De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Psalm 25 Vers 1 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen tot U op, Gij zijt mijn God. Red mij van wie mij benauwen, nu de vijand mij bespot. Nooit maakt Hij beschaamd, o HEER, wie gelovig U verwachten, maar beschaamd staan keer op keer die U trouweloos verachten.

2 Zingen Vers 2 HEER, wijs mij toch zelf de wegen
Psalm 25 Vers 2 HEER, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; Maak mijn hart er toe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

3 Zingen Vers 3 Denk aan mij in uw ontferming,
Psalm 25 Vers 3 Denk aan mij in uw ontferming, HEER, waarop ik biddend pleit, want uw trouw en uw bescherming schenkt U reeds van eeuwigheid. O, gedenk de zonden niet, in mijn jeugd door mij bedreven. Wilt U, die mijn schulden ziet, in uw goedheid mij vergeven.

4 Zingen Vers 4 God is goed en hoog te prijzen,
Psalm 25 Vers 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij, die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

5 Zingen Vers 5 Louter goedheid zijn Gods paden
Psalm 25 Vers 5 Louter goedheid zijn Gods paden voor wie leeft naar zijn verbond, daaraan trouw blijft en zijn daden slechts op Gods geboden grondt. Zie mij schuldig voor U staan, HEER, vergeef mijn overtreden, neem mij om uws naams wil aan, groot zijn uw barmhartigheden.

6 Zingen Vers 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen
Psalm 25 Vers 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

7 Zingen Vers 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden
Psalm 25 Vers 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

8 Zingen Vers 8 Zie op mij in gunst van boven,
Psalm 25 Vers 8 Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, HEER. 'k Heb geen kracht om U te loven, want ellende drukt mij neer. Zie mijn eenzaamheid en smart: duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn onrustig hart; voer mij uit mijn angst en noden.

9 Zingen Vers 9 Sla op mijn ellende d' ogen,
Psalm 25 Vers 9 Sla op mijn ellende d' ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet en vergeef, uit mededogen, al mijn schuld, gedenk die niet. Gun mijn vijand niet mijn val, HEER, wil mij toch niet verlaten. Zie hoe groot is zijn getal, hoe boosaardig is zijn haten.

10 Zingen Vers 10 Red mijn ziel, wil mij bewaren,
Psalm 25 Vers 10 Red mijn ziel, wil mij bewaren, maak mij niet beschaamd, o HEER. Bij U schuil ik in gevaren, zie op mij beschermend neer. Vroomheid en oprechtheid zij mijn geleid’ in mijn ellende. Maak uw Israël weer vrij, wil uw volk verlossing zenden!

11 Picto’s die gebruikt kunnen worden.


Download ppt "Zingen Vers 1 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google