De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden,"— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden, verhoor mij in mijn lijden Psalm 71

2 Vers 2 Wees mij een rots tot mijn bescherming, zodat ik altijd weer bij U kan schuilen, HEER. Want U, mijn God, U bent mijn vesting, U zult in al mijn vrezen mijn rots en redder wezen. Psalm 71

3 Vers 3 Bevrijd mij van de goddelozen, o God, red door uw kracht mij uit der bozen macht. Verlos mij van die trouwelozen. Zie, hoe ik vol vertrouwen op U mijn hoop blijf bouwen. Psalm 71

4 Vers 4 Want U bent mijn verwachting, HERE. Vanaf de moederschoot bent U mijn steun in nood. U geldt mijn lof, U zal ik eren, U die mijn hele leven mijn helper bent gebleven. Psalm 71

5 Vers 5 Een wonder was ik in elks ogen, daar U mij hebt gespaard, beveiligd en bewaard. Nu wil ik U, mijn God, verhogen, uw luister steeds bezingen om al uw zegeningen. Psalm 71

6 Vers 6 Wil aan het einde van mijn dagen mij niet verwerpen, Heer. Mijn kracht vergaat steeds meer. Reeds zeggen zij die mij belagen: als toe, hem zal niets baten, hij is door God verlaten. Psalm 71

7 Vers 7 Haast U, mijn God, kom mij toch helpen. Houd U niet ver van mij, maar stel U aan mijn zij. Kom hen met schande overstelpen, die op mijn leven jagen, met onheil mij belagen. Psalm 71

8 Vers 8 Ik hoop op U en zal U loven, uw recht van dag tot dag vermelden met ontzag. Uw heil gaat elk begrip te boven. Ik kan die grote schatten niet tellen of bevatten. Psalm 71

9 Vers 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren. Psalm 71

10 Vers 10 Blijf in mijn laatste levensjaren mij steunen als voorheen. Heer, laat mij niet alleen. Ik meld, als U mij nog wilt sparen, aan komende geslachten uw werk, uw grote krachten. Psalm 71

11 Vers 11 Ten hemel reikt voor ieders ogen, Heer, uw gerechtigheid en grote majesteit. Hoe machtig bent U in vermogen! Wie kan U evenaren, uw wonderen verklaren? Psalm 71

12 Vers 12 U die mij rampen deed ervaren, schenkt mij het leven weer. Maak U nu op, o Heer, wil mij voor verder onheil sparen, mij troosten en mij geven dat ik in eer mag leven. Psalm 71

13 Vers 13 Ik zal aan U mijn psalmen wijden, o God van Israël, bij harp- en citerspel. Mijn mond zal juichend U belijden, mijn ziel zal blij bezingen uw trouw en zegeningen. Psalm 71

14 Vers 14 Mijn tong zal heel de dag gewagen van uw gerechtigheid, waarin ik mij verblijd. Want U beschaamt wie mij belagen. De vijand is verdreven. U prijs ik heel mijn leven. Psalm 71


Download ppt "Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden,"

Verwante presentaties


Ads door Google