De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Verschenen aan Jakobus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Verschenen aan Jakobus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Verschenen aan Jakobus

2 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

3 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

4 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

5 JdH. 128: 1, 3, 4 Gij die treurt, kom met uw smart, Daar is plaats bij ’t kruis. Breng uw leed, stort uit uw hart, Aan de voet van ’t kruis. Klaag daar, want uw Heiland hoort, Hoe ook ’t leed uw ziel doorboort, Jezus troost u door zijn woord, Daar is plaats bij ’t kruis.

6 JdH. 128: 1, 3, 4 Vlied o zondaar, o vlied nu, Daar is plaats bij ’t kruis. Jezus gaf zich ook voor U, Daar is plaats bij ’t kruis. Levensstromen uit zijn zij Vloeien steeds voor u en mij, Rijk of arm, komt allen vrij, Daar is plaats bij ’t kruis.

7 JdH. 128: 1, 3, 4 Heerlijk nieuws voor iedereen, Daar is plaats bij ’t kruis. Daar is redding, daar alleen, Daar is plaats bij ’t kruis. Stromen van gena en vree Vloeien uit Gods liefdezee Zondaars komt, brengt anderen mee, Daar is plaats bij ’t kruis.

8 Opw. 392: 1, 2, 4 Mijn Jezus, ik hou van U, Ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U Die ik had verdiend. De grote Verlosser Mijn Redder bent U ‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

9 Opw. 392: 1, 2, 4 Mijn Jezus, ik hou van U, Want U hield van mij. Toen U aan het kruis hing, Een wond in uw zij. Voor mij de genade, Een doornenkroon voor U. ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu.

10 Opw. 392: 1, 2, 4 Als ik in uw glorie, Uw eeuwigheid kom, Dan buig ik mij voor U, In uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid, Zal ‘k zingen voor U ‘k Heb van U gehouden, Maar nooit zoveel als nu, Maar nooit zoveel als nu.

11 Opw. 174 (refrein) Juicht, want Jezus is Heer, Kinderen Sions verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus de Koning die mensen het leven weer geeft. Liefde bedekt zijn schepping, De bloemen de vogels, het gras. Zou Hij dan jou vergeten, Jezus die blinden genas, verrees.

12 Opw. 174 (refrein) Juicht, want Jezus is Heer, Kinderen Sions verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus de Koning die mensen het leven weer geeft. Wees als een boom die vruchtdraagt, Ieder seizoen op zijn tijd. Drink van het levend water, Jezus de bron voor altijd, verrees

13 Opw. 174 (refrein) Juicht, want Jezus is Heer, Kinderen Sions verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus de Koning die mensen het leven weer geeft.

14 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

15 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

16 Ps. 21: 3, 7 NB Al wat de koning had begeerd van U, o God, was leven; en Gij hebt hem gegeven een leven dat de tijd trotseert, een leven voor altijd in onvergank'lijkheid.

17 Ps. 21: 3, 7 NB Verhef U in uw kracht, o Heer, toon uw geducht vermogen aan sterfelijke ogen. Wij willen zingen tot uw eer, willen uw wondermacht lofzingen dag en nacht.

18 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

19 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

20 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

21 Ps. 95: 1, 4 Komt, laat ons samen Isrels HEER. Den rotssteen van ons heil, met eer, Met Godgewijden zang ontmoeten; Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, Met een verheven lofgedicht En blijde psalmen, juichend groeten.

22 Ps. 95: 1, 4 Want Hij is onze God, en wij Zijn ’t volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

23 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

24 Preek Verschenen aan Jakobus >>> LvK. 330: 1, 2 Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Tekst: 1 Kor. 15: 7a

25 Preek Verschenen aan Jakobus 1. broer 2. broeder 3. bouwer >>> LvK. 330: 1, 2 Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Tekst: 1 Kor. 15: 7a

26 LvK. 330: 1, 2 Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd' ons toegewend. Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van de aard, en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.

27 LvK. 330: 1, 2 En of een mens al diep verloren en ver van U verzworven is, Gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis. Uw woord, dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht, doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht.

28 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

31 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

32 Ps. 145: 1, 2 NB O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

33 Ps. 145: 1, 2 NB Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wondren die Gij hebt verricht, opdat men alom spreke van uw kracht, en roeme in uw overwinningsmacht. Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen en juichend zal men overal bezingen uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

34 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

35 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

36 LvK. 218: 1, 2, 8 1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan. 2 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort, tot over 't ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

37 LvK. 218: 1, 2, 8 't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

38 Liturgie zondag 5 april Mededelingen JdH. 128: 1, 3, 4 Opw. 392: 1, 2, 4 Opw. 174 Stil gebed Votum en groet Ps. 21: 3, 7 NB Gebeden Schriftlezing: 1 Kor. 15: 1-11 Ps. 95: 1, 4 Tekst 1 Kor. 15: 7a Verkondiging LvK. 330: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 145: 1, 2 NB Geloofsbelijdenis LvK. 218: 1, 2, 8 Zegen

39 D.V. zondag 12 april a.s. 10.00 uur ds. G.J. Capellen 16.00 uur ds. J. van Langevelde


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Verschenen aan Jakobus."

Verwante presentaties


Ads door Google