:00 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 18:30 En om: 18:30 Met Ds. A. M. Postma Met Ds. A. M. Postma In het Morgenlicht In het Morgenlicht

39


Download ppt "In deze dienst zal Ds. J. van de Wetering voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 124: 1 Na de zegen Ps. 89: 5, 6 Schriftlezing: Mattheüs 25: 14 - 30."

Verwante presentaties


Ads door Google