De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven,"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven,
Psalm 32 Vers 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

2 Zingen Vers 2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten,
Psalm 32 Vers 2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, mijn merg verdroogde als in zomerbrand. Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En toen ik dit beleed voor uw gezicht, sprak U mij vrij van schuld in uw gericht.

3 Zingen Vers 3 Laat tot U komen elk van uw beminden
Psalm 32 Vers 3 Laat tot U komen elk van uw beminden ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. U bent voor mij een schuilplaats in gevaren en voor benauwdheid zult U mij bewaren. U hebt met jubelzangen mij omringd, nu al uw volk van uw verlossing zingt

4 Zingen Vers 4 Hoor naar mijn raad, ik zal u inzicht geven
Psalm 32 Vers 4 Hoor naar mijn raad, ik zal u inzicht geven en onderrichten in de weg ten leven. Ik leer u op de rechte paden gaan, terwijl mijn ogen u steeds gadeslaan. Wil in uw trots niet langer tegenstreven, zoals een paard, door koppigheid gedreven, of als een muildier in zijn onverstand: met toom en bit bedwingt hem 's mensen hand.

5 Zingen Vers 5 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen,
Psalm 32 Vers 5 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt, omringt Hij met zijn goedertierenheid. Verheugt u in de HERE, alle vromen, u mag tot God met grote vreugde komen. Rechtvaardigen, weest in de HEER verblijd en zingt Hem lof in alle eeuwigheid!

6 Picto’s die gebruikt kunnen worden.


Download ppt "Zingen Vers 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven,"

Verwante presentaties


Ads door Google