De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 1 – 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 1 – 8."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 1 – 8

2

3

4 Vers 1 Psalm 99 : 1, 2 en 4 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

5 Vers 2 Psalm 99 : 1, 2 en 4 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o HERE; laten zij die eren!

6 Vers 4 Psalm 99 : 1, 2 en 4 Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der heren.

7 Vers 3 Psalm 99 : 3 en 8 Niet op bruut geweld hebt G'uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt: Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

8 Vers 8 Psalm 99 : 3 en 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

9 Vers 1 ELB 124 : 1, 2 en 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons Hem loven en danken verheugd dat wij leven. Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, heeft Hij ons aan 't licht geheven

10 Vers 2 ELB 124 : 1, 2 en 3 Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren, doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. Hij is zo groot Hij overmande de dood. Wij zijn in Jezus herboren.

11 Vers 3 ELB 124 : 1, 2 en 3 Zend nu uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden. Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. En zo voortaan eren Gods heilige Naam en Hem in waarheid aanbidden.

12 Vers 1 Psalm 78 : 1 en 2 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. Verborgenheden wil ik openbaren, een van oudsher ons doorgegeven mare, roemrijke daden door de Heer volbracht, zijn grote wondren en zijn grote kracht.

13 Vers 2 Psalm 78 : 1 en 2 Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kindren melden. 't Getuigenis aan Israël geschonken, het heil dat van de hemel heeft geklonken, het is een licht dat ons ten leven leidt, - ons en alwie door ons wordt ingewijd.

14 Vers 1 ELB 276 : 1 en 2 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt; In zijn Zoon, in Christus Jezus, die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam; Opgestaan en opgevaren, troont Hij aan God's rechterhand. …

15 Vers 1 ELB 276 : 1 en 2 … Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer, Naam aller namen, Naam aller namen.

16 Vers 2 ELB 276 : 1 en 2 Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil'ge Geest, die Gods Woord aan ons bevestigt: 'Gaat en predikt en geneest.' Als Hij komt met macht en luister, zal de mensheid voor Hem staan. Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn Naam: …

17 Vers 2 ELB 276 : 1 en 2 … Jezus, U bent Heer, U bent Heer, Naam aller namen, Naam aller namen.

18

19

20 Vers 2 Gezang 217 (LvdK) : 2, 3 en 4 Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven. En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven. God blijft zijn beloften trouw, - dit is al waar ik op bouw.

21 Vers 3 Gezang 217 (LvdK) : 2, 3 en 4 Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden. Hij zal, als de vorst der nacht mij tenakomt, voor mij strijden. Drijft de vijand mij in 't nauw, - dit is al waar ik op bouw.

22 Vers 4 Gezang 217 (LvdK) : 2, 3 en 4 Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: 'Gij zijt al waar ik op bouw!'

23 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger:ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 1 : 1 – 8."

Verwante presentaties


Ads door Google