De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger:Ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger:Ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 7."— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger:Ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 7

2 Vers 1 Psalm 136: 1, 2 en 3 Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

3 Vers 2 Psalm 136: 1, 2 en 3 Geeft den God der goden eer, jubelt voor der heren Heer. Hij doet wondren, Hij alleen trouw door alle tijden heen.

4 Vers 3 Psalm 136: 1, 2 en 3 Looft Hem die de hemel schiep, zijn verstand is grondloos diep. Hij bereidde zee en land. Eeuwig houdt zijn liefde stand.

5 Vers 12 Psalm 136: 12 en 13 Looft den Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt. Eeuwig is Hij trouw en goed.

6 Vers 13 Psalm 136: 12 en 13 Aan den God des hemels zij eer en dank en heerschappij, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

7 Vers 10 Gezang 318 (LvdK): 10 Geloofd zij God die eeuwig leeft. Geloofd Hij die zijn leven geeft! Geloofd Hij die ons leven doet: één lichaam uit één vlees en bloed.

8 LOFPRIJZING Verhef uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God dankzeggen, want Hij verdient onze dank. Wij zegenen Hem omwille van Jezus zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven.

9 Want ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.”

10 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’ Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van de Messias, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha!

11 Vers 1 Psalm 116: 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

12 Vers 6 Psalm 116: 6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, nu danken voor de redding van mijn leven? Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven en noem voor heel het volk zijn grote naam.

13 Vers 6 Psalm 97: 6 Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. Een vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

14 Lied 249 Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrij pleit, komen wij voor uw troon, komen wij voor uw troon.

15 Lied 249 Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon, door het bloed van het Lam, Nooit konden wij zonder zonde voor U staan, maar in uw Zoon zijn wij schoon, door het bloed van het Lam,

16 Lied 249 Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrij pleit, komen wij voor uw troon, komen wij voor uw troon.

17 Vers 1 Gezang 440 (LvdK): 1 en 3 Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht: de dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, als aarde en hemel ondergaan.

18 Vers 3 Gezang 440 (LvdK): 1 en 3 O afgrond, waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan! O diep geheim van Christus' wonden, - het oordeel is te niet gedaan! O Heer, uw bloed roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid!

19 Nieuw in onze kerk? Wilt u: - informatie over onze gemeente? - contact met kerkenraad of predikant? Laat het ons na afloop van de dienst weten en we zorgen er voor!


Download ppt "Voorganger:Ds. A. Robbertsen Welkom in deze dienst Schriftlezing:Openbaring 7."

Verwante presentaties


Ads door Google