De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE."— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE.
Psalm 96 Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

2 Zingen Vers 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen,
Psalm 96 Vers 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen.

3 Zingen Vers 3 Afgoden zijn der volken goden,
Psalm 96 Vers 3 Afgoden zijn der volken goden, die weten niet van onze noden. De HERE schiep de hemel wijd. En waar Hij troont in majesteit, daar wordt Hem lof en eer geboden.

4 Zingen Vers 4 Geeft aan de HERE, gij geslachten,
Psalm 96 Vers 4 Geeft aan de HERE, gij geslachten, geeft sterkte, heerlijkheid en krachten, geeft Hem de glorie van zijn naam Komt in zijn huis met offers saam. Geeft eer de HERE, alle machten.

5 Zingen Vers 5 Buigt, buigt u neer voor God de HERE
Psalm 96 Vers 5 Buigt, buigt u neer voor God de HERE in heilge feestdos, Hem ter ere. Beef, aarde, voor zijn aangezicht. De HERE, die de volken richt, is koning, Hem moet ieder eren.

6 Zingen Vers 6 Vertelt de volkeren op aarde:
Psalm 96 Vers 6 Vertelt de volkeren op aarde: de HERE is het die aanvaardde het koningschap, de oppermacht. Vast staat de wereld door de kracht, waarin Hijzelf zich openbaarde.

7 Zingen Vers 7 Naar recht zal Hij de volken leiden
Psalm 96 Vers 7 Naar recht zal Hij de volken leiden Dat aard' en hemel zich verblijden. Juicht, velden, juicht, en ook de zee met wat daarin is, juiche mee. Verheugt u, bossen, akkers, weiden.

8 Zingen Vers 8 Het juiche al voor God de HERE,
Psalm 96 Vers 8 Het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal regeren, komt richten in gerechtigheid. Hij komt in trouw en majesteit, om ieder volk zijn recht te leren.


Download ppt "Zingen Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE."

Verwante presentaties


Ads door Google