De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOD LEREN KENNEN WIE IS GOD? Jakob bij Pniël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOD LEREN KENNEN WIE IS GOD? Jakob bij Pniël."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 GOD LEREN KENNEN

4 WIE IS GOD?

5 Jakob bij Pniël

6 Wat God zegt over zichzelf
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had ge-holpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ont-wricht. Toen zei de ander: “Laat mij gaan, het wordt al dag.” Maar Jakob zei: “Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.”

7 Wat God zegt over zichzelf
De ander vroeg: “Hoe luidt je naam?” “Jakob”, antwoordde hij. Daarop zei hij: “Voor-taan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.” Jakob vroeg: “Zeg me toch hoe u heet.” Maar hij kreeg ten antwoord: “Waarom vraag je naar mijn naam?” Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, “want”, zei hij, “ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.” (Genesis 32:23-31)

8 Jacob bij Pniël

9 Jakob worstelt met God

10 Jakob worstelt met God

11 Mozes brandende braamstruik

12 Mozes vraag: Toen Mozes bij de brandende braamstruik stond, vroeg hij God naar Zijn Naam en maakte God Zich met Zijn Naam aan Mozes bekend. "Daarop zei Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is Zijn Naam? wat moet ik hun dan antwoorden?

13 Gods antwoord: Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zei: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Voorts zei God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De HERE (JHWH), de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht." (Exodus 3:13-15)

14 God met je! Ehjeh betekent: "Ik ben er en Ik zal er zijn." JHWH betekent "Hij is er en Hij zal er zijn"

15 Mozes op Horeb

16 Eigenschappen van God Exodus 34:1-7
De HERE verscheen voor hem in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de HERE luid uit. De HERE ging hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot in goedheid en trouw, Die Zijn goedheid aan duizenden betoont, Die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft.


Download ppt "GOD LEREN KENNEN WIE IS GOD? Jakob bij Pniël."

Verwante presentaties


Ads door Google