De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is 't die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad. Psalm 27

2 Vers 2 Al zou mij ook een legermacht omringen, ik vrees niet, maar verlaat mij op de HEER. Al willen zij mij door de strijd bedwingen, ik steun op God en leg mij rustig neer. Sterk blijft mijn hart in nood en krijgsgevaar, want God is met mij, Hij verlaat mij niet. Hij is het die het krijgsperk overziet. Zijn sterke arm helpt altijd wonderbaar. Psalm 27

3 Vers 3 Een ding blijf ik steeds van de HERE vragen, een enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem. Psalm 27

4 Vers 4 Want bij de HERE ben ik welgeborgen: Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. Ik breng de HERE offers tot zijn eer. Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. Daarom zing ik een loflied voor de HEER. Psalm 27

5 Vers 5 Hoor mij o God en antwoord uit genade, op uw bevel zoek ik uw aangezicht. Verberg U niet in toorn, maar sla mij gade, U bent mijn heil, mijn levenskracht, mijn licht. Al zijn van mij in tegenspoed en strijd mijn vader en mijn moeder weggegaan, toch keert U Zich niet af, maar neemt mij aan. U zorgt voor mij in mijn verlatenheid. Psalm 27

6 Vers 6 HEER, wil mij onderwijzen in uw wegen, wees mij een gids, die veilig mij geleidt. Mijn tegenstanders zien dan dat uw zegen mij hier een effen levenspad bereidt. Wees mij nabij, behoed mij in gevaar. Zie, hoe mijn vijand steeds op boosheid zint. Gedoog niet dat de leugen overwint, geef mij niet prijs aan de geweldenaar. Psalm 27

7 Vers 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER! Psalm 27

8 Picto’s die gebruikt kunnen worden.


Download ppt "Vers 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij."

Verwante presentaties


Ads door Google