De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12-"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

2 Voorganger : br. J. Blom Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. D. van Harten De collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

5 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

6 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

7 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Gezang 145, NG74: 1 - 4

8 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Gezang 145, NG74: 1 - 4

9 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

10 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

11 Psalm 111: 5 5 De HERE heeft zijn volk gered en het geheiligd door zijn wet, voor eeuwig zijn verbond gesloten. Zijn naam is groot in heiligheid en zeer geducht, vol heerlijkheid. Hij is nabij zijn gunstgenoten.

12 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

13 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

14 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

15 Psalm 111: 6 6 ’t Begin van ware wijsheid is - zo leert ons Gods getuigenis - de HERE als uw God te vrezen. Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand, hij dient zijn God met hart en hand. Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

16 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

17 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

18 Psalm 89: 12 12 Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend. Zijn troon staat even vast als 't glanzend firmament. Indien zijn zonen ooit mijn heilig recht ontwijden, niet wandlen naar mijn wil, dan zal Ik hen kastijden. En toch zal Davids huis mijn liefd' en trouw ervaren, Ik houd Mij aan mijn woord, zal mijn verbond bewaren.

19 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

20 Alles in het werk stellen om te herstellen Onherstelbaar

21 Alles in het werk stellen om te herstellen Onherstelbaar Botsende verlangens

22 Alles in het werk stellen om te herstellen Onherstelbaar Botsende verlangens Verhaal met een rouwrand

23 Alles in het werk stellen om te herstellen Onherstelbaar Botsende verlangens Verhaal met een rouwrand Wegwijs naar het hart

24 Alles in het werk stellen om te herstellen Onherstelbaar Botsende verlangens Verhaal met een rouwrand Wegwijs naar het hart Toenadering zonder opening

25 Alles in het werk stellen om te herstellen Onherstelbaar Botsende verlangens Verhaal met een rouwrand Wegwijs naar het hart Toenadering zonder opening Barmhartig recht doen

26 Alles in het werk stellen om te herstellen Onherstelbaar Botsende verlangens Verhaal met een rouwrand Wegwijs naar het hart Toenadering zonder opening Barmhartig recht doen Epiloog

27 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

28 LvdK 15: 1 - 4 1Looft nu, mijn ziel, de Here, looft, al wat in mij is, zijn naam! Vergeet niet, hoeveel keren de Here u heeft welgedaan. Hij wil uw schuld vergeven, u redden van de dood, gij zijt met heel uw leven geborgen in zijn schoot. De Heer vernieuwt uw krachten als van een adelaar, Hij maakt wie Hem verwachten al zijn beloften waar.

29 LvdK 15 : 1 - 4 2Gij armen en verdrukten ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; gebeukten en gebukten, in zijn rijk is gerechtigheid. Gij die, uzelf tot schade, des Heren weg verliet, de Heer is vol genade, voor eeuwig toornt Hij niet, Hij die voor u blijft zorgen, de zonden van u doet als d’ avond van de morgen, ja, kwaad vergeld met goed.

30 LvdK 15 : 1 - 4 3De Heer is als een vader, die voor zijn kinderen 't beste wil; wie Hem vertrouwend naad'ren, die geeft Hij rust, die maakt Hij stil. Hij immers kent ons broze bestaan, want stof zijn wij, een teer geluk, als rozen zo schoon, zo snel voorbij; als gras zijn wij, als blaren, wanneer de najaarswind door 's levens boom komt varen, wie is er die ze vindt?

31 LvdK 15 : 1 - 4 4Maar 't rijk van Gods genade staat vast en blijft in eeuwigheid. Zijn trouw komt hun te stade, die Hem getrouw zijn toegewijd. Gij englen, sterke helden, die doet zijn heilig woord, nooit moede ons te melden al wat gij van Hem hoort, looft Hem, gij zult Hem geven de lof van 't gans heelal; en gij mijn ziel, mijn leven, loof gij Hem bovenal!

32 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

33 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

34 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

35 Gezang 64, NG37: 1 - 4 1Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 2Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

36 Gezang 64, NG37: 1 - 4 3Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 4Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

37 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

38 Gezang 182E 4-stemmig

39 Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12- 17 LvdK15: Gezang64: Gezang182E:Amen

40 GEZOCHT: CONTACTPERSONEN/TAALMAATJES (MANNEN) Ik ben op zoek naar mannelijke contactpersonen/taalmaatjes. Er zijn momenteel 6 syrische mannen die iemand zoeken die hen kan helpen bij de taal, en die het leuk vindt om contact met hen op te bouwen. Voor 5 van deze 6 mensen geldt dat zij alleen arabisch spreken. Ik zou jullie vragen of u in uw gemeente of omgeving iemand weet die arabisch spreekt en hen zou willen helpen? Of wellicht u in combinatie met iemand die arabisch spreekt? Mocht u zelf zonder het spreken van de arabische taal toch contacpersoon/taalmaatje zou willen zijn, dan moedig ik dat zeker ook aan. Door dingen aan te wijzen, gebruik van internet e.d. is er veel communicatie mogelijk, en het contact is erg waardevol voor deze mensen! Ik hoor het graag! Groet, Eline Reede Vrijwilligerscoördinator Eindhoven06-45805322


Download ppt "Liturgiebr. J. Blom Collecte: Gevangenenzorg Gezang145: Psalm111:5 2 Samuel13:38- 14: 17 Psalm111:6 2 Samuel14:21- 24, 28 - 33 Psalm89:12 2 Samuel14:12-"

Verwante presentaties


Ads door Google