De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger:Ds. J. E. de Groot Welkom in deze dienst Schriftlezing:Johannes 16: 1 – 15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger:Ds. J. E. de Groot Welkom in deze dienst Schriftlezing:Johannes 16: 1 – 15."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger:Ds. J. E. de Groot Welkom in deze dienst Schriftlezing:Johannes 16: 1 – 15

2 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. Vers 1 Gezang 328: 1, 2 en 3 (LvdK)

3 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten. Vers 2 Gezang 328: 1, 2 en 3 (LvdK)

4 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Vers 3 Gezang 328: 1, 2 en 3 (LvdK)

5 O God, de wondren die Gij deedt, toen Gij daar voor ons henen schreedt! De aarde werd bewogen. Dit is de berg van uw verbond! Uw stromen drenken hier de grond, hier daalt Gij uit den hoge. Een regen van vrijgevigheid hebt Gij uw erfdeel toebereid, uw erfdeel dat versmachtte. Uw schare heeft zich daar gezet; dit is uw woord, dit is uw wet: Gij geeft ons nieuwe krachten. Vers 3 Psalm 68:3

6 In bidden en in smeken, maak onze harten één. Wij hunkren naar een teken, o, laat ons niet alleen. De Heiland is getreden aan 's Vaders rechterhand: wij wachten hier beneden de gaven van zijn hand. Vers 1 Gezang 235: 1 en 2 (LvdK)

7 Wijd open staan de deuren, nu is de toegang vrij. Voor wie verweesd hier treuren is Jezus' hulp nabij. Al dreigen nog gevaren, al wacht ons kruis en strijd, de Geest zal ons bewaren, de Geest, die troost en leidt. Vers 2 Gezang 235: 1 en 2 (LvdK)

8 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. Vers 5 Psalm 51: 5

9 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is zal 't als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren. Vers 49 Psalm 119: 49 en 50

10 Ik hunker en ik hijg naar uw gebod. Wend U tot mij, verleen mij uw genade. Zo pleit ik op mijn recht als knecht van God. Leid mij naar uw verbond op vaste paden. Wend van mij druk en onrecht, keer mijn lot, dan richt uw woord van dag tot dag mijn daden. Vers 50 Psalm 119: 49 en 50

11 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. Vers 1 Gezang 437: 1, 2 en 3

12 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt. Vers 2 Gezang 437: 1, 2 en 3

13 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot aangezicht. Vers 3 Gezang 437: 1, 2 en 3

14 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger:Ds. J. E. de Groot Welkom in deze dienst Schriftlezing:Johannes 16: 1 – 15."

Verwante presentaties


Ads door Google