De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere. Psalm 96

2 Vers 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. Psalm 96

3 Vers 3 Afgoden zijn der volken goden, die weten niet van onze noden. De HERE schiep de hemel wijd. En waar Hij troont in majesteit, daar wordt Hem lof en eer geboden. Psalm 96

4 Vers 4 Geeft aan de HERE, gij geslachten, geeft sterkte, heerlijkheid en krachten, geeft Hem de glorie van zijn naam Komt in zijn huis met offers saam. Geeft eer de HERE, alle machten. Psalm 96

5 Vers 5 Buigt, buigt u neer voor God de HERE in heilge feestdos, Hem ter ere. Beef, aarde, voor zijn aangezicht. De HERE, die de volken richt, is koning, Hem moet ieder eren. Psalm 96

6 Vers 6 Vertelt de volkeren op aarde: de HERE is het die aanvaardde het koningschap, de oppermacht. Vast staat de wereld door de kracht, waarin Hijzelf zich openbaarde. Psalm 96

7 Vers 7 Naar recht zal Hij de volken leiden Dat aard' en hemel zich verblijden. Juicht, velden, juicht, en ook de zee met wat daarin is, juiche mee. Verheugt u, bossen, akkers, weiden. Psalm 96

8 Vers 8 Het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal regeren, komt richten in gerechtigheid. Hij komt in trouw en majesteit, om ieder volk zijn recht te leren. Psalm 96


Download ppt "Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot."

Verwante presentaties


Ads door Google