De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven."— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven.
Psalm 71 Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden, verhoor mij in mijn lijden

2 Zingen Vers 2 Wees mij een rots tot mijn bescherming,
Psalm 71 Vers 2 Wees mij een rots tot mijn bescherming, zodat ik altijd weer bij U kan schuilen, HEER. Want U, mijn God, U bent mijn vesting, U zult in al mijn vrezen mijn rots en redder wezen.

3 Zingen Vers 3 Bevrijd mij van de goddelozen, o God, red door uw kracht
Psalm 71 Vers 3 Bevrijd mij van de goddelozen, o God, red door uw kracht mij uit der bozen macht. Verlos mij van die trouwelozen. Zie, hoe ik vol vertrouwen op U mijn hoop blijf bouwen.

4 Zingen Vers 4 Want U bent mijn verwachting, HERE.
Psalm 71 Vers 4 Want U bent mijn verwachting, HERE. Vanaf de moederschoot bent U mijn steun in nood. U geldt mijn lof, U zal ik eren, U die mijn hele leven mijn helper bent gebleven.

5 Zingen Vers 5 Een wonder was ik in elks ogen,
Psalm 71 Vers 5 Een wonder was ik in elks ogen, daar U mij hebt gespaard, beveiligd en bewaard. Nu wil ik U, mijn God, verhogen, uw luister steeds bezingen om al uw zegeningen.

6 Zingen Vers 6 Wil aan het einde van mijn dagen
Psalm 71 Vers 6 Wil aan het einde van mijn dagen mij niet verwerpen, Heer. Mijn kracht vergaat steeds meer. Reeds zeggen zij die mij belagen: als toe, hem zal niets baten, hij is door God verlaten.

7 Zingen Vers 7 Haast U, mijn God, kom mij toch helpen.
Psalm 71 Vers 7 Haast U, mijn God, kom mij toch helpen. Houd U niet ver van mij, maar stel U aan mijn zij. Kom hen met schande overstelpen, die op mijn leven jagen, met onheil mij belagen.

8 Zingen Vers 8 Ik hoop op U en zal U loven, uw recht van dag tot dag
Psalm 71 Vers 8 Ik hoop op U en zal U loven, uw recht van dag tot dag vermelden met ontzag. Uw heil gaat elk begrip te boven. Ik kan die grote schatten niet tellen of bevatten.

9 Zingen Vers 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid
Psalm 71 Vers 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren.

10 Zingen Vers 10 Blijf in mijn laatste levensjaren
Psalm 71 Vers 10 Blijf in mijn laatste levensjaren mij steunen als voorheen. Heer, laat mij niet alleen. Ik meld, als U mij nog wilt sparen, aan komende geslachten uw werk, uw grote krachten.

11 Zingen Vers 11 Ten hemel reikt voor ieders ogen,
Psalm 71 Vers 11 Ten hemel reikt voor ieders ogen, Heer, uw gerechtigheid en grote majesteit. Hoe machtig bent U in vermogen! Wie kan U evenaren, uw wonderen verklaren?

12 Zingen Vers 12 U die mij rampen deed ervaren,
Psalm 71 Vers 12 U die mij rampen deed ervaren, schenkt mij het leven weer. Maak U nu op, o Heer, wil mij voor verder onheil sparen, mij troosten en mij geven dat ik in eer mag leven.

13 Zingen Vers 13 Ik zal aan U mijn psalmen wijden, o God van Israël,
bij harp- en citerspel. Mijn mond zal juichend U belijden, mijn ziel zal blij bezingen uw trouw en zegeningen.

14 Zingen Vers 14 Mijn tong zal heel de dag gewagen van uw gerechtigheid,
Psalm 71 Vers 14 Mijn tong zal heel de dag gewagen van uw gerechtigheid, waarin ik mij verblijd. Want U beschaamt wie mij belagen. De vijand is verdreven. U prijs ik heel mijn leven.


Download ppt "Zingen Vers 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven."

Verwante presentaties


Ads door Google