De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 9 – 20.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 9 – 20."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 9 – 20

2 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. Vers 1 Psalm 145 : 1

3 Zij roemen in uw koningschap, o HEER, zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: een vorst, bekleed met macht en majesteit. Uw heerschappij is over alle tijden, ieder geslacht zal zich in U verblijden. Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. Vers 4 Psalm 145 : 4

4 Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, zijn redding is elk die Hem roept nabij. Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, mijn mond zal vol zijn van de lof des HEREN. Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden, Hem zegenen tot aan het eind der tijden. Vers 6 Psalm 145 : 6

5 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! Vers 1 Gezang 75 : 1, 15

6 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. Vers 15 Gezang 75 : 1, 15

7 Liefde was het, onuitputt'lijk liefd' en goedheid, eind'loos groot, toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd en dankensstof Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel Zijnen lof. Vers 1 ELB 119 : 1 en 2

8 Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw Naam, zo groot en heerlijk, zinkt de vijand weg in 't niet. Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning ziet. Vers 2 ELB 119 : 1 en 2

9 Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed. Zijn wonden tonen 't gans heelal wat Hij voor 't mensdom deed. De eng'len om Gods troon, all' overheid en macht, zij buigen dienend zich ter neer voor zulke wond're pracht. Vers 2 ELB 140 : 2 en 3

10 Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee, ’t klinke over berg en dal. Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, wordt d' aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom! Vers 3 ELB 140 : 2 en 3

11 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger: ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 9 – 20."

Verwante presentaties


Ads door Google