De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Exodus 3:7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing 100% zekerheid, je bent belegd in Goud, roest, mot, verderf, verval, ziekte, dood kan je niet meer scheiden van Zijn liefde! Op zoek naar God…dan vind je hem in de ontmoeting met Jezus. Jezus is de Zoon van God die leeft en Hij is het beeld van God. De liefde leeft! We kijken niet naar een kruis met iemand daaraan, we kijken niet naar het graf met iemand daarin…nee We kijken naar een GOD die leeft en is opgestaan en zit op de troon en regeert over jou leven zodat het gezegend mag zijn. GOD zelf heeft de dood verslagen, vernietigd door zijn liefde. God werd zelf een mens om te zijn zoals ons, jij kan nu worden zoals Hij (levend voor altijd) God zegt tegen je hier ben ik, geloof me maar vertrouw me maar, Ik kan voor je zorgen, want ik leef!. 2

3 1 Corintiers 5:7 Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
Hebreeen 2:14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, 15 en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. In de tijd van Jezus was er ook vol op zorgen, angsten, ziekte, geweld & dood. Kom maar bij mij ik zal voortaan weer voor je zorgen, volmaakt. Alles is onderheven aan verval, spullen, jezelf…we proberen dat allemaal te fixen te herstellen, zelfs uit te stellen. Op deze aarde zijn er ontelbaar zorgen, angsten, onzekerheden…wat gaat er gebeuren in de toekomst, voor jezelf je kinderen. Waar wil je nu in beleggen? Wat houdt stand? …de wereld belegt in “edel metalen”…omdat dit koersvast is, niet onderheven aan verval. Het goud biedt “zekerheid” voor hun geld, zodat ze het niet opeens kwijt zijn er dus nog meer zorgen hebben Hoe wilde God ons de belofte van rust en zekerheid geven, God wilde dit op een rechtmatige manier doen (zodat je Hem juist altijd kan vertrouwen). Hij nam jou plaats in jij die van Hem. (plaatsruil) 3

4 Colossenzen 1:13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon Kruis is de plek waar God liet zien hoeveel Hij van jou houdt. Hij nam mijn doodsverwachting en veranderde het in een levensverwachting. De genade van God is dat Hij alle schuld en straf heeft gedragen in jou plaats opdat jij mag leven in eeuwigheid, een leven van zegen. Hij nam mijn plek in (schuld, zonde, straf) Ik mag die van Hem innemen en leven als kind van God, en God als je hemelse Vader. God heeft dit rechtmatig verkregen en kan dit geschenk van redding nu geven aan wie Hij maar wil. Dankzij het kruis. Welke God doet nu zo iets zou je bijna denken??! Dit beeld had ik helemaal niet van God. Zijn liefde bracht leven en is levend makend. Als God iets doet dan doet Hij het ook goed. Hoe stelt God iets zeker, Hij wil je zekerheid geven van 100% levensverwachting? 4

5 Johannes 10:7 Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 8 Allen, die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 11 Ik ben de goede herder… 100% zekerheid, je bent belegd in Goud, roest, mot, verderf, verval, ziekte, dood kan je niet meer scheiden van Zijn liefde! Op zoek naar God…dan vind je hem in de ontmoeting met Jezus. Jezus is de Zoon van God die leeft en Hij is het beeld van God. De liefde leeft! We kijken niet naar een kruis met iemand daaraan, we kijken niet naar het graf met iemand daarin…nee We kijken naar een GOD die leeft en is opgestaan en zit op de troon en regeert over jou leven zodat het gezegend mag zijn. GOD zelf heeft de dood verslagen, vernietigd door zijn liefde. God werd zelf een mens om te zijn zoals ons, jij kan nu worden zoals Hij (levend voor altijd) God zegt tegen je hier ben ik, geloof me maar vertrouw me maar, Ik kan voor je zorgen, want ik leef!. 5

6 Exodus 4:13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd….en hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” Kruis is de plek waar God liet zien hoeveel Hij van jou houdt. Hij nam mijn doodsverwachting en veranderde het in een levensverwachting. De genade van God is dat Hij alle schuld en straf heeft gedragen in jou plaats opdat jij mag leven in eeuwigheid, een leven van zegen. Hij nam mijn plek in (schuld, zonde, straf) Ik mag die van Hem innemen en leven als kind van God, en God als je hemelse Vader. God heeft dit rechtmatig verkregen en kan dit geschenk van redding nu geven aan wie Hij maar wil. Dankzij het kruis. Welke God doet nu zo iets zou je bijna denken??! Dit beeld had ik helemaal niet van God. Zijn liefde bracht leven en is levend makend. Als God iets doet dan doet Hij het ook goed. Hoe stelt God iets zeker, Hij wil je zekerheid geven van 100% levensverwachting? 6

7 Romeinen 3:23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

8 Hosea 6:2 Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven. 3 Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’

9 Exodus 12:21 Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar
Exodus 12:21 Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, ‘zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. 22 Laat ieder daarna een bos majoraantakken (hysop) nemen, die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Psalm 105:37 Hij voerde hen uit met zilver en goud; en er was geen gebrekkige onder hunne stammen. God wilde altijd al dat we op Hem zouden lijken (zoals Hij is zijn wij) Goed, liefdevol, zegenend… God is vaak en helaas nog steeds neergezet zoals gevallen mensen zijn: boos, oordeel, je moet dingen doen en laten.. Als je iets fout doet hoort God niet…totdat…Hij is teleurgesteld in je etc. Zelfs de kerk heeft geprobeerd een beeld van God af te geven…door o.a. strengheid, naleven van de wet…ging vaak oordeel vanuit. Mensen zochten God maar kregen vaak te horen hoe slecht ze wel niet waren… God wilde dat beeld over Hem weer veranderd hebben…. God stuurde zichzelf…in de persoon van Jezus om opnieuw te laten zien wie Hij werkelijk is! 9

10 Exodus 20:5+6 Kniel niet voor afgoden neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders moeten de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 10

11 Jeremia 31:33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten–spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen, ”want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al–spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. 100% zekerheid, je bent belegd in Goud, roest, mot, verderf, verval, ziekte, dood kan je niet meer scheiden van Zijn liefde! Op zoek naar God…dan vind je hem in de ontmoeting met Jezus. Jezus is de Zoon van God die leeft en Hij is het beeld van God. De liefde leeft! We kijken niet naar een kruis met iemand daaraan, we kijken niet naar het graf met iemand daarin…nee We kijken naar een GOD die leeft en is opgestaan en zit op de troon en regeert over jou leven zodat het gezegend mag zijn. GOD zelf heeft de dood verslagen, vernietigd door zijn liefde. God werd zelf een mens om te zijn zoals ons, jij kan nu worden zoals Hij (levend voor altijd) God zegt tegen je hier ben ik, geloof me maar vertrouw me maar, Ik kan voor je zorgen, want ik leef!. 11

12 Jeremia 31:29 Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden,” 31 De dag zal komen–spreekt de HEER –dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden… 100% zekerheid, je bent belegd in Goud, roest, mot, verderf, verval, ziekte, dood kan je niet meer scheiden van Zijn liefde! Op zoek naar God…dan vind je hem in de ontmoeting met Jezus. Jezus is de Zoon van God die leeft en Hij is het beeld van God. De liefde leeft! We kijken niet naar een kruis met iemand daaraan, we kijken niet naar het graf met iemand daarin…nee We kijken naar een GOD die leeft en is opgestaan en zit op de troon en regeert over jou leven zodat het gezegend mag zijn. GOD zelf heeft de dood verslagen, vernietigd door zijn liefde. God werd zelf een mens om te zijn zoals ons, jij kan nu worden zoals Hij (levend voor altijd) God zegt tegen je hier ben ik, geloof me maar vertrouw me maar, Ik kan voor je zorgen, want ik leef!. 12

13 Johannes 19:28 Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. 29 Er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. 30 Toen Jezus de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 13

14 Exodus 4:22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israel is mijn eerstgeboren zoon; 23 daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden. Psalm 105:36 Hij sloeg alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen van hun ganse kracht. 100% zekerheid, je bent belegd in Goud, roest, mot, verderf, verval, ziekte, dood kan je niet meer scheiden van Zijn liefde! Op zoek naar God…dan vind je hem in de ontmoeting met Jezus. Jezus is de Zoon van God die leeft en Hij is het beeld van God. De liefde leeft! We kijken niet naar een kruis met iemand daaraan, we kijken niet naar het graf met iemand daarin…nee We kijken naar een GOD die leeft en is opgestaan en zit op de troon en regeert over jou leven zodat het gezegend mag zijn. GOD zelf heeft de dood verslagen, vernietigd door zijn liefde. God werd zelf een mens om te zijn zoals ons, jij kan nu worden zoals Hij (levend voor altijd) God zegt tegen je hier ben ik, geloof me maar vertrouw me maar, Ik kan voor je zorgen, want ik leef!. 14

15 15


Download ppt "1."

Verwante presentaties


Ads door Google